top of page

Beneficiile aduse de modele contracte profesioniste: Ghid pentru relații de afaceri sigure și prospere

Actualizată în: acum 4 zile

Să folosești modele de contracte profesioniste este o strategie comercială cu rezultate de succes, în special când te gândești la dinamica tranzacțiilor comerciale mereu în schimbare. Indiferent de domeniul în care activezi, modelele de contracte profesioniste servesc drept premise pentru construirea tranzacțiilor, parteneriatelor și relațiilor comerciale eficiente, asigurând claritate, protecție și beneficii reciproce părților implicate.

Fie că ești un jucător recunoscut în industria ta sau un antreprenor începător, folosirea unor modele de contracte profesioniste poate face diferența între reușita într-un mediu competitiv sau lupta cu incertitudinea. Descarcă în câteva minute modele de contracte pentru antreprenori, modele de contracte pentru industria IT sau special concepute pentru angajatori. Poți descărca și alte modele de documente juridice și își oferim toate informațiile pentru a avea succes în utilizarea lor.

Nu mai puțin, contractele reprezintă o carte de vizită pentru companii și start-up-uri, arătând cât de multă atenție acordă fondatorii conformității cu prevederile legale relevante și protejării drepturilor afacerii pe care doresc să o dezvolte, precum și partenerilor contractuali. Nimănui nu-i place neglijența sau lipsa de profesionalism în afaceri și exact acesta este semnalul pe care-l transmiți când folosești modele de contracte neglijent redactate, formatate sau cu clauze rudimentare.


template de contract redactat de avocat
Modele contracte profesioniste

Ce este un contract? 3 motive să folosești modele de contracte profesioniste

Un contract este o promisiune obligatorie din punct de vedere juridic între două sau mai multe părți, care generează drepturi și obligații pentru fiecare dintre ele. Poți găsi modele de contracte în diverse surse, pe Google, ChatGPT și – de ce nu? – furnizate de prieteni, însă de cele mai multe ori ele nu urmează cele mai bune practici pentru structura conținutului și conținutul clauzelor menite să protejeze drepturile părților. Amintește-ți 3 aspecte despre modelele de contracte pe care intenționați să le folosești:

Legea consideră că unele contracte nu au existat și nu au produs efecte.

Un contract este valid în conformitate cu legea dacă conține toate elementele esențiale prevăzute de aceasta. Uneori, un model de contract trebuie să îndeplinească cerințe suplimentare pentru a-și asigura validitate, fie de formă, fie legate de conținut. Un model de contract care nu conține elementele obligatorii cerute de lege riscă să fie anulat sau să nu poată fi pus în executare. Contractele nule sau anulate sunt considerate că nu au produs niciodată efecte. De ce folosim noțiuni diferite? Din cauza codului civil, în care există 2 sancțiuni diferite: nulitate absolută sau relativă. Dar nu-ți bate capul cu diferențele, efectele sunt aceleași.

 Situația anulării unui model de contract poate fi una inconfortabilă, întrucât părțile trebuie să restituie prestațiile executate în temeiul contractului ineficient. Sau cum spun juriștii, ”părțile sunt puse în situația anterioară executării” ca și cum contractul nu a fost niciodată încheiat. Este mai bine să eviți astfel de situații pentru că, așa cum anticipezi în mod corect, vin la pachet cu diverse complicații: actualizarea prețului, daune pentru partea vinovată de neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, eventuala anulare a unor contracte subsecvente încheiate în considerarea celui dintâi. Nici nu are rost să intrăm în detalii pentru că poți evita situațiile de genul foarte ușop, folosind modelele de contractemodelele de cereri de chemare în judecată și alte modele documente juridice disponibile pe Docs & Deeds la prețuri extrem de reduse.

Fiecare contract are implicații multiple asupra drepturilor tale.

Pentru ca un contract să-ți protejeze integral afacerea sau drepturile ca persoană fizică, trebuie să conțină nu numai clauze legate de tranzacția specifică pe care dorești să o implementezi, ci și prevederi dedicate protecției drepturilor tale de altă natură. Prevederile referitoare la confidențialitate, protecția drepturilor de proprietate intelectuală, interdicția de concurență și restricțiile similare sunt esențiale pentru a asigura o protecție completă chiar și atunci când obiectul principal este concentrat asupra unei alte operațiuni. În unele cazuri, poți folosi modele de contracte specifice pentru a obține rezultate similare - de exemplu, poți utiliza modele de acorduri de confidențialitate (NDA-uri) pentru a-ți proteja informațiile sensibile, ce pot fi semnate separat de contractul principal. În alte cazuri, va fi prea târziu să semnezi un contract separat, dacă nu ai avut grijă să incluzi încă de la început clauze adecvate în modelul pe care îl folosești.

Mâine este o altă zi și s-ar putea să nu mai ai interesul de a continua executarea contractului.

Metodele de încetare a contractelor comerciale merg mână în mână cu strategiile de gestionare a riscurilor pe care diverse afaceri le implementează. Înțelegerea mecanismului de încetare a unui model de contract ajută părțile să identifice și să gestioneze riscurile asociate relațiilor contractuale, asigurându-se că pot ieși din acorduri care devin ineficiente pentru ele. Modelele profesioniste de contracte conțin mecanismele de încetare a relației contractuale înainte de termenul convenit,  în caz de neexecutare, denunțare unilaterală sau alte cauze. Poți cite mai multe despre cum încetează contractele în articolul de pe blog-ul nostru dedicat subiectului.

Nu risca să fii prins într-o poveste fără sfârșit, care a încetat să-ți aducă beneficii, doar pentru că ai folosit un model de contract care nu include un mecanism de încetare corespunzător. Descarcă modele profesioniste de contracte, adaptate cazurilor de încetare anticipate, pentru o varietate de operațiuni juridice: modele contract furnizare servicii, modele contracte consultanță, modele contracte individuale de muncă, modele contracte asociere pentru înființarea unei afaceri, modele contracte de închiriere sau modele contracte comodat.

Ce elemente nu pot lipsi niciodată din modele de contracte profesioniste?

Niciun contract nu este obligatoriu dacă din el lipsesc câteva elemente cheie. Acestea sunt:

Două sau mai multe părți care au capacitatea legală de a încheia acorduri obligatorii.

Cum poate cineva să nu aibă capacitatea de a încheia contracte? Există mai multe scenarii, în principal legate fie de vârstă (copiii sunt adesea reprezentați de părinți sau tutorele legal în cazul în care trebuie să execute contracte), fie de restricțiile legale (legea poate împiedica anumite persoane să intre în unele tipuri de angajamente în funcție de profesia lor, poziția deținută sau alți factori), fie de considerente preventive și de protecție (de exemplu, persoanele cu diverse tulburări psihice pot fi restricționate să încheie contracte singure).

Existența consimțământului.

Părțile pot ajunge la acorduri în multe forme. Ele pot negocia și executa un contract unitar, pot accepta oferte publice sau personalizate, sau pot pur și simplu să execute anumite prestații și, ca urmare, să rezulte un contract. Uneori, părțile pot accepta chiar și tacit să intre într-un contract. Ai citit corect - contractele pot fi formate și prin acceptare tacită, în cazul în care părțile își arată consimțământul de a intra într-o relație contractuală prin conduita sau comportamentul lor, prin opoziție cu o comunicare explicită. Acceptarea tacită poate avea loc în situații în care părțile se implică în tranzacții sau interacțiuni repetate care implică o înțelegere a termenilor și condițiilor care guvernează relația lor sau este prevăzută de lege (citește despre închirierea apartamentelor).

Intenția de a intra într-un angajament legal, anticipând anumite beneficii.

Acest aspect reflectă principiul fundamental al dreptului contractual conform căruia părțile trebuie să aibă o intenție reală de a fi legate de termenii contractului pe care doresc să-l încheie. Nu există contracte încheiate ”în glumă”.

Libertatea de a lua decizia de a intra în contract.

Părțile trebuie să intre în contract în mod voluntar, fără coerciție, erori, fraudă și fără încercarea de ocoli prevederile legale obligatorii. Fiecare parte trebuie să își asume în mod liber și voluntar obligațiile contractuale, conștientizând pe deplin consecințele. De aceea, modelele de contracte încheiate  sub un factor coercitiv pot fi sancționate prin aceeași sancțiune a anulării despre care am vorbit mai sus.

Existența contraprestației.

Pentru cele mai multe contracte, existența unui preț sau a unei contraprestații este o componentă esențial care duce la anularea contractului ori de câte ori lipsește. De exemplu, un model contract de închiriere trebuie să aibă un preț, în timp ce un contract model contract de comodat nu.

Respectarea unor cerințe speciale de formă.

Îți amintești de notarii publici? Acei profesioniști care percep tarife mai mari decât avocații pentru a-ți valida contractul? Își permit să procedeze astfel deoarece legea prevede că anumite tipuri de contracte trebuie autentificate de un notar public. Autentificarea notarială este cea mai comună cerință de formă aplicabilă anumitor modele de contracte, cum ar fi vânzările-cumpărările de imobile. Alte cerințe formale pot fi forma scrisă, aprobarea diferitelor autorități publice, înregistrarea în diferite registre publice sau alte cerințe similare.

Contractele sunt neapărat scrise? Nu chiar, dar modelele de contracte profesioniste, în formă scrisă, sunt atât de ușor de utilizat.

Cele mai multe contracte au nevoie de formă scrisă pentru a putea fi puse în executare și, uneori, pentru a fi valide. De exemplu, contractele cu o anumită valoare (200 lei) necesită în mod tipic formă scrisă pentru a fi dovedite față de terți; contractele de credit, împrumuturile sau ipotecile, adesea necesită modele scrise care să contureze termenii și condițiile tranzacției; contractele de asigurare implică adesea termeni și condiții de acoperire a asigurării complexe, care necesită documentație scrisă; modelele de contracte pentru constituirea de garanții, în care o terță parte își asumă responsabilitatea obligațiilor altei părți, necesită în mod tradițional formă scrisă.

Cu toate acestea, nu toate contractele trebuie să fie scrise - acordurile verbale pot fi obligatorii în multe situații.

Ce se întâmplă când o parte nu execută contractul? Modelele de contracte profesioniste prevăd soluții eficiente.

O încălcare contractuală apare atunci când o parte nu își îndeplinește prestațiile sau obligațiile fără justificare. În cazul unei neexecutări contractuale, cealaltă parte (nevinovată) poate cere executare silită în natură a contractului sau poate solicita compensații pentru eventualele pierderi financiare rezultate din presupusa încălcare. Principalele remedii pentru încălcarea contractului includ plata de daune, executarea în natură (silită) sau rezilierea contractului și restituirea prestațiilor.

Dacă încercările de a rezolva neexecutarea pe cale amiabilă nu dau rezultate, de cele mai multe ori partea prejudiciată introduce o cerere de chemare în judecată. Rcursul la instanțele judecătorești nu este deloc o soluție ideală dacă modelul de contract utilizat are o redactare deficitară, este ambiguu sau nu conține prevederi care să protejeze în mod adecvat drepturile și obligațiile tale.

Instanțele de judecată sunt obligate să țină cont de clauzele contractului atunci când soluționează procesele, iar dacă acestea sunt interpretabile, este posibil să ai surprize. Dacă modelul de contract pe care l-ai folosit nu oferă remedii adecvate pentru repararea încălcării, procedurile judiciare pot deveni costisitoare și îndelungate. Folosește modele de contracte profesioniste, cuprinzătoare și bine redactate, precum cele furnizate de Docs & Deeds, pentru a fi protejat într-un eventual litigiu.

Sfaturi înainte de a semna un contract?

Înainte de a-ți pune semnătura pe un contract, e important să te asiguri că înțelegi toate detaliile și că termenii contractuali sunt pe placul tău. Mai întâi, citește cu atenție contractul, observându-i prevederile cheie, cum ar fi cele referitoare la obiect, prestațiile părților și preț. Dacă întâlnești cuvinte sau expresii pe care nu le înțelegi, cere explicații. Poți apela la un avocat specializat în dreptul contractelor sau poți folosi modele de contracte predefinite disponibile pe Docs & Deeds tocmai pentru a eficientiza tranzacțiile comerciale.

Dacă încă dorești să negociezi anumite aspecte, discută cu cealaltă parte pentru a găsi un consens. Nu uita să evaluezi și impactul pe termen lung al contractului asupra afacerii tale sau a situației tale personale. Propune modificări sau adăugiri la modelul de contract pentru a reflecta mai bine intențiile și așteptările tale.

În cele din urmă, este esențial să evaluezi implicațiile pe termen lung ale contractului, luând în considerare factori precum evoluția reglementărilor din domeniu, consecințele financiare și strategiile de exit, în cazul în care sunt necesare. Un avocat specializat poate să îți răspundă la orice întrebări legate de modelele de contracte în cadrul unei consultații legale online.

0 comentarii

Comments


Citește și...

bottom of page