top of page

Cum să închiriezi eficient apartamentul? Model contract de închiriere apartament, exemple practice și sfaturi utile

Actualizată în: acum 4 zile

Închirierea unui apartament este printre cele mai comune contracte din România. Deși frecvent întâlnită, implicațiile legale și responsabilitățile asociate semnării unui contract de închiriere apartament nu sunt întotdeauna corect înțelege se părțile implicate. Un model de contract închiriere apartament bine redactat este esențial pentru a proteja atât proprietarul, cât și chiriașul.

Acest articol îți va oferi sfaturi practice despre cum să utilizezi un model contract de închiriere locuință pentru a-ți proteja eficient drepturile. Chiriașii pot folosi cu încredere modelul de contract pentru închiriere apartament București, dacă ai venit la facultate, sau închiriere apartament Cluj, dacă vrei să performezi în industria IT, sau în orice altă situație în care ai nevoie de o locuință confortabilă.

Cum să folosești model contract închiriere apartament
Model contract închiriere apartament

De ce este important să folosești un contract de închiriere apartament bine redactat?

Template-ul de contract închiriere apartament stabilește termenii și condițiile în care proprietarul acordă chiriașului dreptul de a folosi apartamentul și, eventual, accesoriile acestuia. Un mod eficient de contract închiriere apartament include informații precum durata contractului, chiria, obligațiile proprietarului și ale chiriașului, precum și procedurile de reziliere a contractului. Fără un astfel de document, ambele părți pot fi expuse unor riscuri de neexecutare corespunzătoare a contractatului.

Folosirea unui template de contract închiriere apartament verificat de avocați atrage numeroase avantaje pentru părțile implicate, mai ales atunci când ești la prima experiență a închirierii unei locuințe.

Cu un model profesionist de contract închiriere apartament, economisește timp și bani.

Descarcă instant template-ul profesionist de contract închiriere apartament și nu mai este nevoie să apelezi la un avocat pentru a redacta un contract de la zero.

Un model profesionist de contract închiriere apartament oferă profesionalism.

Template-urile sunt de obicei redactate și verificate de avocați, pentru a include toate clauzele necesare protejării drepturilor părților implicate în tranzacție.Un model profesionist de contract închiriere apartament oferă siguranță legală.

Template-urile de contracte de la Docs & Deeds sunt concepute în urma unor experiențe practice pe care de cele mai multe ori nu le poți anticipa fără experiență în domeniul juridic. Din păcate, părțile implicate într-un contract de închiriere apartament pot avea adesea un comportament imprevizibil și neconform scopului contractual.

Nu de puține ori, am întâlnit contracte de închiriere apartamente în București deficient scrise, în care chiriașul a eliberat locația fără o predare conformă, lăsând ”moștenire” datorii la întreținere sau utilități. Sau, am întâlnit proprietari care nu respectă intimitatea chiriașilor, fac inspecții inopinate și la limita legalității în locație închiriată sau nu își respectă obligațiile de a asigura o utilizare eficientă a apartamentului.

Modelul de contract închiriere apartament e care îl poți descărca instant de pe site-ul nostru anticipează asemenea probleme prin clauze redactate cu grijă de avocați.

Cazuri practice de utilizare a unui model de contract închiriere apartament

Folosește modelul de contract închiriere apartament pentru cele mai frecvente cazuri de închiriere, precum:

 • contract închiriere apartament București pe parcursul anului universitar. Un template profesionist de contract închiriere apartament București poate ajuta studenții să anticipeze riscuri decurgând din probleme specifice locuințelor din oraș, precum pericole decurgând din blocuri ”cu buline”, utilități întrerupte, vecini recalcitranți sau lipsa locurilor de parcare.

 • contract închiriere apartament când proprietarii sunt plecați în străinătate pentru un proiect profesional. Chiriașii pot deteriora proprietatea sau nu o pot întreține corespunzător, ceea ce se poate traduce prin costuri de reparație pentru proprietari. Cu atât mai mult, proprietarii plecați în străinătate și care nu au posibilitatea efectuării unor vizite de inspecție la locația închiriată sunt expuși acestor riscuri.

 • contract închiriere apartament mobilat. Proprietarul închiriază un apartament mobilat și vrea să se asigure că toate bunurile sale sunt protejate. Prin intermediul unui contract de închiriere apartament bine structurat, el poate include o inventariere detaliată a mobilierului și electrocasnicelor din apartament, precum și condițiile de utilizare și întreținere a acestora. Astfel, în caz de deteriorare, chiriașul va fi responsabil pentru reparații sau înlocuire.

 • reziliere contract închiriere apartament. Mulți chiriași trebuie să se mute în alt oraș din motive profesionale și trebuie să rezilieze contractul înainte de termen. Un model contract închiriere apartament redactat profesionist care include clauze clare de reziliere (încetare) va specifica procedurile de urmat, cum ar fi perioada de notificare prealabilă și posibilele penalități. Astfel, ambele părți sunt protejate și procesul de reziliere este transparent și echitabil.

Ce mai trebuie să știi despre contractul închiriere apartament?

După semnare, este necesară înregistrarea contractului de închiriere la ANAF.

Înregistrarea contractului de închiriere la ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) este obligatorie pentru ca proprietarul să fie în conformitate cu legislația fiscală și să declare veniturile rezultate din chirii. Acestea sunt venituri impozabile potrivit legii. Nu mai puțin, contractele de închiriere locuință înregistrate la ANAF sunt titluri executorii în caz de neplată a chiriei, ceea ce înseamnă că proprietarul are la dispoziție un mecanism eficient de recuperare a datoriei.

Ce durată poate avea un contract de închiriere?

Un contract de închiriere poate avea o durată determinată (de exemplu, un an) sau nedeterminată. În cazul unui contract pe termen determinat, acesta poate fi reînnoit prin acordul părților.

Codul civil reglementează tacita relocațiune, care se aplică automat contractelor de închiriere apartament.

Tacita relocațiune este un mecanism juridic care se aplică în contextul contractelor de închiriere, potrivit Codului Civil. Conform acestei reguli, un contract de închiriere continuă automat să fie valabil după expirarea termenului inițial convenit prin contract, dacă niciuna dintre părți nu notifică în mod expres cealaltă parte cu privire la intenția de a înceta contractul. În esență, tacita relocațiune presupune că relația contractuală dintre proprietar (locator) și chiriaș (locatar) continuă pe termen nedeterminat, în aceleași condiții ca și contractul inițial.

Tacita relocațiune se aplică unui contract închiriere apartament dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • contractul de închiriere apartament este pe durată determinată și aceasta a expirat.

 • chiriașul continuă să ocupe proprietatea și să plătească chiria, iar proprietarul acceptă plata chiriei fără a obiecta.

 • nici proprietarul, nici chiriașul nu trimit o notificare de încetare a contractului la expirarea termenului.

Tacita relocațiune are următoarele implicații pentru părțile implicate într-un contract de închiriere apartament:

 • contractul de închiriere apartament continuă pe termen nedeterminat, până când una dintre părți notifică cealaltă parte cu privire la intenția de a înceta contractul.

 • toate clauzele și condițiile din contractul inițial rămân valabile și se vor aplica în continuare între părți: cuantumul chiriei rămâne neschimbat, alocarea responsabilităților va fi aceeași.

 • de regulă, partea care dorește încetarea contractului de închiriere locuință după ce a operat tacita relocațiune trebuie să ofere un preaviz de 30 de zile, dacă nu este stipulat altfel în contract.

Ce se întâmplă dacă chiriașul nu plătește chiria la timp?

Dacă chiriașul nu plătește chiria la timp, proprietarul are mai multe remedii: (i) poate include în contract clauze care prevăd penalități pentru întârziere la plata chiriei. (ii) poate executa silit chiriașul pentru plata chiriilor restante, (iii) poate înceta contractul închiriere apartament. Disponibilitatea acestor remedii în favoarea proprietarului depind de clauzele convenite de părți prin contractul de închiriere apartament, așadar ai grijă să folosești un model profesionist de contract!

Cine este responsabil pentru reparațiile apartamentului potrivit unui contract de închiriere apartament?

Responsabilitatea pentru reparații poate fi împărțită astfel:

 • Proprietarul este responsabil pentru reparațiile majore și structurale (ex. reparații la instalațiile sanitare sau electrice).

 • Chiriașul este responsabil pentru întreținerea zilnică și reparațiile minore (ex. schimbarea becurilor, întreținerea echipamentelor utilizate).

Desigur, părțile pot conveni alocarea diferită a obligațiilor de efectuare a reparațiilor, în funcție de înțelegerea dintre ele. De exemplu, un proprietar poate agrea prin contractul închiriere apartament o chirie redusă față de prețul pieței în considerarea persoanei chiriașului, dar poate să nu își asume reparațiile decurgând din inundații sau cauzate de vecini, ce ar putea să pară pe parcursul executării contractului.

Poate chiriașul subînchiria apartamentul?

Subînchirierea apartamentului poate fi permisă doar dacă este specificată în contractul de închiriere sau este aprobată în scris de proprietar. În lipsa unei astfel de clauze, ca regulă, subînchirierea este interzisă. Este recomandabil ca modelul de contract de închiriere folosit să conțină clauze privind subînchirierea, pentru a evita eventuale neînțelegeri între părți, mai ales în situația în care chiriașul ar reuși să subînchiriere apartamentul la un preț superior celui plătit către proprietar.

Ce trebuie să facă proprietarul dacă dorește să rezilieze contractul înainte de termen?

Proprietarul trebuie să urmeze procedurile de reziliere specificate în contract. În general, acest lucru implică trimiterea unei notificări scrise chiriașului cu o perioadă de preaviz specificată în contract, dacă este permisă denunțarea unilaterală. Dacă chiriașul nu respectă clauzele contractuale, proprietarul poate rezilia contractul și iniția proceduri legale pentru evacuare.

Ce se întâmplă la încetarea contractului de închiriere apartament / expirarea termenului contractual?

La încetarea contractului de închiriere apartament, chiriașul trebuie să elibereze apartamentul, să returneze cheile și să predea accesoriile din interior proprietății în starea în care au fost preluate. Proprietarul va inspecta apartamentul și, dacă nu există daune, va returna garanția chiriașului conform condițiilor stipulate în contract. Ca regulă, avantajele modelelor de contracte de închiriere apartament bine-redactate sunt însoțite de un proces verbal de predare primire atât la data predării apartamentului de către proprietar către chiriaș, atunci când începe executarea contractului, cât și data returnării acestuia de către chiriaș.

Un asemenea proces verbal de predare-primire poate conține inventarul bunurilor din interiorul apartamentului și starea lor de uzură la fiecare dintre cele două momente relevante.

Cum să utilizezi eficient template-ul de contract închiriere apartament

Vrei să ai contractul de închiriere apartament gata în câteva minute? Urmează acești pași:

 • Descarcă temple-ul profesionist de pe Docs & Deeds.

 • Personalizează-l: completează template-ul cu informațiile specifice închirierii tale, cum ar fi numele părților, descrierea proprietății și termenii de plată.

 • Revizuiește-l: verifică toate detaliile și asigură-te că nu există greșeli. Poți solicita și opinia unui avocat pentru o verificare suplimentară.

 • Semnează contractul de închiriere apartament: supă ce toate detaliile sunt corecte, ambele părți trebuie să semneze contractul pentru a-l face valabil.

Concluzii

Utilizarea unui contract de închiriere apartament este esențială pentru a proteja atât proprietarul, cât și chiriașul. Folosind un template pentru contracte, poți economisi timp și bani, asigurându-te în același timp că toate aspectele legale sunt acoperite. Indiferent dacă închiriezi pe termen scurt, închiriezi un apartament mobilat sau trebuie să reziliezi contractul înainte de termen, un contract bine redactat va oferi claritate și protecție juridică.

0 comentarii

Comments


Citește și...

bottom of page