top of page

Importanța și rolul unui regulament intern în relația angajat-salariat

Actualizată în: 20 mar.

În cadrul relațiilor de muncă, un model profesionist de regulamentul intern sau ROI (regulamentul de ordine interioară) reprezintă un instrument esențial pentru organizarea și funcționarea corespunzătoare a relației dintre unitate și salariați. Acest document, în conformitate cu normele dreptului muncii, reglementează diverse aspecte ale vieții profesionale și contribuie la stabilitatea și transparența relațiilor dintre angajatori și angajați.


reguli de conduită internă
Citește cu atenție!

Codul muncii nu oferă o definiție expresă a ceea ce reprezintă regulamentul intern, dar ansamblul reglementărilor în materia permite concluzia următoare: regulamentul intern este un set de norme și / sau reguli aplicabile la nivelul unei organizații, în ceea ce privește salariații sau alte categorii de personal.

De ce există? Legislația muncii a îmbrățișat întocmirea regulamentului intern ca o metodă de protecție a angajaților împotriva eventualelor abuzuri sau a diverselor dispoziții subiective pe care unii angajatori le-ar putea adopta. În realitate, rolul regulamentului intern excedează acestui scop inițial, protejând totodată angajatorul de diversele comportamente inacceptabile din partea angajaților.

Este regulamentul intern obligatoriu?

Da. Indiferent de domeniul de activitate al organizației sau de numărul salariaților, angajatorul are obligația de a întocmi un regulament intern.

Modelul de regulamentul intern este un document unilateral, al cărui conținut este stabilit de angajator, angajații neavând posibilitatea de negociere ca în cazul contractului individual de muncă. Totuși, la întocmirea regulamentului intern, angajatorul consultă sindicatul sau reprezentanții salariatului.

În prima zi de lucru a fiecărui salariat, angajatorul are obligația de a-i aduce la cunoștință prevederile regulamentului intern și de a păstra dovada că a procedat astfel. Obligația este îndeplinită atunci când angajatorul păstrează un document scris sau electronic prin care salariatul certifică luarea la cunoștință de conținutul regulamentului intern.

În ipoteza în care angajatorul pune la dispoziție regulamentul intern în format electronic, este obligatoriu ca documentul respectiv să fie accesibil salariatului, să poată fi stocat și printat de acesta.

Ce conține regulamentul intern?

Codul muncii enumeră conținutul minim al ROI, dar angajatorii pot include în acesta prevederi complexe care să asigure o relație cât mai transparentă în relația cu salariații.

Prevederile obligatorii din regulamentul intern trebuie să se refere la:

  • reguli general aplicabile la locul de muncă, privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii, implementarea regulilor privind prevenirea discriminării şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii la locul de muncă.

  • drepturilor și obligațiilor angajaților, inclusiv cu privire la executarea contractelor individuale de muncă, încetarea lor, termenele de preaviz, informaţii cu privire la politica generală de formare a salariaţilor, criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.

  • reguli cu privire la programul de lucru. ROI indică durata normală a programului de lucru, durata orelor suplimentare, modalitatea de recuperare, precum și drepturile angajaților în cazul concediilor și al altor beneficii. Acest lucru asigură respectarea drepturilor lucrătorilor și împiedică abuzurile din partea angajatorilor.

  • procedura de soluționare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților, procedura referitoare la organizarea și desfășurarea anchetelor disciplinare.

  • reguli privind disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare, sancțiunile aplicabile.

  • modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice, în funcție de nevoile specifice ale unității care îl adoptă. Astfel, angajatorul poate adopta prin regulament intern coduri de conduită profesională, reguli deontologice, reguli pentru prevenția fraudelor sau protecția datelor cu caracter personal.

Poate fi modificat regulamentul intern?

Desigur, chiar este recomandabil ca el să fie în permanență actualizat în funcție de evoluția prevederilor legislative din dreptul muncii. Modificările vor trebui însă aduse la cunoștința salariaților urmându-se procedura de informare de la momentul începerii relațiilor de muncă.

Când nu ești convins că ai inclus în regulament toate prevederile obligatorii, solicită asistență juridică din partea unui avocat. Este un minim efort pe care îl poți face pentru a preîntâmpina interacțiuni litigioase cu salariații.

Funcția disciplinară a regulamentului intern

În contextul dreptului muncii, regulamentul intern are și o funcție importantă în gestionarea abaterilor disciplinare și aplicarea sancțiunilor, acolo unde este necesar. Acesta poate defini comportamentele considerate abateri în cadrul unității și remediile aplicabile pentru abaterile de la normele stabilite, asigurând astfel disciplina și promovând comportamentul profesional între angajați.

Totuși, regulamentul de ordine interioară nu poate stabili sancțiuni disciplinare diferite de cele legale și nici să le substituie sau agraveze.

De ce să acorzi importanță regulamentului intern?

Ca angajator, vrei să diminuezi șansele ca afacerea ta să ajungă subiectul investigațiilor din partea autorităților statului sau instanțelor judecătorești. Codul muncii acordă dreptul salariaților de a declanșa controlul legalității prevederilor regulamentului intern, atât la nivelul angajatorului, cât și extern, prin sesizarea instanțelor de judecată competente.

Salariatul care consideră că este prejudiciat prin prevederile regulamentului intern va escalada acest lucru la nivelul unității, angajatorul având obligația de a răspunde. Soluția nefavorabilă dată de angajator poate fi atacată în termen de 30 de zile în fața judecătorilor, cărora le poate fi solicitată anularea prevederilor neconforme din conținutul regulamentului intern.

Procedura în fața angajatorului nu este una obligatorie, salariatul putându-se adresa direct instanțelor de judecată.

 

În concluzie, regulamentul intern reprezintă un pilon în relațiile de muncă, oferind un cadru legal și organizatoric necesar pentru funcționarea unei companii. Implementarea unui regulament bine-întocmit și adecvat specificului companiei contribuie la menținerea unui mediu profesional sănătos și asigură bazele pentru o colaborare eficientă între angajatori și angajați. Poate fi o idee bună să consulți un avocat pentru a te asigură că folosești un regulament potrivit - este o investiție pe termen lung, care te scutește de probleme ulterioare!

0 comentarii

Comments


Citește și...

bottom of page