top of page

Contract prestări servicii IT. Avocat contracte.

Ne este clar care sunt cele mai frecvente greșeli în semnarea unui contract prestări servicii IT:

 • lipsa unei descrieri clare și detaliate a cerințelor proiectului. Adesea, clienții și furnizorii nu specifică suficient de precis funcționalitățile și caracteristicile pe care le așteaptă de la software-ul comandat. Rezultatul? Costuri sporite pentru remedierea software-ului, litigii civile costisitoare și relații contractuale care încetează.

 • termeni de plată și condiții de facturare ambigue, care permit dezvoltatorului de software să perceapă costuri disproporționate sau clientului să refuza plata unor servicii prestate în mod obiectiv de furnizor. În afara de cazul în care ești expert în recuperare creanțe sau îți plac procedurile judiciare, nu vrei să te regăsești în această situație, de altfel inechitabilă. Fiecare parte dintr-un contract ar trebui să fie remunerată la valoarea prestațiilor pe care le are., iar un avocat contracte se poate asigura că acest principiu este respectat.

 • neconsultarea unui avocat contracte IT în prealabil semnării. Crezi că serviciile unui avocat sunt scumpe? Neînțelegerile contractuale sunt și mai scumpe. Când folosești un model generic de contract, luat de pe net, riști consecințe serioase. Multe părți care încheie contracte de prestări servicii dezvoltare software nu acordă suficientă atenție clauzelor privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală, confidențialității, condițiilor de reziliere și altor clauze esențiale în contracte.


dezvoltare software contract
Contract prestări servicii IT

Proiectele tehnologice sunt complexe și de cele mai multe ori, dificil de anticipat cum se vor dezvolta. De la detalii tehnice, caracteristici ale software-ului la care nu te-ai gândit, până la aspecte legale esențiale despre drepturile și răspunderea părților, un contract prestări servicii dezvoltare software bine redactat poate preveni neînțelegeri costisitoare și poate asigura o relație de afaceri fluidă și eficientă.

Erorile majore la semnarea unui contract prestări servicii IT pot fi evitate printr-o planificare atentă și consultarea unui avocat contracte, asigurând astfel o colaborare fără probleme și protejată legal. Află de ce este important să înțelegi implicațiile unui contract prestări servicii IT și ce beneficii poate avea dacă implici un avocat contracte în negocierea și implementarea lui.  

Ce este un contract de prestări servicii în domeniul IT?Un contract de prestări servicii în domeniul IT reglementează modalitatea de desfășurare a lucrările contractate de un beneficiar de la un prestator de servicii, specifice domeniului IT (tehnologia informației) și reparațiilor sau mentenanței computerelor. Un model de contract prestări servicii în domeniul IT, redactat de un avocat contracte care înțelege specificul domeniului, poate fi personalizat pentru a răspunde cerințelor oricărui client și pentru a proteja drepturile părților implicate.

Ce servicii pot fi contractate folosind un contract de prestări servicii în domeniul IT?

Există mai multe servicii care pot fi contractate folosind un model contract prestări servicii domeniul IT, între care cele mai uzuale sunt:

 • model contract prestări servicii pentru repararea, depanarea și mentenanța laptop-urilor sau altor echipamentele tehnologice.

 • model contract prestări servicii pentru dezvoltarea sau îmbunătățirea site-urilor web cu platforme de comerț electronic și optimizare pentru motoarele de căutare.

 • model contract prestări servicii pentru dezvoltarea de software pentru jocuri și aplicații IT.

 • model contract prestări servicii pentru mentenanța regulată a sistemelor IT ale unei companii, asigurarea back-up-ului informațiilor și datelor operate, configurarea și mentenanța rețelelor de internet din biroul unei firme de tip S.R.L.

 • model contract prestări servicii pentru servicii și suport IT

 • model contract prestări servicii pentru dezvoltarea, implementarea și mentenanța măsurilor de securitate cibernetică

În cuprinsul unui model contract prestări servicii pentru domeniul IT pot exista și prevederi contractuale referitoare la servicii de consultanță, precum cele legate de stabilirea și implementarea unei strategii de marketing digital. Rezultate similare poți obține și prin semnarea unui contract separat, precum un model contract consultanță sau model contract parteneriat. Pentru dezvoltare de conținut, te poate ajuta un model contract creare conținut, ce conține capitole special dedicate protecției drepturilor de proprietate intelectuală care pot să apară în cursul executării contractului. Consultarea cu un avocat contracte te poate îndruma să alegi modelul de contract potrivit pentru afacerea ta.

Cum mă asigur că folosesc un model contract prestări servicii în domeniul IT potrivit?

Dacă vrei să reduci riscurile asociate semnării unui asemenea contract de prestări servicii, ia în considerare programarea unei consultații cu un avocat contract sau folosirea unui model contract profesionist.

La fel de important este să înțelegi în detaliu cerințele specifice ale proiectului tău. Acest lucru implică o analiză amănunțită a obiectivelor, funcționalităților și rezultatelor așteptate de la partenerul contractual. Este un demers pe care trebuie să îl faci tu înainte de a semna un model contract pretări servicii dezvoltare software. Un avocat contracte te va putea ghida în identificarea majorității cerințelor de care ai nevoie, dar detaliile finale trebuie stabilite de tine.  

Mai jos câteva sfaturi care te pot ajuta:

Regula 1: Un model contract prestări servicii trebuie să conțină descrierea completă a prestațiilor. Contactează avocat contracte.

Într-un contract prestări servicii IT este adesea dificil să definești obiectul serviciilor ce se vor păstra. Pe de o parte, dificultatea provine de la faptul că beneficiarul care comandă serviciile, de cele mai multe ori nu deține cunoștințe de specialitate în domeniul tehnologic și nu are o reprezentare clară a tuturor activităților pe care le presupune dezvoltarea sau mentenanța unui software / aplicație / program. Pe de alta partea, aplicațiile sau website-urile dezvoltate în temeiul unui contract prestări servicii IT au adesea mai multe iterații determinate de preferințele utilizatorilor și atunci nici prestatorul de servicii nu anticipează de la bun început eforturile necesare.

De principiu, un model contract prestări servicii IT ar trebui să se asigure că furnizorii de servicii în domeniul IT sunt pe deplin responsabili pentru prestarea serviciile la anumite standarde calitative și cantitative, conform unor cerințe prestabilite, respectiv că răspund pentru acțiunile și omisiunile afiliaților lor și subcontractorilor direcți, în special în domeniile de confidențialitate, securitate cibernetică și performanță.

De exemplu, într-un model contract prestări servicii pentru dezvoltarea software, avocații Docs & Deeds se asigură întotdeauna că există: 

Cerințe privind dezvoltarea interfață utilizator (UI).

UI poate conține elementele grafice și interactive cu care utilizatorul interacționează, precum ecrane, butoane, meniuri și alte componente vizuale. Precizează în model contract prestări servicii IT cine va determina aceste aspecte și care sunt cerințele pe care prestatorul de servicii trebuie să le îndeplinească.

Funcționalitățile și caracteristicile aplicației sau platformei de e-commerce.

Un contract prestări servicii dezvoltare software ar trebui să precizeze operațiunile și serviciile pe care produsul final le oferă utilizatorilor, conform specificațiilor tehnice și funcționale agreate de părți. Este important să precizez cât mai detaliat ce funcționalități trebuie să conțină software-ul pe care ți-l dorești, iar un avocat contract cu experiență te poate ajuta să înțelegi mai bine cerințele pe care trebuie să le ai de la prestatorul de servicii.

Beneficiarul care nu se asigur că modelul de contract prestări servicii dezvoltare software conține suficiente detalii privind caracteristicile și funcționalitățile software-ului riscă:

 • fără specificații clare, dezvoltatorii pot implementa funcționalități care nu corespund așteptărilor clientului. Produsul final poate să nu fie utilizabil sau să nu răspundă nevoilor afacerii clientului, afectând satisfacția clientului și reputația furnizorului. Consultarea unui avocat contracte înainte de semnarea unui contract prestări servicii dezvoltare software te poate ajuta să eviți asemenea situație.

 • conflicte și dispute privind ceea ce ar fi trebuit livrat, ce pot rezulta în litigii civile sau neexecutări contractuale. Orice asemenea scenariu este de evitat, întrucât litigiile implică cheltuieli de judecată și investiții de timp considerabile.

 • modificările și adăugirile ulterioare pot crește semnificativ costurile și timpul necesar pentru finalizarea proiectului, depășind bugetul inițial și termenul limită al beneficiarului.

Clauze contractuale privind suportul și mentenanța conform unui contract prestări servicii de dezvoltare software.

Prestatorul dintr-un contract prestări servicii dezvoltare software poate fi obligat să asigure mentenanță o perioadă de timp, mai ales atunci când software-ul este nou și nu se cunoaște încă cum va reacționa după lansarea pe piață.

În cadrul unui contract de prestări servicii de dezvoltare software, clauzele contractuale privind suportul și mentenanța sunt esențiale pentru asigurarea unei funcționări continue și eficiente a aplicației sau platformei dezvoltate. Aceste clauze trebuie să detalieze clar tipurile de servicii de suport oferite, cum ar fi asistența tehnică, remedierea erorilor și actualizările periodice de software. De asemenea, este important să se stabilească nivelurile de servicii (SLA-uri) care precizează timpul de răspuns și de rezolvare a problemelor raportate, asigurând astfel că clientul primește un suport prompt și eficient.

Clauzele de mentenanță ar trebui să includă și proceduri pentru actualizări și îmbunătățiri ale software-ului, garantând compatibilitatea acestuia cu noile tehnologii și cerințe de securitate. În plus, contractul ar trebui să stipuleze costurile asociate serviciilor de suport și mentenanță, precum și durata pentru care aceste servicii sunt oferite, asigurând transparența și predictibilitatea pentru ambele părți implicate. Întreabă un avocat contracte dacă modelul de contract pe care îl folosești acoperă aceste aspecte și, în cazul unui răspuns negativ, comandă un contract personalizat care să răspundă nevoilor tale.

Regula 2: Un model contract prestări servicii trebuie să conțină un mecanism de plată clar determinat. Întreabă online avocat contracte.

Un model contract de prestări servicii în domeniul IT ar trebui să conțină mecanisme clare și detaliile de facturare. Părțile stabilesc dacă clientul va plăti o taxă fixă, pentru întregul proiect, sau un tarif orar calculat în funcție de timpul petrecut de profesionistul IT, sau un tarif periodic (popular în cazul licențelor pentru diverse software-uri).

Un model contract prestări servicii IT poate conține și o metodă de facturare particulară, cum ar fi plățile în etape (de exemplu, plată avans 50% și plată rest 50% din taxa după finalizarea lucrării).

Stipulează prin modelul de contract prestări servicii IT dacă se vor percepe dobânzi pentru plățile care depășesc scadența sau serviciile prestate cu întârziere. Contractul ar trebui să stabilească mai întâi ce califică drept plată întârziată. Nu este suficient ca într-un model contract prestări servicii să stipulezi termenul de plată a unor servicii, ci trebuie să stabilești și de când se calculează. Cea mai populară soluție, recomandată de avocat contracte, este plata în termen de 10-15 zile de la emiterea facturii aferente.

Regula 3: Un model contract prestări servicii trebuie să îți protejeze toate drepturile. Avocat contracte pentru protecția proprietății intelectuale.

În funcție de circumstanțe, contractorul și clientul pot alege să includă detalii suplimentare care să determine:

 • condițiile de încetare ale contractului. Oricare dintre părți poate avea dreptul de a înceta contractul anticipat prin notificare (denunțare unilaterală). Pot di stabilite și condițiile aplicabile rezilierii în caz de neexecutare contractuală.

 • alocarea costurilor suportate de fiecare dintre părți. În timpul executării unui contract prestări servicii dezvoltare software pot să apară costuri legate de achiziționarea unor licențe de la terțe părți, sau de cumpărarea unor echipamente. Orice avocat contracte cu experiență te va ajuta să incluzi în modelul de contract suficiente detalii despre răspunderea părților privind astfel de costuri.

 • cine va deține drepturile de proprietate intelectuală pe care contractorul le creează în baza unui model contract prestări servicii dezvoltare software, precum drepturile de autor asupra codului sursă.

 • obligația de a nu dezvălui informații confidențiale. Poți să incluzi p clauză de confidențialitate direct în contractul de prestări servicii sau să folosești un acord de confidențialitate separat (model NDA unilateral, model NDA reciproc).

 

0 comentarii

Comentarios


Citește și...

Docs & Deeds logo
bottom of page