top of page
act constitutiv firmă SRL

Act constitutiv firmă (SRL mai mulți asociați)

100,00leiPreț

Acest act constitutiv pentru înființare firmă de tip SRL conține prevederi privind organizarea internă, structura de conducere și regulile de functionare pentru o societate cu răspundere limitată având cel puțin doi asociați.

 

Este unul dintre acele acte necesare pentru deschidere firmă cerute unui antreprenor de Registrul Comerțului pentru înmatricularea unui SRL.

 • Denumire și obiectul de activitate: actul constitutiv specifică denumirea societății și activitățile sale. Între actele necesare deschiderii firmei este cerută și rezervarea denumirii viitorului SRL, care se poate obține de pe portalul ONRC prin folosirea unei semnături electronice.

  Capital social: detalii despre capitalul social autorizat al companiei și structura sa (repartizarea capitalului social între asociați), posibilitatea transmiterii, reducerii și majorării.

  Drepturile și obligațiile asociatilor: sunt definite drepturile, obligațiile și raspundere acționarilor între ei și față de SRL, inclusiv drepturile de vot, drepturile la dividende și participarea la ședințe.

  Administratori: prevede rolurile, puterile si responsabilitatile administratorilor, inclusiv procedurile de numire, demisie si revocare a acestora. Poate fi numit un singur administrator, sau mai mulți, iar numirea se poate face printr-un contract de mandat numire administrator SRL.

  AGA: sunt descrise procedurile de convocare si desfasurare a adunarilor actionarilor, inclusiv cvorumul necesar pentru luarea deciziilor si procedurile de vot. Acesta este un model hotărâre AGA general, ce poate fi folosit pentru luarea oricărui tip de decizie într-un SRL. 

  Dividende: prevede liniile directoare pentru distribuirea profiturilor, emiterea de dividende și gestionarea chestiunilor financiare.

  Modificare: prevede reguli de modificare a actului constitutiv și cvorumul necesar în acest sens.

  Dizolvare: include reguli privind procedurile de lichidarea sau dizolvara companiei. Este obligatoriu potrivit legii ca actul cosntitutiv pentru înființare firmă de tip SRL să conțină astfel de prevederi.

  Beneficiarii reali: include indicarea beneficiarilor reali, pentru a nu fi necesară depunerea unei declarații separate la momentul înmatriculării. 

bottom of page