top of page

Top 6 aspecte de reținut când semnezi un contract de închiriere pentru apartament

Actualizată în: acum 5 zile

Atunci când semnezi un contract de închiriere pentru un apartament sau o casă, este important să fii bine informat și să îți asumi responsabilitatea deciziei tale. Există câteva detalii și elemente cheie de luat în considerare pe care ar trebui să le ții minte pentru a te asigura că ai o experiență de închiriere fără probleme.

În acest articol, vom explora cele 5 aspecte cheie de reținut atunci când semnezi un contract de închiriere. Ține cont de ele când negociezi clauzele contractuale sau, și mai ușor, folosește modele de contracte deja verificate de profesioniști și închiriază eficient apartamentul.


apartament de închiriat

Înțelege clauzele din modelul de contract de închiriere.

Citirea și înțelegerea tuturor clauzelor este esențială. Asigură-te că ești familiarizat cu toate prevederile, că nu există neclarități privind semnificația unor termeni și că sunt incluse condiții nedorite în contract.

Premisa asigurării unei bune înțelegeri a contractului de închiriere este citirea atentă a fiecărei clauze. Este important ca toată părțile implicate să aibă o înțelegere clară a ceea ce presupune fiecare clauză din contractul de închiriere, evitând astfel confuziile ulterioare.

Stabilește durata contractului de închiriere.

Stabilește durata exactă a contractului - poate fi exprimată în termeni de luni, ani sau în funcție de îndeplinirea anumitor condiții specifice. Definirea clară a acestei perioade oferă certitudine în ceea ce privește angajamentele părților și stabilește cadrul temporal al colaborării.

În paralel cu determinarea duratei contractului, stabilește condițiile de prelungire sau încetare. Termenii de prelungire pot include, de exemplu, opțiuni de extindere a contractului pentru o anumită perioadă suplimentară, sub anumite condiții prestabilite. Să ai în vedere că, potrivit legii, contractul de închiriere este supus unei prelungiri automate prin tacita relocațiune. Determinarea condițiilor de reînnoire sau prelungire oferă flexibilitate și posibilitatea de a continua colaborarea în situații favorabile ambelor părți.

În ceea ce privește posibila încetare a contractului de închiriere, este esențial stabilești în mod clar condițiile sub care contractul poate fi întrerupt înainte de termenul prevăzut inițial. Aceste condiții pot include încălcarea anumitor obligații contractuale, incapacitatea de a îndeplini anumite termene sau orice alt motiv legitim care justifică rezilierea. Poate exista și dreptul părților de a denunța unilateral contractul de închiriere, fără necesitatea de a-și justifica decizia.

Determină obligațiile părților. 

Documentează clar ce obligații revin atât chiriașului, cât și proprietarului. Asigură-te că toate aspectele privind întreținerea, plata utilităților și a chiriei sunt clar precizate, respectiv că ai stabilit cu partenerul contractul starea în care proprietatea va fi restituită.

Contractul de închiriere presupune plata obligatorie a unei chirii. În caz contract, contractul nu va fi unul de închiriere, ci posibil un contract de comodat sau chiar având o altă natură juridică. Este motivul pentru care valoarea chiriei sau modalitatea de calcul nu trebuie omisă din contractul de închiriere.

Ai grijă la clauza de depozit.

Dacă contractul de închiriere include o clauză despre depozitul de garanție, este esențial să determini condițiile returnării garanției și cum poate fi folosită de către proprietar. Stabilește tipul reparațiilor ce pot da dreptul la reținerea unei părți din garanție, cum se calculează suma reținută și ce se întâmpla dacă proprietarul refuză restituirea.

Inspectează proprietatea înainte de semnarea contractului de închiriere.

Inspectarea proprietății înainte de semnarea unui contract de închiriere este o practică esențială care oferă părților implicate oportunitatea de a evalua în detaliu starea și condițiile locuinței sau spațiului închiriat. Beneficiul unei inspecții prealabile este identificarea eventualelor deficiențe sau probleme legate de starea imobilului. Chiar dacă proprietarul furnizează o descriere detaliată a imobilului prin mijloace scrise, o inspecție directă oferă o perspectivă reală asupra stării actuale a locuinței sau a spațiului de închiriat. Aceasta poate include verificarea infrastructurii, a instalațiilor electrice, a sistemelor de încălzire și răcire, a instalațiilor sanitare și a altor aspecte cheie. Identificarea eventualelor probleme înainte de semnarea contractului permite părților să negocieze eventuale reparări sau modificări necesare.

În plus, inspecția oferă chiriașului șansa de a se asigura că spațiul corespunde nevoilor și așteptărilor sale. Este momentul potrivit pentru a verifica aspecte precum dimensiunile, amenajarea, condițiile de siguranță și alți factori care pot influența calitatea vieții sau desfășurarea activităților comerciale în spațiul respectiv.

În final, poți încheia un proces-verbal privind eventualele deficiente constatate, prin care puteți conveni și modalitatea de remediere a lor.

Include clauze speciale. 

Printr-un contract de închiriere părțile pot conveni prevederi legate de animalele de companie, sublocațiune, utilizarea spațiului și orice alte aspecte importante care ar putea afecta felul în care chiriașul folosește spațiul sau starea în care acesta va fi restituit către proprietar.

Concluzii

Semnarea unui contract de închiriere pentru apartament reprezintă un început nou pentru orice chiriaș și proprietar. Este unul dintre contractele comune semnate de persoane fizice în fiecare zi. Păstrează în minte aspectele de mai sus când negociezi contractul de închiriere și vei avea premisele pentru a te bucura de o experiență de închiriere reușită. Alternativ, poți solicita asistență juridică din partea unui avocat care să te ghideze în etapele semnării contractului sau poți descărca alte modele de documente juridice care să te ajute în rezolvarea situațiilor contractuale pe care le ai.


0 comentarii

コメント


Citește și...

bottom of page