top of page

10 lucruri pe care trebuie să le știi despre garanția produselor în România

Actualizată în: acum 4 zile

Fiecare consumator ar trebui să cunoască prevederile relevante pentru garanția produselor pe care le achiziționează prin contracte fizice sau e-commerce. În România, sistemul de garanții este conceput pentru a proteja consumatorii, asigurând că produsele îndeplinesc standardele de calitate și performanță, există două categorii de garanții generale pentru produse: garanția de conformitate - dată de vânzător în mod obligatoriu și garanțiile comerciale – lăsate la opțiunea producătorului sau vânzătorului.

Cadrul legal principal care guvernează garanțiile produselor, incluzând garanțiile de conformitate și garanțiile comerciale, este stabilit de Ordonanţă de urgenţă nr. 140 din 28 decembrie 2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, cu amendamentele și actualizările ulterioare pentru a se alinia cu directivele Uniunii Europene, în special Directiva privind drepturile consumatorilor (Directiva 2011/83/UE). Această lege stabilește drepturile și obligațiile vânzătorilor și consumatorilor în ceea ce privește garanțiile asociate contractului de vânzare, având scopul protejării consumatorilor împotriva neconformității produselor achiziționate și a termenilor neclari de garanție.


garanție conformitate produse
Garanția de conformitate a produselor este de 2 ani.

Legea detaliază cerințele pentru conformitatea bunurilor, răspunderea vânzătorilor pentru orice lipsă de conformitate, durata garanțiilor legale, drepturile consumatorilor în caz de neconformitate și specificul garanțiilor comerciale oferite de producători sau vânzători dincolo de cerințele legale minime. Scopul este de a asigura că produsele vândute în România îndeplinesc anumite standarde de calitate și performanță și că consumatorii au acces la remedii corecte atunci când produsele nu îndeplinesc aceste standarde.

Iată ce trebuie să știi:

1. Garanția de conformitate este obligatorie - Vânzătorul trebuie să garanteze conformitatea produselor pentru consumatori.

Vânzătorii sunt obligați să asigure că produsele sau bunurile se conformează contractului de vânzare sau anunțului făcut de vânzător sau producător. Acest lucru înseamnă că produsele vândute consumatorilor trebuie să:

 • corespundă descrierii și calităților vânzătorului prezentate ca eșantion sau model, să îndeplinească orice cereri specifice ale consumatorului convenite la vânzare,

 • fie potrivite pentru utilizarea conform destinației și să îndeplinească așteptările de calitate și performanță decurgând din declarațiile și reclamele vânzătorului sau a celor solicitate de consumator sau pe care consumatorul le-a făcut cunoscute vânzătorului și au fost acceptate de vânzător la momentul încheierii contractului de vânzare.

 • produsul este potrivit pentru scopurile pentru care produsele de același tip sunt în mod normal utilizate (până la urmă, vrei ca smartphone-ul cumpărat să poată utiliza rețelele sociale, așa este?).

 • produsul are standardele de calitate și performanță pe care un consumator le poate aștepta în mod rezonabil, având în vedere natura produsului și declarațiile publice despre caracteristicile sale specifice făcute de vânzător, producător sau reprezentantul lor, în special prin publicitate sau pe eticheta produsului (dacă achiziționezi un frigider special ca să faci cocktail-uri, vreo o funcție de răcire și producere cuburi de gheață funcțională_.

Neconformitatea produselor va fi evaluată luând în considerare toate cerințele de mai sus. Neconformitatea apare și în următoarele două situații: (i) produsul achiziționat de consumator este instalat incorect de către vânzător, când instalarea este o obligație a vânzătorului; (ii) produsul destinat să fie instalat de consumator este instalat incorect de acesta din cauza deficiențelor în instrucțiunile de utilizare.

2. Există o durată obligatorie a garanției de conformitate de 2 ani.

Vânzătorul este răspunzător pentru orice lipsă de conformitate care există la momentul livrării și care devine aparentă în termen de 2 ani de la data livrării.

Pentru produsele ocazionale, vânzătorul și consumatorul pot conveni asupra unei durate mai scurte a garanției, dar, totuși, aceasta nu poate fi mai mică de 1 an.

3. Sarcina probei revine vânzătorului.

Pentru neconformitățile observate într-un an de la livrare, legea prezumă că acestea existau la momentul livrării, cu excepția cazului în care se dovedește altfel sau dacă această prezumție nu este în acord cu natura produsului sau neconformitatea. Prin urmare, consumatorul trebuie doar să probeze defectul și data livrării, air garanția de conformitate este activată.

4. Consumatorii au drepturi variate în ceea ce privește produsele defecte.

Consumatorii au dreptul de a solicita asigurarea conformității produselor, de a primi o reducere de preț sau de a rezilia contractul de vânzare dacă produsele nu îndeplinesc standardele convenite. Opțiunile între reparare sau înlocuire sunt remedii disponibile oricărui consumator, cu excepția cazului în care oricare dintre opțiuni este imposibilă sau disproporționată pentru vânzător.

5. Condiții pentru reparații sau înlocuiri

Reparațiile sau înlocuirile produselor cu defecte trebuie efectuate în următoarele condiții:

 • fără niciun cost din partea consumatorului.

 • într-un termen rezonabil care nu depășește 15 zile calendaristice de când vânzătorul a fost informat de consumator despre neconformitate, care este convenit în scris între vânzător și consumator, luând în considerare natura și complexitatea bunurilor, natura și gravitatea neconformității și efortul necesar pentru finalizarea reparației sau înlocuirii.

 • fără inconveniente semnificative pentru consumator, luând în considerare natura bunurilor și scopul pentru care consumatorul a solicitat bunurile în cauză.

 • vânzătorul trebuie să acopere costurile asociate preluării bunurilor pentru reparație.

6. Consumatorii pot avea dreptul de a rezilia contractul de vânzare, de a returna produsele și de a obține rambursarea prețului.

Consumatorii pot rezilia contractul de vânzare în anumite condiții: dacă vânzătorul nu reușește să repare sau să înlocuiască produsul în mod adecvat, neconformitatea persistă în ciuda eforturilor de remediere sau neconformitatea este suficient de gravă pentru a justifica rezilierea imediată a contractului.

În special, consumatorii pot rezilia contractul dacă:

 • vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea, sau nu a făcut-o conform prevederilor aplicabile, sau vânzătorul a refuzat să aducă bunurile în conformitate;

 • neconformitatea produselor persistă în ciuda eforturilor vânzătorului de a o remedia;

 • neconformitatea este atât de gravă încât justifică o reducere de preț sau dreptul de a rezilia imediat contractul de vânzare.

 • vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator, sau acest lucru reise clar din circumstanțele cazului.

7. Consumatorii pot beneficia de garanții comerciale.

Pe lângă garanția legală de conformitate, producătorii sau vânzătorii pot oferi, de asemenea, garanții comerciale suplimentare. Garanțiile comerciale sunt volunatre și adesea sunt folosite de producători / vânzători ca instrument de marketing pentru produse.

Duarata și condițiile de aplicare ale garanțiilor comerciale sunt stabilite de producători / vânzători, prin certificate de garanție sau reclame ale produsului. Astfel de garanții comerciale pot privi durabilitatea bunurilor.

Dacă certificatul de garanție oferă condiții mai puțin favorabile decât cele marketate public de către producător pentru produsele respective, consumatorul va beneficia de cele din urmă.

Vânzătorii trebuie să ofere aceste garanții comerciale la momentul livrării produsului, într-un limbaj clar și inteligibil, detaliind domeniul de aplicare al garanției, condițiile și procesul de revendicare.

8. Ce este certificatul de garanție?

Dacă o garanție comercială este oferită consumatorului, atunci vânzătorul trebuie să ofere un certificat de garanție, cel târziu la momentul livrării bunurilor. Certificatul de garanție conține condițiile contractuale de garanție aplicabile pentrul respectivul produs.

Certificatul de garanție trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie redactat în limba română (pot fi incluse și alte limbi).

 • certificatul de garanție comercială este scris într-un limbaj simplu și inteligibil, iar detaliile garanțiilor comerciale trebuie comunicate clar consumatorului.

 • certificatul de garanție comercială include următoarele elemente:

a) o declarație clară care indică faptul că consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, în caz de neconformitate a bunurilor, și că aceste măsuri corective nu sunt afectate de garanția comercială;

b) numele și adresa garantului;

c) procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorul pentru a beneficia de garanție;

d) durata garanției și teritoriul în care este valabilă;

e) o declarație care explică drepturile legale ale consumatorului în conformitate cu legislația națională și cum aceste drepturi sunt afectate de garanția comercială.

9. Beneficiază produsele reparate sau înlocuite de garanție?

Da. Dacă un produs este reparat în cadrul unei garanții comerciale, consumatorul beneficiază de o perioadă de garanție extinsă cu durata reparației. Pentru produse înlocuite, o nouă perioadă de garanție comercială începe de la data înlocuirii.

10. Termene limită pentru reparații.

Reparațiile realizate sub o garanție comercială nu trebuie să depășească 15 zile calendaristice, termenul exact fiind convenit în scris între consumator și vânzător.

Concluzii

În calitate de consumator, înțelegerea acestor puncte cheie despre garanțiile produselor în România te ajută să iei decizii informate privind calitatea produselor achiziționate. Este important ca atât consumatorii, cât și vânzătorii să fie bine informați despre drepturile și obligațiile ce decurg dintr-un contract de vânzare, pentru a asigura o piață echitabilă și transparentă.

Când te confrunți cu probleme de neconformitate legate de produsele achiziționate, poți stabili o consultație online cu un avocat sau poți solicita asistență juridică de specialitate.

0 comentarii

Comments


Citește și...

bottom of page