top of page

Model contract de colaborare: ghid complet pentru freelanceri și antreprenori

Actualizată în: acum 4 zile

Fie că ești freelancer experimentat sau un antreprenor la început de drum, un model de contract de colaborare bine redactat este esențial pentru a-ți proteja interesele și a te asigura că proiectul pe care dorești să-l dezvolți evoluează fără probleme. Acest ghid cuprinzător te va ajuta să înțelegi elementele cheie ale unui model de contract de colaborare, oferindu-ți sfaturi practice pentru redactarea și negocierea sa.


model contract colaborare
Modelul potrivit de contract de colaborare asigura succesul proiectului.

Colaborările între business-uri sau liber profesioniști se pot stabili prin diverse forme de contracte, adaptate nevoilor specifice ale fiecărui proiect. Cele mai populare modele de contracte prin care societățile schimbă între ele servicii și bunuri, setând parametrii unei relații de colaborare sunt:

  • Model de contract de prestări servicii: este ideal pentru colaborări pe termen scurt, unde un freelancer sau o societate oferă un serviciu specific clientului. Este recomandabil ca un model de contract de prestări servicii să determine cât mai cuprinzător serviciilor care se vor presta, alături de standardele de calitate importante pentru părți.

  • Model de contract de antrepriză: este utilizat pentru proiecte mai complexe, în general în domeniul construcțiilor. Printr-un model de contract de antrepriză, antreprenorul se obligă să realizeze o lucrare specifică pentru client.

  • Model de contract de intermediere: îl poți folosi pentru a stabili o relație contractuală în baza căreia intermediarul procură un anumit rezultat. Scopul său este să stabilească parametrii de colaborare în temeiul cărora intermediarul identifică pentru client terțe părți pentru încheierea unor contracte de altă natură specifică.

  • Model de contract de parteneriat: este o opțiune recomandată pentru colaborări pe termen lung, iar prin intermediul unui model de contract de parteneriat, părțile își unesc resursele și eforturile pentru a realiza un scop comun de tipul dezvoltarea unei afaceri noi sau a unui proiect. Printr-un model de contract de parteneriat, părțile pot conveni condițiile înființării unei societăți noi, cu activitate specifică, sau pot conveni dezvoltarea unor proiecte comune între societăți deja existente.

2. Elementele cheie ale unui model de contract de colaborare

Identificarea parților: numele complete, detaliile de contact și calitatea juridică a fiecărei părți implicate în încheierea unui model de contract de colaborare sunt esențiale. Ca regulă generală, orice contract este rezultatul unui acord de voință între părțile sale – persoane fizice, juridice sau entități fără personalitate juridică – și de aceea trebuie determinate în mod expres.

Părțile contractuale sunt și singurele care dobândesc drepturi și obligații din respectivul model de contract de colaborare, așadar recomandăm să nu neglijezi acest tip de informații. Probleme frecvente care pot să apară cu privire la părțile implicate în încheierea unui model de contract de colaborare pot fi:

  • informații insuficiente pentru identificarea părții – de exemplu, în cazul persoanelor fizice care au nume comune, lipsa informațiilor cu caracter personal, de tipul CNP sau număr/serie de buletin, poate atrage dificultăți în stabilirea identității lor.

  • lipsa unei reprezentări corecte a persoanelor juridice – ca regulă, persoana care semnează un model de contract în numele unei persoane juridice trebuie să dețină calitatea de reprezentant convențional sau legal (de exemplu, administratorul).

Descrierea detaliată a proiectului: obiectivele, etapele de implementare, termenele limită, specificațiile tehnice și alte detalii relevante privind colaborarea trebuie incluse în modelul de contract de colaborare. Fiecare detaliu contează, întrucât interpretarea clauzelor contractuale se va face potrivit conținutului convenit de părți.

Drepturi și obligații: definirea clară a responsabilităților fiecărei părți, inclusiv sarcinile de realizat, termenele de execuție, modalitatea de comunicare și raportare sunt prevederi esențiale într-un model profesionist de contract de colaborare.

Preț: modelul de contract de colaborare pe care îl folosești trebuie să prevadă stabilirea modului de calcul al remunerației, termenele de plată, modalitatea de plată (factură, OP, etc.), eventualele bonusuri sau penalități. Cele mai populare modalități de stabilire a prețului unui model de contract de colaborare sunt onorariul fix și cel stabilit pe baza unui tarif orar, multiplicat cu numărul de ore lucrate.

Onorariul fix este, de obicei, preferat de clienți, întrucât oferă o predictibilitate sporită și control asupra cheltuielilor implicate de contractul de colaborare. Onorariul bazat pe tarif orar este preferat de profesioniști întrucât le asigură o remunerare integrală a muncii. Indiferent de modalitatea de calcul a onorariului stabilit printr-un model de contract de colaborare, scopul părților ar trebui să fie atingerea unui echilibru între munca prestată și remunerație, pentru a evita crearea unor dispute în jurul acestui subiect.

Proprietate intelectuală: modelele de contracte de colaborare folosite ar trebui să conțină alocarea proprietății asupra drepturilor de autor, brevetelor, mărci comerciale și altor elemente de proprietate intelectuală rezultate din colaborare. Unele drepturi de proprietate intelectuală nu permit schimbarea titularului stabilit prin lege, însă un model de contract de colaborare poate conține drepturi de licență sau cesiuni asupra drepturilor de a folosi diverse creații.

Confidențialitate: includerea unei clauze de confidențialitate pentru a proteja informațiile sensibile ale fiecărei părți este o etapă ce nu ar trebui omisă din niciun model de contract de colaborare. Confidențialitate devine un instrument pentru protejarea secretelor comerciale sau a informațiilor de business pe care un profesionist le operează și le poate folosi pentru a se remarca în raport cu concurenții săi. Un model potrivit de contract de colaborare recunoaște importanța secretelor de afaceri și a informațiilor sensibile și asigură un mecanism eficient de protecție. În esență, recomandăm să stabilești cu precizie conținutul informațiilor confidențiale ce pot fi schimbate între părți în baza modelului de contract de colaborare și cuantumului prejudiciilor ce vor fi plătite de partea vinovată de o divulgare nepermisă.

Încetare: ca în cazul oricărui model de contract profesionist, un loc special îl ocupă stabilirea condițiilor în care contractul poate înceta înainte de termen. În general, un model de contract de colaborare poate conține clauze de denunțare unilaterală de către una dintre părți, cu notificarea prealabilă și, eventual, acordarea unui termen de grație, precum și clauze de reziliere. Cea din urmă intervine în cazul încălcării unor obligații contractuale stabilite prin modelul de contract de colaborare (încă un motiv pentru care drepturile și obligațiile părților trebuie explicitate în cuprinsul contractului) și poate da dreptul la despăgubiri sau alte forme de reparații.

Soluționarea litigiilor: un model de contract de colaborare poate conține clauze de jurisdicție pentru specificarea procedurii de soluționare a litigiilor. Acestea pot indica arbitrajul, medierea, sau instanțele comune de judecată ca modalități de soluționare a diferendelor. În România, cea mai populară alegere este în favoarea instanțelor judecătorești, fiind cele mai accesibile pentru publicul larg și implicând costurile cele mai reduse. Arbitrajul este o variantă alternativă de soluționare a litigiilor, prin intermediul unui tribunal arbitral, care are avantajul unei confidențialități sporite, dar implică și cheltuieli semnificativi mai mari.

3. Sfaturi pentru redactarea și negocierea contractului de colaborare

Folosește un limbaj clar și concis, precum acela din modelele noastre de contracte. Ne-am asigurat că evităm jargonul juridic și frazele complicate, iar în locul lor am optat pentru un limbaj ușor de înțeles de către toate părțile implicate, indiferent de nivelul de pregătire juridică. Când alegi un model de contract de pe Docs & Deeds ai garanția unor clauze contractuale bine-redactate și transparente, care reduc riscul unor interpretări contradictorii.

Adaptează contractul la specificul proiectului. Asigură-te că termenii și condițiile reflectă particularitățile colaborării, incluzând specificul industriei și așteptările părților. Când folosești modelul de contract de colaborare de la Docs & Deeds este greu să procedezi altfel: ne-am asigurat că ai suficiente indicații în cuprinsul modelului pentru a finaliza completarea contractului într-un mod profesionist. Am marcat clauzele car necesită detaliere din partea ta, precum și tipul de informații ce trebuie inserate. Este extrem de simplu să finalizezi completarea modelului de contract și apoi să-l folosești. 

Pentru proiecte complexe, cere sfatul unui avocat înainte de semnare. Poți programa o consultație online cu un avocat care se va asigura că modelul de contract este redactat corect din punct de vedere juridic și protejează interesele tale în integralitate.

Negociază cu bună-credință condițiile colaborării. Prestațiile părților din contractele de colaborare evoluează în timp, mai ales în cazul acelor tipuri de colaborare în care este implicat un liber-profesionist.

Documentează-te: Familiarizează-te cu legislația relevantă în domeniul colaborărilor, precum Codul Civil, Codul Fiscal și alte reglementări specifice.

4. Cum să alegi modelul de contract de colaborare potrivit

Modele de contracte de colaborare sunt disponibile pe diverse site-uri sau, mai nou, pot fi comandate prin software-urile de inteligență artificială.

Nu alege la întâmplare. Folosește un model de contract de pe un site web de încredere, specializat în domeniul juridic, precum Docs & Deeds sau comandă un model de contract personalizat de la un avocat cu experiență. Asigură-te că modelul de contract de colaborare pe care îl folosești este actualizat și adaptat legislației în vigoare, pentru a preveni probleme inutile de interpretare sau implementare.

0 comentarii

Comments


Citește și...

bottom of page