top of page
model contract vanzare parti sociale SPA

Contract de Vânzare (Cesiune) Părți Sociale

100,00leiPreț

Acest contract de vânzare (cesiune) părți sociale descrie termenii și condițiile in care are loc transferul de părți sociale într-o societate cu răspundere limitată. Este un document esențial în tranzacțiile de tipul fuziuni și achizitii (M&A), în care o parte intenționează să devină acționar într-o societate sau, dacă este deja, să cumpere un numar suplimentar de părți sociale.

Contractul de vânzare (cesiune) părți sociale SRL servește la oficializarea acordului dintre cumpărător și vânzător și conține prevederi complexe, care acoperă diverse aspecte ale tranzacției.

   

  Acest SPA este un contract complex, cu aplicabilitate generală, în care drepturile și obligațiile partilor sunt echilibrate și rezonabile.

  • Prețul și condițiile de plată: SPA specifică pretul de cumpărare convenit si modul în care acesta va fi plătit.

   Numărul și tipul părților sociale transferate: inclusiv eventuale restricții și împărtirea capitalului social după transfer.

   Declarații și garanții: Atât cumpărătorul, cât și vânzătorul oferă declarații și garanții cu privire la situațiile lor respective, acuratețea informațiilor financiare, absența disputelor legale, dreptul de proprietate asupra acțiunilor și alte aspecte relevante.

   Condiții premergătoare: subliniază diferite condiții pe care părțile trebuie să le îndeplinească înainte ca tranzacția să fie finalizată. Acestea ar putea include aprobări ale autorităților, consimțământul terților și alte cerințe.

   Încheierea tranzacției: contractul detaliază pașii și procedurile care trebuie urmate până la data perfectării tranzacției.

   Răspundere: definește mecanismele de despăgubire în cazul în care declarațiile și garanțiile părților se dovedesc a fi false.

   Neconcurență și confidențialitate: contractul conține clauze care împiedica vânzătorul să concureze cu societatea după perfectarea transferului și care impun ambelor părți să păstreze confidențialitatea cu privire la detaliile tranzacției.

  • Folosește-l pentru transferul părților sociale în societăți cu răspundere limitată (SRL).

   Acoperă transferul părților sociale către un tert (cooptarea unui terț în societate) sau către un alt asociat.

  bottom of page