top of page
model contract individual de muncă

Contract Individual de Muncă (CIM)

100,00leiPreț

Contractul individual de muncă stabilește termenii și condițiile relației dintre un angajator și un angajat. Acest model de contract individual de muncă este complex și servește ca bază legală pentru desfășurarea relației de muncă, detaliind drepturile, responsabilitățile și obligațiile ambelor părți implicate. Este esențial pentru a stabili o relație de muncă clară și structurata, asigurând, deopotriva, conformitatea cu legile și reglementările relevante din domeniu.

  • Prevederi privind părțile implicate: contractul identifică angajatorul și angajatul.

   Descrierea și Titlul Postului: este specificata functia ocupata, titulatura functiei si o scurtă descriere a atribuțiilor si responsabilităților angajatului.

   Remuneratia: detalii despre salariul angajatului, inclusiv bonusuri sau alte forme de compensare.

   Programul de lucru: orele de munca estimate, inclusiv zilele obisnuite de lucru, orele de inceput si sfarsit, pauzele si politicile referitoare la orele suplimentare.

   Beneficii: contractul prevede beneficiile oferite de angajator, cum ar fi asigurarea de sanatate, planurile de pensii, concediul platit, concediul medical si alte avantaje.

   Perioada de Probă: dacă este aplicabilă, contractul include prevederi privind perioada de proba in care performanțele angajatului vor fi evaluate înainte de confirmarea angajării permanente.

   Încetarea contractului: conditiile in care oricare dintre parți poate inceta contractul de muncă, inclusiv perioadele de preaviz.

   Confidențialitate: contine clauze privind protectia informatiilor sensibile ale companiei.

   Proprietatea Intelectuală: contractul conține regimul drepturilor de utilizare ale oricărei proprietati intelectuale create de angajat pe parcursul desfasurării relației de muncă.

  bottom of page