top of page
contract numire administrator

Contract de mandat (numire administrator firmă)

100,00leiPreț

Utilizați acest contract pentru numire administrator firmă. Este un contract încheiat între societate (mandant) și o persoană fizică sau juridică (administratorul) care descrie termenii și condițiile în care administratorul reprezintă și ia decizii în numele societății.

 • Părțile: identifică în mod clar părțile care încheie contractul, inclusiv numele/denumirile complete sale societății și directorul desemnat.

  Detalii privind numirea: specifică data efectivă a numirii administratorului, durata mandatului și orice prevederi de reînnoire sau de încetare.

  Limitele împuternicirii: definește în mod clar autoritatea, îndatoririle și responsabilitățile directorului. Aceasta poate include participarea la reuniunile consiliului de administrație, procesele decizionale și respectarea standardelor de guvernanță corporativă. Puterile administratorilor pot fi limitate.

  Obligații: Subliniază obligațiile administratorului, cum ar acționarea în interesul companiei, păstrarea confidențialității, evitarea conflictelor de interese și respectarea legilor și reglementărilor relevante.

  Compensații și beneficii: Detaliază compensația, beneficiile și alte remunerații pe care administratorul le va primi pentru activitatea sa, inclusiv orice opțiuni de părți sociale, bonusuri sau alte stimulente.

  Structura de raportare: Descrie relațiile de subordonare ale administratorului, inclusiv interacțiunile cu alți membri ai consiliului de administrație, directori executivi sau asociați.

  Răspundere: Clarifică limitele răspunderii administratorului în cazul acțiunilor în justiție.

  Confidențialitate și neconcurență: Include clauze prin care administratrul trebuie să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile sensibile ale companiei și să se abțină de la angajarea în activități care ar putea concura cu interesele companiei.

  Legea aplicabilă: specifică jurisdicția ale cărei legi vor guverna contractul și orice dispute care decurg din acesta.

  Modificarea și rezilierea: Stabilește cum poate fi modificat contractul și în ce circumstanțe poate fi încetat de părți.

bottom of page