top of page

ANPC propune noi modele de procese-verbale. Cum le ataci cu plângere contravențională

Actualizată în: acum 4 zile

Ca răspuns la Legea nr. 296/2023 ce aduce o reformă fiscal semnificativă în încercarea de consolidare a disciplinei economice și financiare, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a elaborat un proiect de ordin, detaliind modelele și conținutul proceselor verbale de contravenție ce vor fi folosite în timpul inspecțiilor. Operatorii economici nemulțumiți vor putea ataca cu plângere contravențională procesele-verbale de contravenție.


proces verbal de contravenție
Facem plângere contravențională.

Momentan, proiectul de ordin este supus spre aprobare, nefiind în vigoare.

Ce propune proiectul?

Conform proiectului, se menține modelul anterior de proces-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010.

Noile modele de procese-verbale de contravenție propuse se referă la:

  • formularul ”Proces-verbal de custodie”, destinat utilizării în activitatea de control a persoanelor împuternicite din cadrul ANPC,

  • formularul tipizat ”Proces-verbal de încetare totală sau parțială a indisponibilizării și de restituire totală sau parțială a bunurilor indisponibilizate”, destinat utilizării în activitatea de control a persoanelor împuternicite din cadrul ANPC.

Când vor fi utilizate noile modele?

Procesul-verbal de custodie ar urma să fie folosit pentru punerea în aplicare a Art. LVI (20) din Legea 296/2023 destinat măsurilor de prevenire şi combatere a activităţilor economice ilicite. Acest text de lege definește activitate economică drept activitatea cu scop lucrativ constând în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, având ca rezultat obţinerea de venituri, în timp ce activitate economică ilicită este activitatea economică desfăşurată de către persoanele care nu sunt organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi activitatea economică desfăşurată cu bunuri care nu sunt însoţite de documente de provenienţă.

Este interzisă efectuarea de activităţi economice cu bunuri care nu sunt însoţite de documente de provenienţă, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție (sau, în unele cazuri, infracțiune) şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei, dacă este săvârşită de persoane fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei, dacă este săvârşită de persoane juridice.

La constatarea contravenţiei, ANPC sau,după caz, autoritatea vamală, întocmeşte un proces-verbal de constatare şi sancţionare prin care dispune următoarele măsuri:

  • aplicarea sancţiunii contravenţionale principale;

  • măsura indisponibilizării provizorii a bunurilor care au servit sau sunt destinate să servească la săvârşirea contravenţiei, precum şi a sumelor de bani şi a bunurilor dobândite prin săvârşirea contravenţiei, pentru o perioadă de maximum 24 de ore, termen în interiorul căruia contravenientul poate prezenta documente de provenienţă. În acelaşi proces-verbal organul constatator informează contravenientul cu privire la faptul că după acest termen bunurile care nu pot fi justificate urmează a fi confiscate;

  • aplicarea sancţiunii suspendării activităţii.

  • în cazul activităților ilicite repetate în ultimele 12 luni, amenzile cresc semnificativ.

După prezentarea și verificarea documentelor în intervalul de timp specificat, se întocmește un proces-verbal pentru stabilește încetarea totală sau parțială a sechestrului și pentru restituirea totală sau parțială a bunurilor sechestrate, atașat la raportul pentru constatarea și sancționarea infracțiunilor.

Cum folosești o plângere contravențională?

Procesul-verbal ANPC de constatare a contravenţiei şi aplicare a amenzii poate fi atacat cu plângere contravenţională potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Plângerea contravențională se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia ori la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal către contravenient. Pentru introducerea unei plângeri contravenționale se achită o taxă de timbru în valoare de 20 lei.

Dacă depui o plângere contravențională împotriva procesului-verbal, se suspendă executarea lui. Această înseamnă că pe durata soluționării plângerii, nu se vor porni proceduri de executare silită pentru sancțiunile din cuprinsul lui. Totuși, plângerea contravențională nu suspendă toate măsurile ce se pot dispune printr-un proces verbal de contravenție, așa că dacă situația ta este una specială, îți recomandăm să programezi o consultație cu avocat înainte de a o formula.

Procesul-verbal neatacat cu plângere contravențională, precum şi hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate, ceea ce înseamnă că pot fi pornite proceduri de executare silită.


 

Dacă decizi să îți gestionezi singur dosarul de instanță, de aici afli cum te duci singur în fața judecătorului.

0 comentarii

Comments


Citește și...

bottom of page