top of page

Model contract vânzare-cumpărare auto – informații juridice

Achiziția sau vânzarea unui autoturism reprezintă un pas important, atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător. În această tranzacție, un model contract de vânzare-cumpărare auto este esențial pentru a proteja drepturile ambelor părți și pentru a evita eventualele neînțelegeri sau preveni litigii. În acest articol, vom discuta în detaliu ce trebuie să conțină un astfel de model contract de vânzare-cumpărare auto, cum se redactează corect și la ce să te aștepți de la executarea lui.

Îți oferim GRATUIT un model de contract de vânzare-cumpărare auto conform legii române.

Un (model) contract de vânzare-cumpărare auto este un document legal prin care proprietatea asupra unui autoturism este transferată de la vânzător la cumpărător. Acest document specifică toate detaliile tranzacției, inclusiv informațiile despre părțile implicate, descrierea autoturismului, prețul de vânzare, condițiile de plată și obligațiile fiecărei părți. Importanța unui astfel de contract nu trebuie subestimată. Pe lângă protejarea drepturilor ambelor părți, contractul ajută la evitarea litigiilor, clarificând toate detaliile esențiale ale tranzacției și asigurându-se că ambele părți au aceleași așteptări și înțelegeri.

Un model contract de vânzare-cumpărare auto trebuie să conțină următoarele elemente esențiale: informațiile complete despre vânzător și cumpărător, inclusiv numele, adresa, CNP-ul și datele de contact; detalii complete despre autoturismul vândut, cum ar fi marca, modelul, anul fabricației, numărul de înmatriculare, seria șasiului, kilometrajul și culoarea; suma convenită de părți pentru tranzacție și modalitățile de plată; termenul în care autoturismul va fi predat cumpărătorului și documentele ce vor însoți această predare; declarațiile vânzătorului privind proprietatea și starea autoturismului, precum și eventualele garanții oferite; data la care proprietatea asupra autoturismului se transferă efectiv către cumpărător și orice alte clauze necesare pentru completarea și încheierea contractului, precum și semnăturile părților implicate.


vânzare autovehicul
Model contract vânzare cumpărare auto

Există un model contract de vânzare-cumpărare auto pus la dispoziție de instituțiile statului?

Da, poți folosi pentru transfer formularul de contract vânzare-cumpărare auto. Dar acest formular conține prevederi elementare, care nu sunt suficiente pentru protejarea drepturilor parților.

Redactarea unui model contract de vânzare-cumpărare auto începe cu identificarea completă a părților implicate. Este important să includeți informațiile complete despre vânzător și cumpărător pentru a evita orice confuzii sau neînțelegeri.

Detaliile autoturismului sunt de asemenea esențiale și trebuie să fie corecte și complete. Specificați marca, modelul, anul fabricației, numărul de înmatriculare, seria șasiului, kilometrajul, culoarea și orice alte detalii relevante despre starea tehnică sau dotările suplimentare ale autoturismului.

Prețul de vânzare și modalitățile de plată trebuie clarificate de la început pentru a evita neînțelegeri ulterioare. Specificați suma exactă care va fi plătită pentru autoturism și modalitățile de plată convenite, de exemplu, o parte la semnarea contractului și restul la predarea autoturismului.

Termenul de predare și documentele asociate cu predarea autoturismului conform unui model contract de vânzare-cumpărare auto sunt, de asemenea, esențiale. Stabiliți termenul în care autoturismul va fi predat și specificați documentele care trebuie să însoțească această predare, cum ar fi cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare, certificatul de inspecție tehnică periodică, polița de asigurare obligatorie și cheile autoturismului. Toate aceste sunt clauze esențiale de inclus într-un model contract de vânzare-cumpărare auto.

Declarațiile și garanțiile vânzătorului dintr-un model contract de vânzare-cumpărare auto sunt și ele un punct important pentru a proteja cumpărătorul. Vânzătorul trebuie să declare că este proprietarul de drept al autoturismului, că autoturismul nu face obiectul niciunui litigiu sau sechestru și că nu are vicii ascunse cunoscute de către acesta. Asemenea declarații pot proteja cumpărătorul de diversele intervenții tehnice neautorizate sau nedeclarate de vânzător la semnarea contractului de vânzare-cumpărare auto.

Transferul proprietății trebuie specificat clar în contract, indicând momentul în care proprietatea autoturismului se transferă efectiv către cumpărător, de obicei la data plății integrale a prețului și semnării procesului-verbal de predare-primire.

În final, clauzele finale și semnăturile părților sunt esențiale pentru validarea contractului. Include orice alte clauze necesare și asigurați-vă că contractul este semnat de ambele părți. Orice modificare a contractului trebuie să fie făcută în scris și semnată de ambele părți.

Cele mai comune probleme care apar în vânzarea de autoturisme în România

Vânzarea unui autoturism în România printr-un model contract de vânzare-cumpărare auto poate părea o procedură simplă, dar există numeroase situații care pot complica acest proces. Fie că sunteți vânzător sau cumpărător, este esențial să fiți conștient de posibilele dificultăți în semnarea unui model contract de vânzare-cumpărare auto pentru a le gestiona eficient și a evita litigii sau pierderi financiare.

Modelul de contract de vânzare-cumpărare auto conține informații incomplete sau incorecte

Una dintre cele mai comune probleme este furnizarea de informații incomplete sau incorecte despre autoturism. Aceasta poate include detalii legate de istoricul vehiculului, kilometrajul real, reparații anterioare sau accidente în care a fost implicat. Cumpărătorii trebuie să se asigure că primesc toate informațiile necesare și corecte, iar vânzătorii trebuie să fie transparenți pentru a evita orice acuzații ulterioare privind neexecutarea conformă a contractului sau posibilele fapte penale.

Probleme cu documentele autoturismului ce trebuie predate conform model contract de vânzare-cumpărare auto

Documentația autoturismului este crucială în procesul de vânzare. Lipsa unor documente importante, cum ar fi cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare sau certificatul de inspecție tehnică periodică (ITP) valabil, poate întârzia sau chiar anula tranzacția. Este important ca vânzătorul să aibă toate documentele necesare și să le prezinte cumpărătorului înainte de semnarea unui model contract de vânzare-cumpărare auto.

Viciile ascunse ale autoturismului transferat printr-un model contract de vânzare-cumpărare auto

Viciile ascunse reprezintă o altă problemă majoră în vânzarea de autoturisme. Acestea sunt defecte ale autoturismului care nu sunt vizibile la o inspecție superficială și despre care vânzătorul ar trebui să informeze cumpărătorul. Dacă astfel de defecte apar după finalizarea tranzacției și clauzele inserate în model contract de vânzare-cumpărare auto permit acest lucru, cumpărătorul are dreptul să solicite despăgubiri sau chiar anularea vânzării. Pentru a preveni aceste situații, este recomandat ca vânzătorul să fie sincer cu privire la starea vehiculului și ca cumpărătorul să efectueze o inspecție tehnică detaliată înainte de achiziție, iar prin modelul contract de vânzare-cumpărare auto pările să convină garanții adecvate.

Probleme legate de plata decurgând din model contract de vânzare-cumpărare auto

Modalitățile de plată pot varia și pot provoca probleme dacă nu sunt bine stabilite și respectate. Fie că este vorba despre plata în numerar, transfer bancar sau alte metode, este esențial ca aceste detalii să fie clarificate printr-un model contract de vânzare-cumpărare auto. De asemenea, trebuie să existe dovezi clare ale efectuării plății pentru a preveni orice dispută decurgând din modelul contract de vânzare-cumpărare auto folosit.Transferul proprietății conform model contract de vânzare-cumpărare auto

Transferul proprietății asupra autoturismului este o etapă importantă în procesul de vânzare. Problemele pot apărea dacă acest transfer nu este înregistrat în mod corespunzător la autoritățile competente. Vânzătorul trebuie să se asigure că toate formalitățile legale sunt respectate pentru a evita responsabilitatea juridică pentru orice incidente viitoare legate de vehicul.

Probleme juridice nedeclarate prin model contract de vânzare-cumpărare auto

Nu în ultimul rând, problemele juridice pot complica vânzarea unui autoturism. Acestea pot include litigii legate de dreptul de proprietate, sechestrarea vehiculului din cauza datoriilor vânzătorului sau alte probleme legale care împiedică finalizarea tranzacției. Consultarea unui avocat specializat în drept comercial și civil poate ajuta la evitarea acestor probleme și la asigurarea unei tranzacții sigure și legale.

În concluzie, folosirea unui model contract vânzare-cumpărare auto în România implică multiple aspecte care trebuie gestionate cu atenție pentru a asigura o tranzacție fără probleme. De la furnizarea informațiilor corecte și complete, asigurarea documentelor necesare, gestionarea viciilor ascunse și până la clarificarea detaliilor legate de preț, plată și transferul proprietății, toate aceste elemente sunt esențiale pentru o vânzare de succes. Pregătirea adecvată și consultarea unui profesionist, dacă este necesar, pot preveni majoritatea problemelor și pot asigura satisfacția ambelor părți implicate în tranzacție.

Întrebări frecvente despre model contract vânzare-cumpărare auto în România

Ce trebuie să conțină un model contract de vânzare-cumpărare auto pentru a fi valid?

Un model contract de vânzare-cumpărare auto trebuie să includă următoarele elemente pentru a fi considerat valid:

Identificarea completă a părților contractante (vânzător și cumpărător).

Descrierea detaliată a autoturismului (marca, model, an fabricație, număr de înmatriculare, serie șasiu, kilometraj, culoare).

Prețul de vânzare și modalitățile de plată.

Termenii și condițiile de predare a autoturismului.

Declarațiile și garanțiile vânzătorului privind starea vehiculului și dreptul de proprietate.

Data și semnăturile părților contractante.

Există o sumă minimă pentru semnarea unui model contract vânzare-cumpărare auto?

Nu există un preț minim pentru încheierea unui model contract vânzare-cumpărare auto, însă prețul oricărui contract trebuie să fie unui serios (articolul 1660 din Codul civil). Caracterul serios se stabilește prin raportare la valoarea de piață a vehiculului vândut, circumstanțele din jurul vânzării, relația dintre părți etc. Așadar, nu există o ”rețetă” universal aplicabilă, însă prețul trebuie să aibă un cuantum rezonabil.

Desigur, prețul stabilit într-un model contract vânzare-cumpărare auto este influențat de factori precum marca, modelul, anul fabricației, tipul de combustibil utilizat și alte dotări ale automobilului. Aceste lucruri sunt normale, cât timp plata prețului este un fapt real și nu maschează o altă operațiune dintre părți.

Pot exista sancțiuni în cazul în care prețul stabilit printr-un model contract vânzare-cumpărare auto nu este serios, până la desfacerea sau anularea contractului de vânzare auto, mai ales în acele cazuri în care operațiunea a fost făcută pentru fraudarea unor terți (de exemplu, creditorii vânzătorului).

În câte exemplare trebuie semnat un contract de vânzare-cumpărare auto?

Contractul de vânzare-cumpărare auto se întocmește în 5 exemplare: pentru vânzător, organul fiscal local unde își are domiciliul fiscal vânzătorul, pentru cumpărător, organul fiscal local unde își are domiciliul fiscal cumpărătorul și Serviciul Public Comunitar Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, după ce organul fiscal de la domiciliul cumpărătorului înscrie numărul de înregistrare din Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării.

Cât timp este valabil un contract de vânzare-cumpărare auto?

Un model contract de vânzare-cumpărare auto nu are un termen de valabilitate predeterminat. Dacă nu este afectat de nicio cauză de nulitate și dacă părțile își execută prestațiile în mod conform, modelul contract vânzare-cumpărare auto continuă să producă efecte juridice.

Totuși, există un termen specific care trebuie respectat în ceea ce privește înmatricularea autoturismului. Conform legislației, autoturismul trebuie înmatriculat în maxim 30 de zile de la achiziționarea acestuia printr-un model contract de vânzare-cumpărare auto. Nerespectarea acestui termen poate duce la sancțiuni administrative, dar nu va afecta neapărat valabilitatea contractului de vânzare-cumpărare auto.

Ce documente sunt necesare pentru a încheia un contract de vânzare-cumpărare auto?

Pentru a încheia un contract de vânzare-cumpărare auto, sunt necesare următoarele documente:

 • Actul de identitate al vânzătorului și al cumpărătorului.

 • Cartea de identitate a vehiculului (CIV).

 • Certificatul de înmatriculare.

 • Certificatul de inspecție tehnică periodică (ITP) valabil.

 • Polița de asigurare obligatorie (RCA) valabilă.

 • Procura notarială (dacă vânzarea se face prin reprezentant).

 • Dovada plății taxelor de înmatriculare și a impozitelor aferente vehiculului.

Ce se întâmplă dacă apar vicii ascunse alea autoturismului după vânzarea către cumpărător?

Dacă după semnarea unui model contract de vânzare-cumpărare auto apar vicii ascunse ale autoturismului, cumpărătorul are dreptul să solicite remedieri de la vânzător, reducerea prețului sau chiar rezilierea contractului, în funcție de gravitatea viciilor și de impactul acestora asupra utilizării normale a autovehiculului.

Vânzătorul este responsabil pentru viciile ascunse care existau la momentul vânzării și de care cumpărătorul nu a fost informat. Este recomandat ca aceste aspecte să fie clar reglementate în modelul contract de vânzare-cumpărare auto, ca o măsură de protecție adecvată pentru cumpărător.

Ce ar trebui să includă clauza privind garanțiile și responsabilitățile vânzătorului?

Clauza privind garanțiile și responsabilitățile vânzătorului dintr-un model contract vânzare-cumpărare auto este crucială pentru protecția cumpărătorului. Aceasta ar trebui să includă:

 • Declarația vânzătorului că este proprietarul legal al autoturismului și că are dreptul de a-l vinde.

 • Declarația că autoturismul nu face obiectul niciunui litigiu sau sechestru și că nu există datorii sau alte obligații financiare legate de vehicul.

 • Garanția că autoturismul este liber de orice vicii ascunse și că toate defectele cunoscute au fost dezvăluite cumpărătorului.

 • Eventuale garanții suplimentare oferite de vânzător, cum ar fi o perioadă de garanție post-vânzare pentru anumite componente ale vehiculului.

Cum se poate rezolva un litigiu între vânzător și cumpărător?

În cazul unui litigiu între vânzător și cumpărător, părțile pot încerca inițial să rezolve disputa pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiul poate fi soluționat prin mediere sau în instanța de judecată (citește despre cererile de chemare în judecată). Este important ca ambele părți să păstreze toate documentele și corespondența legată de tranzacție pentru a putea prezenta dovezi clare în cazul unui proces de instanță.

Aceste întrebări și răspunsuri acoperă unele dintre cele mai frecvente probleme și aspecte legate de contractele de vânzare-cumpărare auto în România, oferind o imagine clară și detaliată a procesului și a cerințelor legale asociate.

0 comentarii

Comments


Citește și...

Docs & Deeds logo
bottom of page