top of page

Ce trebuie să știi despre comercializarea și importul produselor din tutun cu sau fără ardere, țigărilor electronice / produselor de vapare și lichidului cu sau fără nicotină în România?

Actualizată în: acum 4 zile

Ești producător, importator sau comercializezi produse din tutun sau țigarete electronice? Știm că ai de-a face cu o legislație destul de neclară și interpretabilă. Comercializarea și importul produselor din tutun și a țigaretelor electronice / dispozitivelor vaping în România urmează reguli pentru autorizarea punerii pe piață, înregistrare din punct de vedere fiscal pentru plata accizelor și diverse proceduri vamale. Acest articol răspunde la întrebări esențiale asupra legislației curente, a implicațiilor acesteia pentru piața locală și a cerințelor pe care producătorii / importatorii de produse de vapare sau țigări tradiționale trebuie să le respecte pentru a opera în limitele legii.


legislatie dispozitive de vapare
FAQ dispozitive vaping

1.      Există în România reglementări privind import produse din tutun, cu sau fără ardere, țigări electronice / produsele vapat?

În România, regimul produselor din tutun, cu sau fără ardere și al țigaretelor electronice este strict reglementat de Legea nr. 201/2016 pentru prevenirea și combaterea consumului de produse din tutun. Această lege a fost adoptată ca răspuns la necesitatea alinierii legislației naționale la directivele Uniunii Europene și vizează protejarea sănătății publice prin diminuarea ratei consumului de tutun, în special în rândul tinerilor.

Alte reglementări obligatorii care conturează regimul comercializării produselor de tutun sau a produselor de tip țigarete electronice / dispozitive vaping în România sunt:

 • Legea nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 • Codul Fiscal

 • Ordinele Ministerului Sănătății sau a altor autorități cu competențe în domeniu.

2.      Ce autorități sunt implicate în implementarea reglementărilor privind produsele de tutun, țigaretele fără ardere, țigaretele electronice / produsele vaping?

Ministerul Sănătății este autoritatea publică cu competente principale de autorizarea  produselor de tutun și țigaretelor electronice / produselor de vapat comercializate pe teritoriul țării. Agenția Națională pentru Administrare Fiscală (ANAF) și autoritățile vamale au competențe privind aplicarea regimului accizelor și a regimurilor vamale de import / export, iar Agenția Națională privind Protecția Consumatorul poate interveni în neînțelegerile privind profesioniștii și consumatorii.

Poți citi mai multe despre garanțiile comerciale privind produsele pe blogul nostru.

3.      Care sunt principalele reglementări din Legea nr. 201/2016 privind produsele de tutun, tutun încălzit și vaping?

Principalele prevederi ale Legii nr. 201/2016 includ:

 • reglementări privind autorizarea

Pentru import țigări electronice și produse din tutun, producătorii şi importatorii au obligația să întocmească, pentru fiecare denumire de marcă şi pentru fiecare tip, un dosar al produsului, care este depus la Ministerul Sănătății pentru autorizare și să furnizeze, la solicitarea autorității, informații suplimentare.

 • reglementări privind ingredientele

Legea 201/2016 include reglementări stricte privind ingredientele care pot fi utilizate în produsele din tutun și țigaretele electronice / dispozitivele de vapat, inclusiv flacoanele de reumplere, alături de nivelurile maxime permise pentru acestea.

 • restricții asupra publicității, promovării și sponsorizării țigărilor electronice / dispozitivelor de vapat

Legea impune restricții severe asupra publicității, promovării și sponsorizării produselor din tutun și a țigaretelor electronice. Aceste restricții sunt menite să reducă atractivitatea produselor din tutun, în special pentru tineri, și să limiteze influența marketingului asupra comportamentului de consum.

 • avertizările de sănătate și etichetarea țigărilor electronice / dispozitivelor de vapat

Pachetele de țigări și alte produse din tutun trebuie să poarte avertizări de sănătate grafice și textuale care să ocupe o proporție semnificativă a suprafeței pachetului. Avertizările sunt destinate să informeze consumatorii despre riscurile asociate fumatului, inclusiv riscul de cancer și boli cardiovasculare.

 • sancțiuni

Nerespectarea prevederilor legii atrage sancțiuni severe, incluzând amenzi substanțiale pentru persoanele fizice și juridice, precum și posibilitatea suspendării sau retragerii licenței de operare pentru afacerile care încalcă legea.

Citește pe blog despre cum poți formula singur o plângere contravențională și ce trebuie să faci pentru a gestiona un proces de instanță.4.      Sunt produsele vaping reglementate în România?

Da, produsele vaping sunt reglementate în România. Tigările electronice și lichidele pentru acestea (flacoanele de reumplere) au regimul juridic stabilit prin Legea 201/2016 privind autrorizarea, comercializarea, etichetarea și marketingul.

Țigaretă electronică este un produs care poate fi folosit pentru consumul de vapori care conţin sau nu conţin nicotină, prin intermediul unui muştiuc, sau orice componentă a acestui produs, inclusiv un cartuş, un rezervor şi dispozitivul fără cartuş sau rezervor.

Flaconul de reumplere este un recipient cu un lichid care conţine sau nu conţine nicotină şi care poate fi folosit pentru reumplerea unei ţigarete electronice.

5.      Există vreo diferență de reglementare între produsele vaping de unică folosință și cele refolosibile?

Conform legii, produsele vape / țigaretele electronice pot fi de unică folosinţă sau pot fi reumplute prin intermediul unui flacon de reumplere sau rezervor sau pot fi reîncărcate cu cartuşe de unică folosinţă. Toate produsele vaping sunt supuse acelorași reglementări, dar acolo unde există flacoane de reumplere, pot exista obligații suplimentare privind cantitatea maximă admisă, ambalarea sau marketing acestora.

6.      Există vreo obligație privind țigaretele electronice / dispozitivele de vapare care nu conțin nicotină?

Începând cu 28 martie 2024, reglementările Legii nr. 201/2016 se aplică țigaretelor electronice și dispozitivelor de reumplere indiferent dacă conțin sau nu nicotină. Modificarea fost introdusă prin Legea nr. 64 din 27 martie 2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul produselor din tutun.

7.      Sunt permise aromele în lichidele pentru dispozitive de vapare în România?

Da, aromele sunt permise în lichidele pentru vaping în România, dar există discuții și la nivelul Uniunii Europene despre posibilitatea restricționării anumitor arome care ar putea atrage minorii. Este important să umărești modificarile legislative pentru a rămâne în conformitate cu legea.

8.      Există obligații de autorizare a introducerii pe piață pentru produse din tutun?

Da, orice produs nou de tutun, care nu a fost autorizat conform legii, trebuie notificat Ministerului Sănătății cu cel puţin 6 luni înainte de data preconizată pentru introducerea pe piaţă. Obligația se aplică inclusiv producătorilor şi importatorilor de produse din tutun încălzit.

De asemenea, trebuie notificate modificările intervenite într-un produs deja existent.

La obligațiile de notificare a introducerii pe piață pentru produse din tutun se adaugă obligații privind respectarea regimului vamal și obligații fiscale privind plata accizelor. Pentru îndeplinirea acestora, producătorul / importatorul produselor din tutun trebuie să obțină autorizații suplimentare.

9.      Trebuie notificate la Ministerul Sănătății și țigaretele electronice / dispozitivele de vapare?

Da. Producătorii şi importatorii de ţigarete electronice şi de flacoane de reumplere notifică Ministerul Sănătăţii cu privire la orice astfel de produs pe care intenţionează să îl introducă pe piaţă.10.  Ce conține dosarul produsului pentru autorizarea la Ministerul Sănătății?

Producătorii şi importatorii de produse din tutun (ie, orice produs care conține, chiar și parțial, tutun) au obligația să autorizeze produsele de tutun introduse pe teritoriul țării prin depunerea unui dosar la autoritatea publică competentă – Ministerul Sănătății.

Dosarul de notificare a produselor din tutun sau dispozitivelor de vapare / țigaretelor electronice conține:

 • informații privind ingredientele: lista tuturor ingredientelor, cantităţile corespunzătoare utilizate la fabricarea produselor din tutun, în ordine descrescătoare a masei fiecărui ingredient inclus în produsele din tutun, statutul ingredientelor, clasificarea potrivit standardelor UE; descrierea generală a aditivilor utilizaţi şi a proprietăţilor acestora, în cazul ţigaretelor şi tutunului de rulat;

 • o declaraţie care descrie motivele pentru care ingredientele au fost incluse în respectivele produse din tutun;

 • datele toxicologice relevante cu privire la ingrediente, în formă arsă sau nearsă, în special efectele lor asupra sănătăţii consumatorilor şi dependenței;

 • informații privind emisiile: informaţii cu privire la emisii şi nivelurile acestora, metodele de măsurare a emisiilor utilizate, altele decât cele pentru gudron, nicotină şi monoxid de carbon (metodele de măsurare a emisiilor de gudron, nicotină şi monoxid de carbon sunt convenite la nivel internaţional şi adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene).

 • volumul anual al vânzărilor în România per marcă şi tip, aferente anului anterior celui de raportare, raportate în număr de ţigarete sau de kilograme.

 • studiile interne şi externe de care dispun producătorii şi importatorii produselor din tutun cu privire la cercetarea pieţei şi preferinţele diverselor grupuri de consumatori, incluzând tinerii şi fumătorii curenţi, referitoare la ingrediente şi emisii;

 • rezumatele oricăror studii de piaţă pe care producătorii şi importatorii produselor din tutun le realizează atunci când lansează produse noi.

11.  Este obligat producătorul / importatorul să pună la dispoziția autorității mostre de produs pentru autorizarea țigaretelor fără ardere?

Legea nu prevede o obligație expresă, dar în practică producătorii / importatorii pun la dispoziția Ministerului Sănătății mostre de produs pentru autorizarea țigaretelor fără ardere.

12.  Ce este EU-CEG?

EU-CEG, sau Common Entry Gate al Uniunii Europene, este un sistem centralizat la nivelul UE destinat monitorizării și raportării produselor din tutun și a celor înrudite, cum ar fi țigările electronice și lichidele pentru acestea. Scopul principal al EU-CEG este de a facilita implementarea directivei privind produsele din tutun (Directiva 2014/40/UE), care include reguli stricte privind trasabilitatea, raportarea și monitorizarea produselor din tutun și a celor înrudite comercializate în cadrul Uniunii Europene.

În România, ca și în celelalte state membre ale UE, producătorii și importatorii de produse din tutun și înrudite sunt obligați să transmită informații detaliate despre produsele lor către EU-CEG. Aceste informații includ, dar nu se limitează la:

 • Identificarea produselor din tutun / țigaretelor electronice: detalii despre produs, inclusiv tipul, marca și specificațiile tehnice.

 • Trasabilitate: date despre producție, lanțul de distribuție și vânzarea cu amănuntul, pentru a asigura urmărirea fiecărui produs de la fabricație până la consumator.

 • Ingrediente: informații despre ingredientele și substanțele chimice utilizate în fabricația produselor din tutun și înrudite.

 • Emisii: date despre emisiile de nicotină, gudron și monoxid de carbon pentru produsele fumătoare, și alte emisii relevante pentru produsele de vaping.

Producătorii și importatorii de produse din tutun / țigarele electronice trebuie să se înregistreze în sistemul EU-CEG pentru a putea raporta aceste date. Autoritățile naționale din România, cum ar fi Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, au responsabilitatea de a supraveghea și controla respectarea reglementărilor de către operatorii economici. Aceste autorități pot accesa informațiile transmise la EU-CEG pentru a verifica conformitatea produselor și pentru a implementa măsuri de control.

13.  Există niveluri maxime admise pentru țigări electronice / produsele vaping?

Ţigaretele electronice / produsele vaping şi flacoanele de reumplere comercializate în România trebuie să respecte anumite :

 • lichidele care conţin nicotină sunt introduse pe piaţă numai în flacoane de reumplere dedicate, cu un volum maxim de 10 ml, în ţigarete electronice de unică folosinţă sau în cartuşe de unică folosinţă, iar volumul maxim al cartuşelor şi al rezervoarelor nu depăşeşte 2 ml;

 • nivelul de nicotină conţinut în lichidul care conţine nicotină nu depăşeşte valoarea de 20 mg/ml;

 • lichidul care conţine nicotină nu conţine aditivii interziși de lege.

14.  Ce instrucțiuni de folosire sunt obligatorii pentru produsele vaping / țigările electronice?

Fiecare pachet unitar de ţigarete electronice / produse vaping şi de flacoane de reumplere trebuie să includă un pliant cu informații utile pentru corecta utilizare a produsului. Informațiile incluse în pliantul care însoțește produsele vaping privesc, între altele, instrucțiunile de utilizare, contraindicațiile, instrucțiunile de păstrare, avertizări, informații de contact ale producătorului sau importatorului.

15.  Este permisă comercializarea țigărilor care conțin arome?

Nu, țigările cu ardere sau fără ardere care conțin arome sunt interzise. Aromele nu se pot regăsi în niciuna dintre componentele produselor din tutun, cum sunt filtrele, hârtiile, ambalajele, capsulele sau orice caracteristică tehnică ce permite modificarea mirosului sau a gustului produselor din tutun respective sau modificarea intensității arderii.

16.  Sunt permise capsulele aromate tip click?

Legea nu interzice expres comercializarea capsulelor tip click care conțin arome și pot fi introduse în țigările cu sau fără ardere.

17.  Ce produse sunt supuse obligațiilor privind trasabilitatea?

Trasabilitatea produselor de tutun în România se referă la capacitatea de a urmări originea, producția, distribuția și vânzarea produselor din tutun de la fabricant până la consumatorul final. Acest concept este folosit pentru combaterea comerțului ilegal cu produse din tutun și țigarete electronice / vaping și pentru asigurarea conformității cu reglementările naționale și europene.

Pentru implementarea cerințelor privind trasabilitatea, fiecare pachet de țigări sau alte produse din tutun trebuie să fie marcat cu un identificator unic. Acesta permite autorităților și altor părți interesate să urmărească parcursul produsului de la producție până la punctul de vânzare cu amănuntul.

Informațiile necesare conțin locul și data producției, fabrica, utilajele utilizate în producție, schimbul de lucru, descrierea produsului, piața de destinație, ruta de transport preconizată, informații privind toți cumpărătorii intermediari.

Autoritățile naționale, cum ar fi Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, autoritățile vamale sau Ministerul Sănătății, utilizează aceste informații pentru a verifica conformitatea produselor din tutun cu legile în vigoare și pentru a preveni comercializarea ilegală a produselor din tutun.

Implementarea efectivă a trasabilității ajută la reducerea comerțului ilegal cu țigări și alte produse din tutun, un fenomen care nu numai că afectează veniturile statului prin evaziune fiscală, dar și subminează eforturile de sănătate publică de a reduce consumul de tutun. Astfel, trasabilitatea este un instrument esențial în politica de sănătate publică și controlul tutunului în România.

18.  Sunt produsele din tutun supuse accizelor?

Da, tutunul prelucrat este unul dintre produsele accizabile potrivit Codului fiscal. Tunul prelucrat include: ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun de fumat.

19.  Există obligații vamale pentru producători / importatori decurgând din regimul accizelor?

Plătitorii de accize au obligaţia de a se înregistra la autoritatea competentă.  De asemenea, plătitorii de accize au obligația pentru calcularea corectă şi plata la termenul legal a accizelor către bugetul de stat şi pentru depunerea la termenul legal a declaraţiilor de accize la autoritatea competentă.

20.  Țigaretele electronice / produsele vaping și lichidele fără nicotină sunt supuse accizelor?

Începând cu anul 2024, regimul accizelor nearmonizate se aplică lichidelor cu sau fără nicotină, destinate inhalării fără ardere, inclusiv celor conținute în rezerve livrate împreună cu ţigările electronice şi alte dispozitive de vapare electrice, precum și produselor destinate inhalării fără ardere, care conţin înlocuitori de tutun, cu sau fără nicotină, inclusiv celor conţinute în rezerve livrate împreună cu ţigări electronice şi alte dispozitive de vaporizare electrice personale.

21.  Este legal să vând produse de vaping minorilor în România?

Nu, este ilegal să vinzi produse de vaping minorilor. Vânzarea de produse din tutun și similare, inclusiv dispozitivele de vapare, către persoane sub 18 ani este strict interzisă și poate atrage sancțiuni administrative.

22.  Este fumatul interzis în locurile publice?

Legea nr. 349/2002 interzice fumatul în toate spațiile publice închise, inclusiv în baruri, restaurante și locuri de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. Aceasta măsură vizează protejarea non-fumătorilor de efectele nocive ale fumatului pasiv și crearea unui mediu mai sănătos pentru toți cetățenii. De la interdicția menționată sunt exceptate spaţiile de deţinere în care sunt cazate persoanele private de libertate.

23.  Interdicția fumatului în locuri publice se aplică și țigărilor din tutun încălzit sau țigărilor electronice / dispozitivelor de vapat?

Chiar dacă în limbajul comun folosim termenul de ”fumat” inclusiv pentru a ne referi la inhalarea produselor de tutun fără ardere sau a produselor de vaping, definiția oficială este construită prin asociere cu procesul de ardere. Mai exact, ”fumatul” este definit de lege drept inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii tutunului conţinut în ţigarete, ţigări de foi, cigarillos şi pipe. Se poate argumenta, în consecință, că țigările electronice și cele fără ardere pot fi în continuare folosite în spații închise.

24.  Cui pot fi vândute produsele din tutun, cu sau fără ardere și țigările electronice / produsele vape?

Vânzarea produselor din tutun este permisă doar persoanelor care au atins vârsta legală de 18 ani. De asemenea, sunt interzise automatele de vânzare de țigări și vânzarea produselor din tutun în instituțiile de învățământ și în apropierea acestora.

25.  Sunt reglementate în România pouch-urile / pliculeţele cu nicotină?

Începând cu finalului lunii martie 2024, pouch -urile / pliculeţele cu nicotină pentru uz oral sunt reglementate de lege. Poach-ul reprezintă un produs fără tutun care conţine nicotină şi care este folosit pentru consumul oral de nicotină, sub formă de pulbere sau particule sau în orice combinaţie a formelor respective.

Nivelul de nicotină conţinut în fiecare (pouch) pliculeţ cu nicotină pentru uz oral nu poate depăşi valoarea de 20 mg/pliculeţ (pouch).

26.  Este interzisă publicitatea la țigările electronice / produsele vaping și flacoanele de reumplere?

Publicitatea la țigările electronice / produsele vaping și flacoanele de reumplere nu este complet interzisă, dar este semnificativ restricționată. Între locurile unde nu se poate face publicitate pentru țigările electronice / produsele vaping și flacoanele de reumplere, menționăm:

 • în serviciile societăţii informaţionale, în presă sau în alte publicaţii tipărite,

 • pe canalele radio;

 • televizor și alte canale audiovizuale.

 • în sălile de spectacol, cinematografe sau alte tipuri de săli de proiecţie a materialelor vizuale destinate publicului;

 • pe panouri publicitare, pe copertine sau orice alte structuri de afişaj, indiferent de locul amplasării acestora ori de taxele datorate.

27.  Unde este permisă publicitatea la țigările electronice / produsele vaping și flacoanele de reumplere?

În revistele de profil sau alte publicaţii şi materialelor destinate exclusiv profesioniștilor din domeniul comerţului cu ţigarete electronice şi flacoane de reumplere.

În publicaţiile şi a materialele care sunt imprimate şi publicate în ţări terţe, în cazul în care respectivele publicaţii sau materiale nu sunt destinate în mod principal pieţei Uniunii Europene.28.  Pot fi țigările electronice / dispozitivele de vapare promovate pe internet?

Publicitatea pentru țigările electronice / dispozitivele de vapare pe internet este, de asemenea, restricționată în România. Conform legislației în vigoare, nu sunt permise formele de publicitate care vizează direct consumatorii. Totuși, informațiile despre produs destinată exclusiv profesioniștilor din domeniu pot fi exceptate de la aceste restricții.

29.  Este legal să folosesc ambalajul țigărilor electronice / dispozitivele de vapare pentru a face publicitate?

Da, informațiile despre produs pot fi afișate pe ambalajul țigărilor electronice / dispozitivele de vapare, dar trebuie să respecte anumite reguli, în principal privind includerea avertismentelor de sănătate și a altor informații obligatorii conform directivei UE și legii naționale. Ambalajele nu trebuie să conțină elemente de marketing care pot atrage minorii sau încurajează consumul.

30.  Pot organiza evenimente sau sponsoriza festivaluri pentru a promova țigările electronice?

Nu, organizarea de evenimente sau sponsorizarea festivalurilor cu scopul de a promova țigările electronice / dispozitivele de vapare este interzisă în România. Aceasta face parte din restricțiile generale privind promovarea produselor din tutun și produse conexe, în scopul de a limita expunerea publicului la aceste produse.

31.  Pot face publicitatea la țigările electronice / dispozitivele de vapare în locurile de vânzare?

Publicitatea la țigările electronice / dispozitivele de vapare în punctele de vânzare este permisă, dar trebuie să se limiteze strict la informarea despre disponibilitatea și prețul produsului. Nu sunt permise materiale de marketing care să dezinformeze privind beneficii ale utilizării țigărilor electronice / dispozitivelor de vapare sau să atragă minorii prin design sau prin mesaje promoționale.


 

Dacă ai alte întrebări, nu ezita să completezi formularul de contact. La Docs & Deeds îți răspundem la întrebări în mod prompt și profesionist. Iar dacă ai nevoie de contracte sau cereri de chemare în judecată, găsești modele pre-redactate de avocați sau poți comanda un document personalizat.


0 comentarii

コメント


Citește și...

bottom of page