top of page

Ce trebuie să știi despre divorț? Ghid juridic.

Actualizată în: acum 4 zile

Divorțul reprezintă una dintre cele mai semnificative și, adesea, dificile schimbări prin care poate trece o persoană în cursul vieții sale. Indiferent de circumstanțele care duc la desfacerea căsătoriei, procesul de divorț este încărcat emoțional și vine cu o serie de provocări legale, financiare și personale.

În România, legislația oferă mai multe căi prin care se poate realiza un divorț, fiecare cu specificul său, de la proceduri administrative simplificate până la proceduri judiciare, care necesită mai mult timp și resurse. Alegerea metodei de divorț depinde de mai mulți factori, inclusiv de consensul dintre soți și prezența copiilor minori. Prin urmare, este esențial să înțelegem bine opțiunile disponibile, condițiile pe care trebuie să le îndeplinim și pașii specifici fiecărei metode. Acest articol își propune să ofere o perspectivă clară asupra tipurilor de divorț din România, oferind informații utile celor care se confruntă cu această tranziție complicată.

Poți pun întrebări unui avocat completând acest formular de contact.


ghid juridic divorț
Divorțul se poate realiza prin 3 variante.


Tipurile de divorț 

În România, divorțul se poate realiza prin trei variante: divorț pe cale administrativă, divorț la notar sau divorț cale judiciară, în fața instanța de judecată.

Divorțul pe cale administrativa sau la notar este cel mai simplu și eficient din punct de vedere al costurilor. Divorțul în fața instanței este mai complicat, presupune prezența la termen de judecată, costuri sporite (mai ales dacă soții desemnează avocat) și o durată mai mare în timp.

Pentru a ști pe care să o folosești, începe prin a-ți răspunde la 2 întrebări: Sunt ambii soți de acord cu divorțul? și Există copii minori?

În funcția de răspunsul tău ai următoarele variante:

1. Divorțul pe cale administrativă. 

Divorțul pe cale administrativă are loc în fața ofițerul de stare civilă.

Este competent ofițerul de stare civilă din cadrul Primăriei de la locul unde s-a oficiat căsătoria ori din cadrul Primăriei localității unde soții au avut ultima locuință comună. Ultima locuință comună pentru divorțul pe cale administrativă nu este obligatoriu cea din cartea de identitate, ci se referă la locuința în fapt. Este suficientă o declarație comună a soților în acest sens.

Condiții pentru divorțul în fața ofițerului de stare civilă:

 • Există acordul ambilor soți de a divorța.

 • Soții se înțeleg asupra numelui pe care îl vor purta după desfacerea căsătoriei.

 • Nu sunt copii minori rezultați în urma căsătoriei.

 • Niciunul dintre soți nu beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială.Cum se realizează divorțul în fața ofițerului de stare civilă?

Soții se prezentă la starea civilă și declară intenția de a divorța prin depunerea unei cereri de divorț. Ofițerul de stare civilă le acordă un termen de reflecție de 30 de zile. Cererea de divorț trebuie depusă personal de către soți, care nu pot fi reprezentanți prin împuternicit / mandatar. Prezența personală a soților este necesară atât la depunerea cererii de divorț, cât și după expirarea termenului de 30 de zile de reflecție, la eliberarea certificatului de divorț.

După expirarea celor 30 de zile de la data depunerii cererii, sunt întrebați de ofițer dacă îți mențin decizia și doresc în continuare divorțul. În caz afirmativ, li se eliberează certificatul de divorț.

Actele necesare acestei proceduri sunt afișate pe site-urile primăriilor. Ca regulă, sunt necesare certificatele de naștere și căsătorie ale soților, în original și în copie și documentele care atestă identitatea, în original și copie.  

Durata divorțului în fața ofițerului de stare civilă

Durata aproximativă a divorțului în fața ofițerului de stare civilă 35 de zile de la data depunerii cererii de divorț.

Costuri aferente divorțului în fața ofițerului de stare civilă

Aproximativ 500 de lei.

2. Procedura notarială de divorț prin acord, la un birou de notar public. 

Cum aleg notarul pentru divorț? 

Alege orice birou notarial care se află în localitatea / circumscripția unității administrativ teritoriale unde s-a încheiat căsătoria sau unde soții au locuit ultima dată împreună. Ultima locuință comună nu este obligatoriu cea din cartea de identitate, ci se referă la locuința în fapt. Veți dovedi ultima locuință comună printr-o declarația comună a soților.

Condiții pentru divorțul în fața notarului public.

 • Există acordul ambilor soți de a divorța

 • Soții se înțeleg asupra numelui pe care îl vor purta după desfacerea căsătoriei

 • Nu există copii minori sau există copii minori (născuți în timpul căsătoriei, în afara căsătoriei sau adoptați), dar soții sunt de acord asupra felului în care va fi exercitată autoritatea părintească după divorț, locuința copilului, programul de legături personale cu copilul, participația financiară la creșterea și educarea lui (pensia de întreținere).

 • Niciunul dintre soți nu beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială,.

Dacă există conflicte sau neînțelegeri între soți, notarul îndrumă părțile spre un mediator sau spre instanța de judecată. Soții sunt cei care vor decide ce procedură alge, dintre cele două.   

Medierea este o procedură alternativă de soluționare a conflictelor, care se desfășoară în fața unui profesionist imparțial (mediatorul) și poate ajuta la evitarea instanței. Totuși, pentru mediere este nevoie de participarea activă și voluntară a ambilor soți, iar dacă aceștia nu se înțeleg, într-un final se va ajunge tot în fața instanței de judecată.

Cum se desfășoară divorțul la notar?

Depune cererea de divorț la notar.

Soții depun cererea de divorț la notar odată cu înțelegerea/tranzacția scrisă referitoare la aspectele accesorii divorțului expuse mai sus. La notar, cererea de divorț se poate depune și prin mandatar cu procură autentică (notarială ori consulară). Cererea se poate depune prin mandatar avocat doar dacă acestuia i se dă un mandat special prin procură autentică la un notar sau la consulat, nefiind suficientă împuternicirea avocațială

Așteaptă 30 de zile.

Există un termen de reflecția de 30 de zile în care divorțul nu se va pronunța și soții se pot răzgândi.

Prezintă-te personal la notar pentru eliberarea certificatului de divorț.

După expirarea termenului de 30 de zile, soții se prezintă la notar pentru a li se elibera certificatul de divorț. La acest moment, soții trebuie să se prezinte personal la notar, nemaiputând fi reprezentanți de către un împuternicit/avocat.

Dacă încă sunt de acord cu divorțul și condițiile sale, notarul eliberează certificatul de divorț. Acest document va conține și înțelegerea soților cu privire la copii, dacă există.

Condiții suplimentare privind copiii minori.

Dacă există copii minori, soții trebuie să obțină Raportul de Anchetă Socială ce va fi solicitat de notar Autorității tutelare de la domiciliul minorului, pentru a se vedea dacă este respectat interesul superior al copilului prin prisma înțelegerii dintre soți.

Durată totală divorț la notar

Aproximativ 35 de zile de la data depunerii cererii de divorț.

Costuri pentru divorțul la notar

Taxele notariale variază de la un notariat la altul. Conform verificărilor noastre, pot pleca  de la aproximativ 500 lei și pot ajunge chiar la peste 1.500 de lei, dacă sunt copii minori.

3. Divorțul în fața instanței de judecată

Condiții pentru divorțul în fața instanței de judecată:

 • Indiferent dacă există sau nu acordul ambilor soți.

 • Indiferent dacă există sau nu copii minori.

 • Există cel puțin un motiv de divorț dintre următoarele:

a)              există acordul soților pentru a divorța;

b)             din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;

c)              a existat o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani. Nu există o definiție legală a noțiunii de ”separarea în fapt”, ci aceasta este o situație ce trebuie dovedită în faţa instanţei, prin administrarea de probe.

d)             la cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.Cum se desfășoară divorțul în fața instanței de judecată?

Unul dintre soți trebuie să depună o cerere de divorț. Aceasta este o cerere de chemare în judecată și va urma procedura judiciară obișnuită. Cererea se poate depune la registratura instanței, prin poștă/curier sau prin e-mail.

După depunerea cererii, se va forma un dosar de divorț pe rolul instanței respective, care va fi alocat unui complet de judecată (judecător). Dosarul va avea alocat un număr de dosar, iar evoluția sa poate fi urmărită online prin website-ul www.portal.just.ro.

Ambii soți vor primi din partea instanței de judecată citații prin care li se vor comunica documentele de instanță (actele de procedură), emise de instanță sau depuse la dosar de cealaltă parte și, respectiv, datele și orele la care sunt stabilite termenele de judecată.

Unde se depune cererea de divorț? 

La judecătoria de la ultima locuință comună al soților. Ultima locuință comună nu este neapărat domiciliul din cartea de identitate, ci cea la care, în fapt, soții au locuit.

Dacă soții nu au avut locuință comună, este competentă judecătoria de la domiciliul pârâtului (soțul chemat în judecată). Dacă pârâtul nu are domiciliul în România, atunci este competentă judecătoria de la domiciliul reclamantului (soțul care introduce cererea de chemare în judecată). Dacă niciunul dintre soți nu are domiciliul în România, devine competentă orice judecătorie (dacă există acordul soților) sau Judecătoria Sectorului 5 București (în lipsa unui asemenea acord).

Poți verifica circumscripțiile instanțelor pe www.portal.just.ro. Fiecare judecătorie are în circumscripție mai multe localități și comune, astfel că va trebui să cauți în funcție de denumirea localității unde a fost ultima locuință comună a soților.

Ce cuprinde cererea de divorț?

Cererea de divorț este o cerere de chemare în judecată și trebuie să conțină:

 • Datele de identificare a părților (soților), inclusiv cu indicare adreselor unde locuiesc și a ultimei locuințe comune.

 • Numele copiilor minori ai celor 2 soţi ori adoptaţi de aceştia. Dacă nu există copii minori, se va menționa acest lucru.

 • Se va anexa o copie a certificatului de căsătorie.

 • Se va anexa câte o copie a certificatelor de naștere ale copiilor minori.

 • Dacă există, se va anexa înțelegerea soților rezultată din mediere (contractul de mediere) cu privire la desfacerea căsătoriei şi, după caz, la rezolvarea aspectelor accesorii divorțului.

 • Motivele de divorț, pentru ipoteza în care nu există un acord al părților.

 • Taxă de timbru

Cum se judecă cererea de divorț?

Dacă pe parcursul procedurilor la instanță soții se împacă și nu mai doresc să divorțeze instanța constată împăcarea lor și dispune închiderea dosarului de divorț și restituirea taxei de timbru.

Soţul pârât poate să facă şi el cerere de divorţ, cel mai târziu până la primul termen de judecată la care a fost citat în mod legal, pentru faptele petrecute înainte de această dată. Pentru faptele petrecute după această dată, pârâtul va putea face cerere până la începerea dezbaterilor asupra fondului în cererea reclamantului.

Pentru mai multe informații, programează o consultație juridică online cu un avocat.

Ce alte aspecte trebuie soluționate (cereri accesorii divorțului).

La cererea părților, instanţa de divorţ se pronunţă şi cu privire la:

 • exercitarea autorităţii părinteşti, contribuţia părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, locuinţa copilului şi dreptul părintelui de a avea legături personale cu acesta;

 • numele soţilor după divorţ;

 • locuinţa familiei;

 • despăgubirea pretinsă pentru prejudiciile materiale sau morale suferite ca urmare a desfacerii căsătoriei;

 • obligaţia de întreţinere sau prestaţia compensatorie între foştii soţi;

 • încetarea regimului matrimonial şi, după caz, lichidarea comunităţii de bunuri şi partajul acestora.

 • când soţii au copii minori, născuţi înaintea sau în timpul căsătoriei ori adoptaţi, instanţa se va pronunţa asupra exercitării autorităţii părinteşti şi a locuinţei copiilor după divorţ, precum şi asupra contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, chiar dacă acest lucru nu a fost solicitat prin cererea de divorţ.

 • instanţa se va pronunţa din oficiu şi asupra numelui pe care îl vor purta soţii după divorţ.

Reguli în timpul soluționării divorțului:

 • Părțile se vor prezenta personal la ședințele de judecată, cu excepția cazurilor prevăzute de lege (executarea unei pedepse privative de libertate, motive de sănătate, tutelă specială, reședința în străinătate sau altă asemenea situație, care împiedică prezentarea în persoană).

 • Dacă există copii minori, aceștia vor fi ascultați de judecător.

 • Judecătorul poate măsuri provizorii cu privire la stabilirea locuinţei copiilor minori, la obligaţia de întreţinere, la încasarea alocaţiei de stat pentru copii şi la folosirea locuinţei familiei. Trebuie formulate cereri separate în acest sens.

 • Partea interesată poate cere ajutorul public judiciar pentru acoperirea cheltuielilor. Acesta se poate acorda pentru:

a)     plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistenței juridice şi, după caz, a apărării, printr-un avocat numit sau ales de parte;

b)    plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului

c)     plata onorariului executorului judecătoresc;

d)    scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.

Soluțiile pe care le poate da instanța de judecată

Dacă ambii soți sunt de acord cu divorțul și cererile accesorii, judecătorul va consemna înțelegerea acestora și va pronunța o hotărâre judecătorească, fără a face mențiuni despre culpa vreunui.

Dacă soții nu se înțeleg, judecătorul va administra mijloacele de probă și va lua în considerare argumentele prezentate de fiecare dintre soți. Mijloacele de probă pot fi: înscrisuri, martori, interogatorii, mijloace materiale de probă. La final, va pronunța o hotărâre judecătorească prin care decide dacă aprobă divorțul cui îi aparține culpa pentru desfacerea căsătoriei.

Culpa în desfacerea căsătoriei poate fi a soțului reclamant, a soțului pârât, sau a ambilor soți. Ea prezintă importanță pentru stabilirea eventualelor despăgubiri.

Când divorțul este cerut pentru că starea sănătății unuia dintre soți face imposibilă continuarea căsătoriei, instanța va administra probe privind existența bolii şi starea sănătății soţului bolnav şi va pronunţa divorţul, fără a face menţiune despre culpa pentru desfacerea căsătoriei.

Dacă din probele administrate rezultă că numai reclamantul este culpabil de destrămarea căsătoriei, iar pârâtul nu a solicit la rândul său divorțul (prin formularea unei cereri reconvenționale) cererea de divorț va fi respinsă ca neîntemeiată, cu excepţia cazului în care soţii sunt separaţi în fapt de cel puţin 2 ani și reclamantul își asumă eșecul pentru destrămarea căsătoriei. Poți afla mai multe despre procesele de instanță din acest articol.

Costuri aferente divorțului judiciar

Taxa de timbru (adică o taxa administrativă plătită pentru ca dosarul tău să fie judecat) este cuprinsă între 50 lei și 200 lei, în funcție de motivele de divorț.

Taxa de timbru se achită în numerar, prin virament bancar sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local ”Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru”, al unității administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa, sau dacă acestea nu se află în România, la sediul instanței care va judeca dosarul. Pe www.portal.just.ro găsiți conturile în care se poate achita taxa de timbru. Puteți achita taxele de timbru și la poștă, prin mandat poștal.

Onorariile avocaților sunt stabilite liber de fiecare în parte. Recomandarea Uniunii Naționale a Barourilor din România începe de la lei 1.760 pentru formularea unei cereri de divorț, atunci când nu există copii minori. Redu semnificativ aceste costuri comandarea unei cereri de divorț personalizate.

La acest onorariu se adaugă cererile accesorii (recomandarea plecând de la 1.540 lei), reprezentarea la ședințele de judecată, formulare căi de atac și alte servicii legale, dacă este cazul. Pentru detalii, folosește gratuit acest formular.

Durata divorțului judiciar

Un proces de divorț poate avea o durată de ani de zile. Dacă vorbim despre un proces relativ simplu, fără copii minori, așteaptă-te la o durată între 6 luni și 1 an în fața primei instanțe și încă 6 luni – 1 an în căile de atac. Dacă există copii minori și, în plus părțile sunt în conflict, procesul poate dura între 1-2 ani în fața primei instanțe și încă pe atât în căile de atac.
0 comentarii

コメント


Citește și...

bottom of page