top of page

POLITICĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ultima actualizare: 1 septembrie 2023

Când utilizezi serviciile noastre, ai încredere în cum utilizăm informațiile tale. Această politică („Politică”) stabilește în mod transparent:

 1. informațiile pe care le colectăm despre tine atunci când vizitezi site-ul nostru web, folosești produsele și serviciile noastre sau interacționezi cu noi în alt mod.

 2. cum folosim, partajăm, stocăm și securizăm informațiile pe care le colectăm.

 3. cum poți accesa și controla informațiile tale.

În această Politică, următorii termeni scriși cu majuscule vor fi folosiți cu semnificația care le este atribuită mai jos:

„Societatea” înseamnă Legal ART S.R.L, numărul de înregistrare la registrul comerțului, cod fiscal.

„Platformă” înseamnă site-ul nostru www.docsdeeds.com și www.docsdeeds.ro, precum și software-ul nostru.

„Informații cu caracter personal” înseamnă orice date, informații sau combinații de date și informații care ne sunt furnizate de tine direct sau prin utilizarea produselor sau serviciilor noastre, care se referă la o persoană identificabilă.

INFORMAȚIILE PE CARE LE COLECTĂM DESPRE TINE

Colectăm următoarele tipuri de informații despre tine:

 • Informații despre contul și profilul tău, pe care le furnizezi atunci când te înregistrezi pentru un cont de utilizator sau comanzi produsele sau serviciile noastre, de exemplu, numele, adresa de e-mail.

 • Informațiile pe care le furnizezi prin canalele de asistență, de exemplu atunci când ne raportezi o problemă sau interacționezi cu echipa noastră de asistență, inclusiv informații de contact, documente trimise sau capturi de ecran.

 • Conținutul pe care îl furnizezi prin utilizarea produselor sau serviciilor noastre, de exemplu, recenzii sau feedback.

 • Comunicarea, marketingul și alte preferințe pe care ni le furnizezi atunci când îți configurezi contul sau profilul, sau când participi la formulare de feedback, sondaje sau alte tipuri de chestionare pe care le putem trimite către tine.

 • Detalii ale oricăror tranzacții, achiziții sau comenzi pe care le ai în relație cu Societatea.

 • Informații despre dispozitivul sau conexiunea ta, de exemplu despre adresa de IP și informațiile pe care le colectăm prin cookie-uri și alte tehnologii de colectare a datelor (pentru detalii, te rugăm să consulți Politica de cookie-uri a Societății).

 • Informații despre utilizarea sau vizitele pe care le ai pe Platformă, precum produsele comandate sau vizualizate.

 • Informații despre localizarea ta.

Colectăm informațiile de mai sus atunci când ni le furnizezi direct sau când utilizezi sau vizitezi Platforma. De asemenea, putem primi informații despre tine și din alte surse, precum: 

 • personalul nostru, agenții, consilierii, consultanții și contractanții pe care îi folosim în legătură cu operațiunile noastre, de exemplu, de la personalul angajat în procesare comenzii tale, procesarea plăților, asistarea clienților.

 • partenerii noștri de afaceri și furnizorii de servicii cu sediul în România care ne oferă servicii precum procesarea plăților. 

Nu colectăm date sensibile despre tine, precum detalii despre rasă, origini etnice, orientare politică, religie, apartenență la sindicate, genetică, biometrie, sănătate, orientare sexuală.

 

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE COLECTATE

Societatea utilizează informațiile tale personale numai dacă acest lucru este permis de lege. Mai exact, folosim informațiile numai acolo unde:

 • Societatea îndeplinește serviciile sau livrează produse conform contractului pe care l-am încheiat cu tine, inclusiv pentru a opera comenzile, pentru a oferi asistență clienților și caracteristici personalizate, pentru a proteja siguranța și securitatea Platformei.

 • pentru îndeplinirea unui interes legitim care nu încalcă drepturile tale fundamentale sau interesele de protecție a datelor, de exemplu pentru cercetare și dezvoltare sau pentru a ne proteja drepturile și interesele legale.

 • ai dat Societății consimțământul pentru a utiliza astfel de informații în scopuri specifice, de exemplu, atunci când trimitem materiale de marketing sau publicăm recenzii pentru a ne promova produsele.

 • Societatea trebuie să folosească informațiile potrivit unei dispoziții legale.

 • este necesar pentru a detecta, preveni sau rezolva în alt mod probleme legate de fraude, ​​securitate sau probleme tehnice.

Dacă ai dat Societății consimțământul de a utiliza informațiile tale personale într-un anumit scop, ai dreptul de a retrage oricând acest consimțământ, contactându-ne. Retragerea consimțământului nu va afecta utilizările de informații care deja s-au produs.

Nu transmitem informațiile tale personale către nicio societate din afara grupului în scop de marketing, cu excepția cazului în care ți-ai dat consimțământul pentru a face acest lucru.

 

TEMEI LEGAL PENTRU PRELUCRARE

Temeiul nostru legal pentru prelucrarea informațiilor tale este:

 • prelucrarea este necesară pentru executarea contractului încheiat cu tine, inclusiv pentru procesarea comenzii tale.

 • prelucrarea are loc cu consimțământul tău expres.

 • prelucrarea este necesară pentru a-ți proteja interesele esențiale.

 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele legitime ale Societății sau ale unuia dintre partenerii noștri, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile tale fundamentale prevalează.

 • prelucrarea este necesară pentru a-ți exercita sau proteja drepturile în fața instanțelor de judecată sau în fața autorităților publice.

CUM TRANSMITEM INFORMAȚIILE COLECTATE

 

Transmitem informații către alte companii din grupul nostru pentru a opera Platforma și pentru a oferi și îmbunătăți produsele și serviciile noastre.

Transmitem informații către terțe părți care ajută Societatea să opereze, să furnizeze, să sprijine, să îmbunătățească, să-și comercializeze produsele și serviciile, de exemplu, către partenerii care oferă asistență pentru call center.

Terții furnizori de servicii au acces la informațiile tale personale numai în scopul de a-și presta serviciile și în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. Le solicităm terților ca aceste servicii să mențină confidențialitatea și securitatea tuturor informațiilor personale pe care le prelucrează în numele tău și să implementeze și să mențină măsuri de securitate rezonabile pentru a proteja confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor tale personale.

Luăm măsuri rezonabile pentru a confirma că toți terții furnizori de servicii pe care îi angajăm prelucrează informațiile personale într-o manieră care oferă cel puțin același nivel de protecție ca cel prevăzut în această Politică. În cazul în care un furnizor terț nu poate satisface cerințele noastre, îi vom cere să ne notifice imediat și vom lua măsuri rezonabile pentru a preveni sau a opri orice comportament neconform.

Putem transmite către terțe părți informații în format agregat sau non-identificabil, pentru cercetare și analiză, profilare și în scopuri similare pentru a ne ajuta să ne îmbunătățim produsele și serviciile.

Dacă utilizezi în legătură cu produsele sau serviciile noastre orice software furnizat de o terță parte, de exemplu, un software integrabil Platformei, este posibil să acorzi terțului furnizor de software acces la contul de utilizator și informațiile tale. Politicile și procedurile terților furnizori de software nu sunt controlate de Societate, iar această Politică nu acoperă modul în care informațiile tale sunt colectate sau prelucrate de astfel de terți, care au propriile politici aplicabile.

Platforma poate conține link-uri către site-uri web terțe asupra cărora nu avem control. Dacă deschizi un link către oricare dintre aceste site-uri web sau le trimiți informații, politicile acestora se vor aplica.

Este posibil să transmitem informațiile tale către autoritățile statului sau autoritățile publice responsabile cu aplicarea legii pentru a respecta legile sau reglementările aplicabile, precum cazurile în care răspundem la cereri sau solicitări din partea lor.

Dacă suntem achiziționați de către o terță parte, în urma unei fuziuni, transfer de afaceri, transfer de părți sociale sau orice alt mod, informațiile tale personale pot fi dezvăluite și/sau transferate unei terțe părți în legătură cu astfel de tranzacții, inclusiv avocaților sau consultanților. În astfel de circumstanțe, vei primi o notificare conținând opțiunile pe care le poți avea cu privire la informațiile tale.

 

CUM STOCĂM INFORMAȚIILE COLECTATE

Furnizorii noștri de servicii de găzduire (hosting) sunt localizați în România.

Am adoptat următoarele măsuri de securitate și integritate pentru a-ți proteja informațiile personale:

 • Informațiile sunt criptate folosind tehnologia TLS/SSL.

 • contul tău de utilizator este protejat de parolă.

 • accesul la informațiile tale personale este restricționat doar la personalul sau furnizorii de servicii strict pe bază de necesitate, care vor procesa informațiile numai conform instrucțiunilor noastre și care sunt supuși obligației de confidențialitate.

Societatea revizuiește și actualizează în mod regulat politica sa privind colectarea, stocarea și prelucrarea datelor.

Societatea a adoptat proceduri pentru a gestiona suspiciunile de încălcare a confidențialității și va trimite notificări către tine și autoritățile publice competente, despre orice încălcare, conform obligațiilor legale pe care le avem.

Chiar dacă implementăm măsuri de protecție concepute pentru a-ți proteja informațiile, te rugăm să ai în vedere că nicio transmitere de informații pe internet nu este complet sigură. Nu putem garanta că informațiile tale, în timpul transmiterii prin internet sau în timpul stocării pe sistemele noastre sau prelucrării de către noi, sunt absolut sigure și protejate.

Păstrăm informațiile personale doar atât timp cât este rezonabil necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, precum și pentru orice cerință legală, contabilă sau de raportare ulterioară. Revizuim constant politicile noastre de păstrare a informațiilor.

Societatea poate transfera, prelucra și stoca informațiile tale în afara României în scopul de a-ți oferi serviciile și produsele.

Dacă transmitem astfel de informații către parteneri sau furnizori de servicii care se află în țări fără legi privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal sau în care GDPR nu se aplică, folosim clauze contractuale, reguli și alte mecanisme legale pentru a proteja transferul informațiilor dvs.

 

DREPTURILE TALE

 

Ai dreptul să:

 • să fi informat despre cum folosim informațiile tale personale.

 • să soliciți o copie a informațiilor personale pe care le deținem despre tine.

 • să ne soliciți să corectăm, să rectificăm sau să completăm orice inexactitate sau eroare în informațiile personale pe care le deținem despre tine.

 • să soliciți ștergerea informațiilor tale personale. Cu toate acestea, nu vom putea îndeplini astfel de solicitări de ștergere dacă este necesar pentru a ne îndeplini obligații privind păstrarea evidențelor, pentru finalizarea tranzacțiilor sau pentru a respecta alte obligații legale.

 • să te opui sau să restricționezi prelucrarea informațiilor tale personale, inclusiv în scopuri de marketing.

 • soliciți să primești anumite informații  personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit pe dispozitive electronice, respectiv să ne soliciți să transferăm aceste informații unei alte părți.

 • să-ți retragi consimțământul în orice moment cu privire la acele prelucrări care au nevoie de consimțământul tău, cu mențiunea că acest lucru nu va afecta legalitatea vreunei prelucrări anterioare.

Poți renunța la primirea materialelor de marketing de la Platformă sau Societate. Cu toate acestea, dacă optezi pentru aceasta, vei primi în continuare notificări care sunt necesare pentru utilizarea produselor sau serviciilor noastre.

Ca măsură de securitate, este posibil să avem nevoie de informații specifice de la tine pentru a ne ajuta să vă confirmăm identitatea atunci când vă procesăm solicitările de confidențialitate sau când își exerciți drepturile.

Solicitările tale vor fi gratuite, cu excepția cazurilor în care cererile tale sunt vădit neîntemeiate, repetitive sau excesive, caz în care vom percepe o taxă administrativă rezonabilă.

Vom răspunde tuturor solicitărilor legitime în termen de 30 de zile. Ocazional, timpul de răspund poate crește, dacă o solicitare este deosebit de complexă sau dacă ați făcut o serie de solicitări.

 

MODIFICĂRI ALE POLITICII

Această Politică poate fi modificată din când în când. Versiunea actualizată va fi postată pe Platformă. Continuând să utilizezi Platforma după intrarea în vigoare a acestor modificări, ești de acord să ți se aplice Politica actualizată.

POLITICA PRIVIND MINORII

Serviciile și produsele Societății se adresează persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani. Nu colectăm cu bună știință informații personale de la persoane sub această vârstă. Dacă aflăm că o astfel de persoană ne-a furnizat informații personale, vom lua măsuri pentru a le șterge.

 

Te rugăm să ne contactezi dacă crezi că am colectat în mod eronat și neintenționat informații de la o persoană sub vârsta menționată.

DETALII DE CONTACT

 

Ne poți contacta folosind formularul de contact de pe Platformă sau următoarele detalii:

e-mail: contact@docsdeeds.com

menționând „în atenția responsabilului cu protecția datelor”.

Te rugăm să contactezi cu prioritate dacă ai întrebări sau nelămuriri. Dacă ai solicitări nerezolvate, ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prin folosirea website-ului și achiziționarea produselor noastre, accepți integral prolitica noastrp ărivind protecția datelor cu caracter personal. 

Docs & Deeds logo
bottom of page