top of page
model hotărâre asociați AGA

Hotărâre AGA (generală)

50,00leiPreț

Agunarea generală a asociaților este organul de conducere cu cele mai importante atributii într-o firmă, iar printr-o hotărâre AGA sau AGEA se iau decizii în numele societății. Cum se spune în lumea juridică, hotărârea AGA reprezintă ”voința societății”.

  • Modelul de hotărâre a asociaților este potrivită pentru orice tip de decizii ale unei firme, precum:

    

   Modificarea statutului societății: adunarea generală poate lua decizii privind modificarea actului constitutiv al societății, cum ar fi schimbarea numelui societății, modificarea obiectului de activitate sau modificarea structurii de acționariat.

    

   Aprobarea bugetului și a rapoartelor financiare: adunarea generală poate aproba bugetul anual al societății și poate examina și aproba rapoartele financiare, inclusiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și alte rapoarte relevante.

    

   Numirea și revocarea administratorilor: adunarea generală poate vota pentru numirea sau revocarea administratorilor și a altor reprezentanți ai societății care sunt responsabili de gestionarea afacerilor de zi cu zi.

    

   Aprobarea dividendelor: adunarea generală poate decide distribuirea dividendelor către asociați și poate stabili cotele acestora în funcție de profiturile realizate de societate.

    

   Aprobarea fuziunilor, divizărilor sau dizolvării societății: adunarea generală poate lua decizii cu privire la fuziuni sau divizări cu alte societăți, precum și cu privire la dizolvarea societății în cazul în care acest lucru este necesar.

    

   Adoptarea politicilor și strategiilor generale: asociații în cadrul adunării generale pot aproba politici și strategii generale ale societății, cum ar fi politicile de resurse umane, politica de investiții sau strategiile de dezvoltare pe termen lung.

  bottom of page