top of page
model recuperare datorii

Ordonanță de plată

100,00leiPreț

Ordonanța de plată este o procedura judiciară ce poate fi folosită pentru recuperare de datorii pe care le ai împotriva unui debitor. 


Ordonanța de plată reprezintă o procedura simplificată de obținere prin intermediul instanței a unor creanțe certe, lichide și exigibile. Această procedură se bazează pe un înscris necontestat de către părți și asumat prin semnătură.

  • Pentru recuperare datorii. De exemplu, când ai de recuperat prețul unor bunuri livrate sau al unor servicii prestate. Prin intermediul acestei proceduri, creditorul poate să cheme debitorul în judecată pentru a obține un titlu executoriu,

    Când creața rezultă dintr-un contract. Este recomandat să existe un document unitar care să constate constractul (semnat de părți), dar nu este absolut necesar. Poate exista și comandă urmată de executare sau facturi acceptate între părți.

    Când ai o creanță certă, lichidă și exigibilă, care are ca obiect plata unei sume de bani. Creanța trebuie să fie certă (cunoscută) sub aspectul existenței și al cuantumului, lichidă - în sensul că este evaluabilă în bani și exigibilă (scadentă) - a trecut termenul-limită de plată.

bottom of page