top of page

Semnezi un model de acord de confidențialitate (NDA)? Trebuie să ai grijă la 6 aspecte

Actualizată în: acum 4 zile

Acordurile de confidențialitate, adesea abreviate ca NDA-uri (Non-Disclosure Agreements), au un rol esențial în protejarea informațiilor sensibile și confidențiale în lumea afacerilor. Modelele de acorduri de confidențialitate (modele NDA) sunt folosite pentru ca părțile la o tranzacție sau implicate într-un proiect comun să se asigure că informațiile schimbate între ele nu sunt dezvăluite neautorizat sau folosite în scopuri necorespunzătoare obiectivelor proiectului.

Un model de acord de confidențialitate (model NDA) redactat profesionist are particularități specifice care trebuie înțelese pentru o aplicare corectă și eficientă. Acest articol își propune să ofere o perspectivă detaliată asupra rolului acordurilor de confidențialitate, subliniind aspecte esențiale precum elementele cheie și implicațiile juridice asociate acestora în decursul unei relații contracte, în mod tipic, între societăți.


model acord de confidențialitate NDA
Modelul de NDA îți protejează afacerea.

1. Ce sunt acordurile de confidențialitate?

Un acord de confidențialitate (NDA) este un contract încheiat între două sau mai multe părți care se angajează să nu dezvăluie informații confidențiale sau sensibile la care au acces ca urmare a stabilirii unei relații comerciale.

Astfel de informații confidențiale, protejate prin modelul de acord de confidențialitate (NDA) pot fi legate de procese de producție, baze de date ale clienților, strategii de afaceri, software, invenții, prețuri practicate pe piața sau modalitate de determinare a acestora și multe altele. Scopul unui model de acord de confidențialitate (NDA) este de a proteja secretele comerciale și alte tipuri de informații proprietare.

2. La ce folosește un model acord de confidențialitate (NDA)?

Confidențialitatea este adesea esențială pentru menținerea avantajelor competitive. Majoritatea industriilor sunt caracterizate printr-o puternică competitivitate între jucătorii de piață, care investesc timp și resurse financiare pentru a găsi cele mai potrivite strategii de afaceri și creștere. Vrei ca rezultatele obținute cu eforturi să ajungă în mâinile competitorilor? Desigur că nu.

Fără modele de acorduri de confidențialitate (NDA) atent concepute, companiile riscă să-și vadă informațiile confidențiale și strategiile de business exploatate de concurenți.

3. Când este util să folosești un model acord de confidențialitate (NDA)?

În general, acordurile de confidențialitate (NDA) sunt populare:

  • la începutul și pe parcursul negocierilor unor contracte sau parteneriate de afaceri. Un model de acord de confidențialitate (NDA) este cu atât mai important cu cât incertitudinea este specifică negocierilor: nu știi dacă relația contractuală se va definitiva sau dacă parteneriatul va începe. Prin urmare, nu știi dacă vei avea un câștig de pe urma partenerului de negociere. În astfel de situații este important să folosești un model de acord de confidențialitate (NDA) pentru a te asigura că ideile și conceptele pe care le-ai discutat cu partenerul de negociere nu vor fi folosite mai departe, fără acordul tău.

  • în cazul fuziunilor și achizițiilor, părțile de obicei încheie un model de acord de confidențialitate (NDA). În felul acesta, protejează informațiile furnizate de vânzător despre companie și operațiunile sale în timpul procesului de due diligence, cât și condițiile de transfer negociate cu potențialul cumpărător.

  • în relația cu angajații, un model de acord de confidențialitate (NDA) poate menține date importante despre business în interiorul companiei.

  • în relația cu subcontractanții care au acces la informații critice ale afacerii, un model de acord de confidențialitate (NDA) este esențial pentru protejarea intereselor business-ului tău. Prin specificul relației, subcontractanții lucrează în general cu mai multe companii din același domeniu fără obligații de exclusivitate. Transferul unor informații de la una la alta are toate premisele necesare și poate crea efecte nedorite, mai ales în plan competițional. Un model de acord de confidențialitate (NDA) poate fi diferența dintre protecția strategiei tale comerciale și divulgarea ei către competitori.

4. Aspecte cheie ale unui un model de acord de confidențialitate (NDA), conform legii române

Definirea Informațiilor Confidențiale

Este esențial ca modelul de acord de confidențialitate (NDA)  pe care îl folosești să specifice în mod detaliat ce informații sunt considerate confidențiale de către părțile implicate. În lipsa unei definiții legale universal aplicabile, părțile sunt cele care stabilesc contractual domeniul de aplicare a obligațiilor de confidențialitate.

Ambiguitatea în definirea informațiilor confidențiale poate duce la dificultăți în finalizarea și implementarea template-ului de acord de confidențialitate (NDA) pe care un business îl folosește. De aceea, este recomandabil să se includă definiții cuprinzătoare, eventual exemple specifice, care să expliciteze înțelegerea părților.

Nu mai puțin, definirea informațiilor confidențiale ar trebui adaptată la specificul acordului de confidențialitate (NDA) din fiecare caz. De exemplu, în cazul unui model de acord de confidențialitate (NDA) unilateral, o singură parte își asumă obligațiile de confidențialitate – de obicei prestatorul de servicii, potențialul cumpărător, sau consultantul extern.  De aceea, conținutul informațiilor confidențiale poate fi delimitat doare la acele informații pe care beneficiarul / vânzătorul le deține și dorește să le protejeze.

În cazul unui model de acord de confidențialitate (NDA) bilateral, ambele părți își asumă obligații de confidențialitate. Definiția informațiilor confidențiale este de obicei una mai cuprinzătoare, tocmai pentru a include în sfera de protecție informații care interesează atât beneficiarul / vânzătorul, cât și prestatorului / cumpărătorul.

Ca să adaptezi corespunzător sfera informațiilor confidențiale din modelul de acord de confidențialitate (NDA), poți comanda un model de contract personalizat nevoilor tale de business.

Durata obligațiilor de confidențialitate

Este recomandabil ca durata acordului de confidențialitate să fie clar stipulată. Practica comună este ca obligațiile de confidențialitate asumate de părți să rămână în vigoare chiar și după încetarea relației contractuale principale, pentru o perioadă între 3-5 ani. Unele modele de acorduri de confidențialitate (NDA) prevăd o durată mai lungă a protecției (de exemplu, 10 ani) sau chiar un termen nedeterminat.

Folosind modelul de acord de confidențialitate (NDA) de la Docs & Deeds poți personaliza ușor durata protecției, la rubrica marcată corespunzător.

Sancțiuni în caz de divulgare

Clauzele privind sancțiunile pentru încălcarea obligațiilor din modelul de acord de confidențialitate (NDA) sunt unul dintre aspectele cele mai complexe. Practica des răspândită este folosirea unei clauze penale.

Clauza penală este o convenția a părților care evaluează anticipat daunele plătibile în cazul încălcării obligației de confidențialitate. O astfel de convenție ajută în plan probatoriu, întrucât părțile nu vor mai fi obligate să probeze cuantumul prejudiciului suferit – probă destul de dificil de făcut în contextul în care prejudiciul creat prin divulgarea de informații confidențiale nu este unul vizibil, palpabil, ci mai degrabă ține de evoluția business-ului în timp.

Legea aplicabilă și clauza de jurisdicție

Este important ca un model de acord de confidențialitate (NDA) să precizeze legea aplicabilă și jurisdicția care va guverna interpretarea și aplicarea sa, mai ales atunci când una dintre părți are naționalitate diferită. Cu unele restricții, partenerii comerciali pot opta în mod liber pentru legea care se va aplica acordului de confidențialitate (NDA), cât și pentru instanța competentă să judece eventualele litigii în cazul în care apare o divulgare de informații confidențiale sau alt tip de indicent contractual.

Te interesează legea aplicabilă și clauza de jurisdicție? Da. Legea care guvernează modelul de acord de confidențialitate (NDA) poate stabili cerințe specifice cu privire la forma contractului, cum ar fi necesitatea de a fi scris sau autentificat la un notar public, poate stabili reguli cu privire la interpretarea contractului în caz de ambiguitate și poate oferi soluții de remediere în caz de încălcare a contractului, cum ar fi daune-interese sau rezilierea contractului.

În mod similar, instanța care judecă eventualele litigii în legătură cu modelul de acord de confidențialitate (NDA) este importantă. Clauza de jurisdicție, cunoscută și sub denumirea de clauză de alegere a forului, este un element esențial al multor contracte, întrucât stabilește în prealabil instanța sau jurisdicția care va avea competența de a soluționa orice dispute apărute din sau în legătură cu contractul respectiv. Clauza de jurisdicție dintr-un model de acord de confidențialitate (NDA) asigură ambelor părți o înțelegere clară și neechivocă despre locul în care pot fi soluționate disputele. Aceasta elimină incertitudinea, oferind o bază stabilă pentru planificarea juridică și comercială. Părțile pot anticipa și evalua costurile legate de litigii, inclusiv costurile de deplasare, onorariile avocaților și durata proceselor în jurisdicția respectivă.

5. Implicații juridice și practici recomandate în legătură cu acordul de confidențialitate (NDA)

Utilizarea unui template de acord de confidențialitate (NDA) precum cel de la Docs & Deeds îți aduce multiple beneficii. În primul rând, avocații colaboratori s-au asigurat că template-ul de acord de confidențialitate (NDA) conține clauze cuprinzătoare privind conținutul informațiilor protejate. Am inclus aici secretele comerciale și drepturile de proprietate intelectuală pe care business-ul tău le deține.

În al doilea rând, template-ul de acord de confidențialitate (NDA) este extrem de ușor de adaptat situației tale. Crearea unui NDA de la zero poate fi un proces consumator de timp și poate necesita consultanță juridică specializată, ceea ce implică costuri semnificative, de obicei de câteva sute de euro. Utilizarea unui model de acord de confidențialitate (NDA) care a fost deja redactat și revizuit de experți juridici poate economisi timp și resurse financiare semnificative. Templates-urile permit personalizarea rapidă a clauzelor specifice nevoilor fiecărei părți, fără a fi nevoie de elaborarea întregului document de la început.

În al treilea rând, un model de acord de confidențialitate (NDA) bine structurat poate facilita înțelegerea reciprocă a termenilor și condițiilor acordului de ambele părți. Claritatea și structura standardizată ajută la evitarea ambiguităților și permit refolosirea modelului de contract și în relație cu alți parteneri.

6. Poți include obligații de confidențialitate și în alte modele de contracte?

Când vrei să-ți protejezi business-ul poți semna un acord de confidențialitate (NDA) bilateral sau un acord de confidențialitate (NDA) unilateral sau poți include clauze de confidențialitate în alte contracte pe care le folosești în operațiunile zilnice.

În practică, clauze de confidențialitate sunt adesea incluse în:

Alege dintre modelele de contracte pe care le oferim pe cel potrivit situației tale și completează formularul de contact dacă dorești personalizarea clauzelor de confidențialitate.

0 comentarii

Comments


Citește și...

bottom of page