top of page
model decizie asociați SRL

Decizie asociați (reducere valoare nominală)

50,00leiPreț

Acest model decizie asociați (adunare generală a asociaților - AGA) este potrivită pentru:

 

 • societăți cu răspundere limitată.
 • diminuarea capitalului social prin reducerea valorii nominale a parților sociale.
 • Ce reprezintă valoarea nominală a părților sociale ale unei firme de tip SRL?

   

  Valoarea nominală a părților sociale este valoarea fixată pentru fiecare parte socială în momentul înființării unei societăți cu răspundere limitată (SRL). Aceasta este stabilită în actul constitutiv al societății și reflectă contribuția inițială a asociaților la capitalul social al firmei de tip SRL.

   

  Cum se stabilește valoarea nominală a părților sociale?

   

  Valoarea nominală a părților sociale se stabilește în actul constitutiv al SRL-ului la înființare. Capitalul social total este împărțit la numărul total de părți sociale, rezultând valoarea nominală a fiecărei părți sociale.

   

  Care este rolul valorii nominale a părților sociale?

   

  Valoarea nominală a părților sociale are mai multe roluri:

  • Determinarea capitalului social: reflectă suma totală a contribuțiilor asociaților la capitalul social al SRL-ului.

   

  • Proporția deținerii capitalului social: stabilește proporția în care fiecare asociat participă la capitalul social, în funcție de numărul de părți sociale deținute.

   

  Este valoarea nominală a părților sociale egală cu valoarea de piață (prețul) părților sociale?

   

  Nu, valoarea nominală a părților sociale este o valoare contabilă fixată în actul constitutiv și nu reflectă prețul real al părților sociale. Valoarea de piață a părților sociale trebuie stabilită prin raportare la valoarea companiei, performanța financiară a acesteia, perspectivele de creștere și alți factori economici.

   

  Poate fi modificată valoarea nominală a părților sociale ale unei firme de tip SRL?

   

  Da, valoarea nominală a părților sociale poate fi modificată printr-o decizie a Adunării Generale a Asociaților (AGA). Aceasta poate implica fie o majorare, fie o reducere a valorii nominale și necesită actualizarea actului constitutiv și înregistrarea modificării la Registrul Comerțului.

   

  Ce este o decizie AGA pentru reducerea valorii nominale a părților sociale ale unui SRL?

   

  O decizie AGA (Adunarea Generală a Asociaților) pentru reducerea valorii nominale a părților sociale este un document adoptat în cadrul adunării generale a asociaților, prin care aceștia hotărăsc reducerea valorii nominale a fiecărei părți sociale din structura capitalului social al societății cu răspundere limitată (SRL).

   

  De ce ar fi necesară o decizie pentru reducerea valorii nominale a părților sociale ale unui SRL?

   

  Reducerea valorii nominale a părților sociale poate fi necesară pentru:

   

  • adaptarea structurii capitalului social la nevoile financiare actuale ale companiei.
  • facilitarea atragerii de noi investiții sau asociați.
  • alinierea cu cerințele legislative sau de reglementare.
  • restructurarea capitalului social fără a schimba numărul total de părți sociale.

   

  Care sunt pașii pentru adoptarea unei decizii AGA de reducere a valorii nominale a unei firme de tip SRL?

   

  Principalele etape pentru adoptarea unei decizii de reducere a valorii nominale a părților sociale ale unui SRL includ:

   

  • Convocarea Adunării Generale a Asociaților (AGA)

   

  • Adoptarea deciziei: decizia trebuie aprobată în cadrul AGA, cu respectarea majorităților prevăzute de actul constitutiv al SRL-ului.

   

  • Actualizarea actului constitutiv: dacă reducerea valorii nominale a părților sociale implică modificarea actului constitutiv, acesta trebuie actualizat și semnat de asociați.

   

  • Înregistrarea actului constitutiv modificat și a deciziei la Registrul Comerțului: decizia AGA și actul constitutiv actualizat trebuie înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului pentru a produce efecte juridice.

   

   

bottom of page