top of page

”Class-action” ca-n filmele americane, pentru protecția consumatorilor?

Actualizată în: 13 apr.

Așa pare să promită Legea nr. 414 din 19 decembrie 2023 privind desfăşurarea acţiunilor în reprezentare pentru protecţia intereselor colective ale consumatorilor (o numim în continuare, ”Legea”), un act normativ adoptat pe ultima sută de metri înainte de finalul anului. Nu este chiar meritul Parlamentului din România, ci Legea implementează o directivă a Uniunii Europene menită să asigure cadrul legal pentru acțiunile colective, ca remediu al practicilor abuzive din partea profesioniștilor.


cerere chemare in judecata actiune colectiva
Vrem dreptate!

În lumea modernă, în care consumatorii interacționează cu o varietate impresionantă de produse și servicii, se pune tot mai mult accent pe nevoia de a le proteja drepturile și siguranța. Acțiunile colective reprezintă un instrument puternic în mâinile consumatorilor, oferindu-le o modalitate de a se uni pentru protejarea intereselor comune împotriva practicilor comerciale incorecte sau neregulilor din partea furnizorilor de bunuri și servicii.

Ce știm despre ”class-action” în România?

Nu foarte multe. Tradițional, în România nu au fost permise litigiile colective de tipul ”class action”, adică acelea în care o parte este formată dintr-un grup de persoane sau de către o entitate care acționează în reprezentarea unui grup, pentru exercitarea unui drept comun. S-a preferat soluția în care fiecare persoană afectată în drepturile sale se adresează separat instanței de judecată cu o cerere de chemare în judecată, pentru obținerea unor reparații sau aducerea la îndeplinire a unor acțiuni.

Excepția de la regulă se face în relativ puțin situații, atunci când mai multe persoane pot participa împreună la judecată dacă au drepturi comune sau cu legătură între ele (cazurile de coparticipare procesuală) sau când anumite litigii au elemente care justifică judecare împreună, iar astfel ajung în același proces mai multe persoane (cazurile conexității).

Anumite domenii permit și un alt fel de reprezentativitate. Cererile de chemare în judecată din materia contenciosului administrativ (ie, litigiile cu statul sau cu autoritățile statului, sau cele legate de contracte de achiziție publică) pot fi introduse - în anumite cazuri - de asociații de tip ONG care au obiect de activitate dedicat promovării interesului public. Chiar dacă ele nu acționează în reprezentarea altor persoane, efectele unei eventuale anulări a actelor administrative pot fi benefice și unor terți față de proces. Adăugăm exemplul litigiilor privind clauzele abuzive din contracte, în care profesionistul ar putea fi obligat de instanță, în urma unui dosar izolat, să modifice toate contractele dintr-o categorie care dispoziții nelegale. Sunt probabil tipurile de litigii cel mai aproape de noțiunea de ”class-action” care s-au desfășurat până acum în România.Sunt, în sfârșit, permise litigiile colective?

Legea introduce conceptul de acţiune în reprezentare, definit drept o cerere de chemare în judecată în vederea protejării intereselor colective ale consumatorilor, care este introdusă de o entitate calificată în numele și în reprezentarea unui grup de consumatori (limitat sau nu).

Entitatea calificată este reclamant în acțiunea în reprezentare, însă beneficiarii rezultatului sunt consumatorii. Prin cererea de chemare în judecată se solicită o măsură de încetare, o măsură reparatorie ori ambele.

Vor judeca litigiul instanțele de judecată competente în mod obișnuit în materia respectivă. Pot ordona: încetarea temporară sau definitivă a unei practici, măsuri reparatorii pentru acoperirea prejudiciilor suferite, obligația de a aduce soluția la cunoștința publicului și de a publica o declarație de rectificare, repararea, înlocuirea, reducerea preţului, încetarea contractului sau rambursarea preţului plătit sau altele asemenea care se încadrează într-una dintre cele două categorii generice.

Măsurile de încetare se acordă indiferent dacă a existat intenţie sau neglijență din partea profesionistului în comiterea practicii sancționate sau dacă entitatea reclamantă probează sau nu prejudiciul suferit la nivel individual de consumatorii afectați.

Ce este Lista?

Acțiunile colective nu se vor aplica oricărei pretenții a consumatorilor, ci este necesară încălcarea de către profesioniști a obligațiilor din actele normative cuprinse în actele normative enumerate în anexa la Lege, sub forma Listei.

Lista este destul de cuprinzătoare, referindu-se la pagubele generate de serie de acte normative, precum cele referitoare la produsele cu defecte, clauze abuzive, răspunderea operatorilor de transport aerian (să fie WizzAir și RyanAir în sfârșit trași la răspundere?), comerț electronic, emitere de monedă electronică, contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale, telecomunicații și multe altele.

Cine poate porni acțiuni pentru protecția consumatorilor?

Legea limitează calitatea procesuală activă (ie, dreptul de a introduce cereri de chemare în judecată) la acele persoane juridice care vor fi autorizate expres în acest sens.

Entitățile colective sunt instituții sau organizații pentru protecția consumatorilor desemnate de autorităţile naţionale sau de statele membre ale Uniunii Europene. Sunt eligibile pentru această calitate asociaţiile de consumatori. Sunt automat entități calificate autorităţile şi organismele prestatoare de servicii publice cu atribuţii în aplicarea actelor normative din Listă.

Mai sunt eligibile orice persoane juridice care îndeplinesc următoarele condiții:

 • depun o cerere pentru înregistrare.

 • în cele 12 luni anterioare cererii, au desfășurat activităţi publice efective în ceea ce priveşte protecţia intereselor consumatorilor.

 • justifică un interes legitim de a proteja interesele consumatorilor (Legea nu definește ce înseamnă interes legitim).

 • nu au scop lucrativ;

 • nu se confruntă cu insolvența sau insolvabilitate caracterizată prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile şi nu se află în proceduri de dizolvarea;

 • este independentă şi nu este influenţată de persoane care nu sunt consumatori, în special de profesionişti, care au un interes economic în introducerea unei acţiuni în reprezentare, inclusiv în cazul finanţării de către terţi, şi, în acest scop, a stabilit proceduri pentru preîntâmpinarea unei astfel de influenţe, precum şi pentru preîntâmpinarea conflictelor de interese între entitatea însăşi, finanţatorii săi şi interesele consumatorilor;

 • prezintă în mod public, într-un limbaj simplu şi inteligibil, prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv pe pagina de internet proprie, informaţii care să demonstreze că îndeplineşte criteriile enumerate mai sus.

 • prezintă în mod accesibil informaţii cu privire la sursele de finanţare, structura organizatorică şi de conducere, structura membrilor săi, obiectul său de activitate şi activităţile defășurate.

De notat este faptul că pot introduce acţiuni în reprezentare (colective) în faţa instanţelor judecătoreşti din România și entitățile desemnate în acest sens în alte State Membre. Ele ar avea interesul să procedeze astfel atunci când acționează în numele unor consumatori care sunt prejudiciați prin faptele unui profesionist din România. Și vice-versa, ceea ce poate fi portița pentru ca diverși profesioniști să nu se mai poată ascunde de răspundere în fața diverselor obiecții legate de jurisdicție.

Când pot fi introduse acțiunile colective?

Pentru pornirea unei acțiuni colective prin depunerea unei cereri de chemare în judecată, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • există o încălcare de către un profesionist în domeniile din Listă.

 • sunt prejudiciate interesele colective ale consumatorilor.

 • indiferent când s-a produs încălcarea, inclusiv atunci când încălcările respective au încetat înainte de introducerea acţiunii în reprezentare sau înainte ca instanţa de judecată învestită cu acţiunea în reprezentare să dea o soluție.

 • încălcarea este internă sau transfrontalieră.

Este necesar consimțământul consumatorilor vizați?

 Nu pentru pornirea acțiunii în reprezentarea: entitatea calificată inițiază litigiul fără consimțământul consumatorilor în beneficiul cărora acțiunea este introdusă.

În cazul acțiunilor prin care se solicită încetarea unei practici, acordul consumatorilor nu este cerut nici ulterior.

În opoziție, când prin acțiune se urmărește obținerea unor măsuri reparatorii, consumatorilor vizați li se va solicita consimțământul scris sub forma aderării la demersul deja pornit. Prin acordarea lui, consumatorul acceptă atât să fie reprezentat de entitatea care a pornit acțiunea, cât și să își asume consecințele soluției pronunțate (cu excepția cheltuielilor de judecată care sunt suportate de entitatea inițiatoare a procesului). Odată exprimat consimtământul, consumatorul respectiv nu mai poate introduce o acțiune identică în mod individual și nici adera la acțiuni având acelaşi obiect şi împotriva aceluiași profesionist. Consumatorii pot beneficia de soluțiile favorabile constând în măsuri reparatorii în termen de 3 ani de la pronunțarea lor.

Cum te ajută Legea, dacă ești consumator?

Ca să privim ansamblul contextului, Legea face partea dintr-un demers mai amplu al Uniunii Europene de a proteja interesele consumatorilor, mai ales în contextul liberei circulații a serviciilor și produselor la nivelul pieței unice. Ea va permite autorităților publice sau organismelor care acționează în interes public să se implice pentru protejarea unor interese de grup, la nivel național sau transfrontalier.

Este posibil ca Legea să fie răspunsul la diverse abuzuri care, din păcate, afectează în mod constant consumatorii, precum cele din domeniul transportului aerian (curse anulate sau întârziate fără compensații corespunzătoare sau informare), al telecomunicațiilor (clauze abuzive în contractele de furnizare servicii și tarife calculate și modificate unilateral) sau alte servicii esențiale.

Când ești consumator și te confrunți cu o asemenea problemă, urmărește autoritatea publică sau ONG-urile vocale în domeniu. Este posibil ca în curând să înceapă demersuri pentru încetarea ei. Sau, dacă știi că nu ești singurul afectat de o anumită practică, adresează-te autorității în domeniu pentru a-i aduce la cunoștință problema ta. Notificările din partea unor persoane diferite pot fi un semnal important că există o problemă ce trebuie adresată.

 

La Docs & Deeds protejăm interesele consumatorilor acordând consultații juridice rapide și eficiente și asistență juridică personalizată. Protejăm și interesele profesioniștilor, punând la dispoziție o gamă variată de contracte echilibrate în ceea ce privește prestațiile părților.

0 comentarii

Comments


Citește și...

bottom of page