top of page
model contract comodat apartament

Contract de comodat (apartament)

100,00leiPreț

Acest contract de comodat pentru apartament stabilește condițiile în care proprietarul transmite folosința gratuită asupra unui imobil unei alte persoane (comodatar), fără nicio plată sau compensație financiară.

 • Descrierea bunului: descrierea detaliată a imobilului care face obiectul contractului.

  Durata comodatului: data de început și data de sfârșit a perioadei pentru care se acordă comodatul.

  Scopul comodatului: Specificarea scopului pentru care bunul va fi utilizat de către comodatar.

  Responsabilitățile comodantului: Descrierea responsabilităților comodantului, cum ar fi menținerea bunului în stare corespunzătoare.

  Responsabilitățile comodatarului: descrierea obligațiilor comodatarului, cum ar fi menținerea bunului în stare bună de funcționare, returnarea la sfârșitul perioadei etc.

  Starea bunului: starea în care bunul este predat comodatarului și starea în care trebuie returnat.

  Clauze speciale: Orice clauze specifice sau condiții suplimentare, cum ar fi restricții privind subcomodatul sau modificările permise ale bunului.

  Răspundere și despăgubire: Clarificări privind responsabilitatea comodatarului pentru daune sau pierderi în legătură cu bunul în timpul perioadei de comodat.

 • Folosește acest contract comodat pentru darea în folosință gratuită a apartamentelor sau a altor spații locative.

bottom of page