top of page
model decizie asociați modificare act constitutiv

Decizie asociați (modificare act constitutiv SRL)

50,00leiPreț

Decizia Adunării Generale a Asociaților (AGA) pentru modificare act constitutiv SRL este un act juridic prin care asociații unei societăți cu răspundere limitată (SRL) decid să aducă modificări documentelor de înfiintare a societății.

 • Ce este actul constitutiv al unei firme de tip SRL?

  Actul constitutiv al unui SRL este contractul între asociați / documentul de înființare care stabilește regulile de funcționare ale societății, structura acesteia, drepturile și obligațiile asociaților, precum și modul de administrare și distribuție a profiturilor. Actul constitutiv include detalii precum numele societății, obiectul de activitate, capitalul social, sediul social și structura corporativă.

   

  Ce înseamnă modificarea actului constitutiv al unei firme de tip SRL?

   

  Modificarea actului constitutiv al unei firme de tip SRL reprezintă orice schimbare adusă documentului original, fie că este vorba de schimbarea sediului social, modificarea obiectului de activitate, schimbarea structurii de guvernanță, majorarea sau diminuarea capitalului social, schimbarea denumirii societății sau alte aspecte similare.

   

  Cine poate iniția modificarea actului constitutiv al unui SRL?

   

  Modificarea actului constitutiv poate fi inițiată, de regulă, de oricare dintre asociații societății de tip SRL sau de administrator, în funcție de prevederile actului constitutiv. În general, este necesară unanimitatea de voturi ale asociaților sau cel puțin o majoritate calificată, pentru a aproba modificările actului constitutiv al unui SRL.

   

  Care sunt pașii necesari pentru a modifica actul constitutiv al unui SRL?

   

  Pașii necesari includ convocarea unei Adunări Generale a Asociaților, propunerea modificărilor, votarea și aprobarea acestora de către asociați. Aprobarea este consemnată în modelul deciziei AGA pentru modificarea actului constitutiv.

   

  Ulterior, modificările trebuie înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului relevant. Este necesară și publicarea modificărilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

   

  Ce documente sunt necesare pentru modificarea actului constitutiv?

   

  Pentru modificarea actului constitutiv sunt necesare: modelul deciziei AGA pentru modificarea actului constitutiv, semnat de asociații care au votat modificare și de actul constitutiv actualizat. Documentele se vor depune la Registrul Comerțului. Depunerea se poate face și online, prin contul de utilizator înregistrat cu semnătură electronică.

   

  În funcție de natura modificărilor din actul constitutiv al SRL-ului, pot fi necesare și alte documente justificative (cum ar fi acte de proprietate pentru un nou sediu, contracte, etc.).

   

  Cât timp durează procesul de modificare a actului constitutiv?

   

  Durata procesului poate varia în funcție de complexitatea modificărilor și de rapiditatea cu care sunt procesate documentele de către Registrul Comerțului. În mod obișnuit, procesul poate dura de la câteva zile la câteva săptămâni.

   

  Există taxe asociate cu modificarea actului constitutiv?

   

  Da, modificarea actului constitutiv implică anumite taxe legale care trebuie plătite la Oficiul Registrului Comerțului, precum și taxe pentru publicarea modificărilor în Monitorul Oficial. Aceste taxe pot varia în funcție de natura și complexitatea modificărilor și vor fi calculate de Registrul Comerțului.

bottom of page