top of page

Varianta generoasă a închirierii: contract de comodat

Actualizată în: acum 4 zile

Printr-un model de contract de comodat se gestionează eficient trimiterea folosinței temporare a unui bun, imobil sau mobil. Comodantul este cel care acordă folosința bunului, în timp ce comodatarul este cel care beneficiază de această folosință. Termenul de „comodat” provine din limba latină, unde ”commodatum” înseamnă ”împrumut" sau ”concesiune”.


autoturism folosit prin comodat
Folosește-mă cu spor!

Contractul de comodat este frecvent utilizat în diverse situații și poate avea avantaje semnificative pentru ambele părți implicate, dar cele pe care le vom analiza în acest articol sunt:

Mai întâi să vedem cum funcționează, în general, contractul de comodat.

1. Ce este comodatul?

Contractul de comodat este un contract prin care o parte, numită comodant, pune la dispoziția celeilalte părți, numită comodatar, un bun pentru folosință gratuită. Comodatarul se obligă să îl restituie după expirarea termenului convenit.

Comodatul este un împrumut. Codul civil definește contractul de comodat ca fiind un împrumut de folosință, întrucât scopul lui este ca bunul care formează obiectul să fie folosit de comodatar. Bunul transmis nu se consumă, ci la expirarea termenului contractual se va restitui comodantului. Spre deosebire de contractul de comodat, contractul de împrumut clasic, în care se remite o sumă de bani, este un împrumut de consumație, întrucât bunul se consumă, iar la scadență se restituie alte bunuri substituibile (fungibile, în limbajul juridic).

Folosința se transmite gratuit. Comodatarul nu plătește niciun preț pentru beneficiul pe care îl primește. Fratele vitreg al comodatului este contractul de închiriere, în care bunul închiriat s transmite contra unei sume de bani denumită chirie.

Se transferă folosința, nu proprietatea. Prin contractul de comodat se stabilește un drept de folosință temporară. Comodatarul nu dobândește proprietatea asupra bunului și, prin urmare, nici dreptul de a vinde sau de a transfera în alt mod proprietatea bunului.

2. Folosirea contractului de comodat pentru sediu social

Pentru înmatriculare firmă SRL sau de alt tip, asociații trebuie să facă dovada proprietății sau dreptului de folosință asupra sediului social. Mulți antreprenori aleg să folosească contractul de comodat pentru a face dovada adresei firmei.

De obicei, rolul de comodant va fi al unuia dintre asociați, iar comodatar va fi viitoarea firmă, care primește dreptul de a-și declara sediul social la adresa imobilului respectiv. Contractul de comodat astfel încheiat se va depune alături de actul constitutiv și celelalte documente necesare înmatriculării la ONRC.

Avantajele folosirii unui contract de comodat în această situație sunt: (i) nu există nicio obligația de plată între firma nou înmatriculată și proprietarului spațiului locativ, ceea ce înseamnă reducerea cheltuielilor, în timp ce (ii) proprietarul spațiului deține controlul asupra evoluției contractului și poate decide încetarea sau modificarea lui în condiții mult mai facile decât în cazul contractului de închiriere.

Pot folosi astfel de contract diverse forme de organizare: SRL, PFA, PFI, alte forme de societate.

3. Contract de comodat pentru apartament

Contractul de comodat apartament este, după cum spuneam și anterior, varianta gratuită a contractului de închiriere. Comodantul este, de obicei, proprietarul apartamentului, iar comodatarul persoana care va locui temporar în el.

În general, un contract de comodat apartament se încheie între rude care își transmit folosința cu titlu gratuit pe baza relațiilor de familie.

Prin contractul de comodat apartament, părțile pot stabili clauze specifice precum:

  • destinația apartamentului și utilizările permise (de exemplu, i se poate interzice comodatarului să folosească apartamentul pentru sediu social);

  • obligația comodatarului de a menține polițe de asigurare;

  • programul de vizite al proprietarului.

Există și o practică răspândită în jurul acestui contract și anume: mulți proprietari îl folosesc pentru a eluda obligațiile de înregistrare a contractului de închiriere la autoritățile fiscale, dar, în realitate, percep chirie. Astfel de soluție vine la pachet cu riscuri atât de natură fiscală, cât și privind imposibilitatea de recuperare a chiriei în cazul în care chiriașul refuză plata sa.

4. Contract de comodat auto

Contractul de comodat auto ajută proprietarul autoturismului să transmită folosința mașinii către o altă persoană, temporar și cu titlu gratuit.

Se poate transmite folosința asupra oricărui autoturism sau moped, cu condiția ca aceasta să fie înmatriculată definitiv în România şi împrumutarea respectivului autovehicul să fie permisă de lege (ex: să nu fie sechestrat sau urmărit silit).

Prin contractul de comodat auto părțile pot stabili condiții specifice, precum:

  • scopul comodatului auto. De exemplu, pentru uz personal, pentru afaceri sau într-un anumit domeniu de activitate.

  • dreptul de a călători în străinătate;

  • obligațiile de a menține polițe de asigurare de tip RCA sau CASCO;

  • menținerea în stare tehnică corespunzătoare și asumarea altor cheltuieli asociate cu reparațiile autoturismului.

  • obligații de a permite inspecția autoturismului de către proprietar.

De obicei, contractul de comodat auto se folosește atunci când proprietarul dorește să împrumute autoturismul unui prieten, vecin sau membru al familiei pentru o perioadă limitată.

Exist și alte situații de utilizare. Vânzătorii de autoturisme pot utiliza comodatul pentru a permite potențialilor cumpărători să testeze un vehicul înainte de a decide asupra achiziției. În cazul colaborărilor între companii, autovehiculele poate fi pus la dispoziție pentru a facilita activitățile comune pe o perioadă determinată.

 

Poți obține contracte diverse sau modele de alte acte legale, pentru afacerea ta sau pentru interese private, din magazinul de documente juridice Docs&Deeds. Află mai multe despre cum poți folosi modelele de documente juridice predefinite!


0 comentarii

Komentarze


Citește și...

bottom of page