top of page
model act constitutiv firmă SRL

Act constitutiv firmă (SRL asociat unic)

100,00leiPreț

Acest act constitutiv (sau acord între asociați) pentru firmă conține prevederi privind organizarea internă, structura de conducere și regulile de funcționare pentru o societate cu răspundere limitată (SRL) cu un singur asociat.

 

Face parte din acele acte înființare firmă necesare unui antreprenor la Registrul Comerțului pentru deschiderea unui SRL.

  • Denumire si obiectul de activitate: actul constitutiv specifică denumirea oficială a companiei și activitățile sale.

   Capital social: detalii despre capitalul social autorizat al companiei și structura sa, posibilitatea transmiterii, reducerii și majorării.

   Drepturile și obligațiile asociatilor: sunt definite drepturile, obligațiile și răspunderea acționarilor care participă la înființare firmă de tip SRL, inclusiv drepturile de vot, drepturile la dividende și participarea la ședințe.

   Administratori: prevede rolurile, puterile si responsabilitatile administratorilor, inclusiv procedurile de numire, demisie si revocare a acestora. Pentru desemnarea administratorilor, poți folosi un contract de mandat numire administrator.

   Dividende: prevede liniile directoare pentru distribuirea profitului către asociatul unic, emiterea de dividende și gestionarea chestiunilor financiareale SRL-ului.

   Modificare: prevede reguli de modificare a actului constitutiv.

   Dizolvare: include reguli privind procedurile de lichidare sau dizolvare a firmei de tip SRL.

   Beneficiari reali: include prevederi despre beneficiarul real, pentru a nu fi necesară o declarație separată la momentul deschiderii firmei de tip SRL.

  bottom of page