top of page

Cadrele didactice nu pot cumula anumite drepturi salariale.

Actualizată în: acum 4 zile

Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o nouă decizie obligatorie în ceea ce privește drepturi salariale ale cadrelor didactice.

cadru didactic predă lecția
Modificări legislative

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit prin Decizia 51/18.09.2023 (Monitorul Oficial 1000/3.11.2023) că legea exclude cumulul dintre indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor și salarizarea aferentă gradului didactic I obținut în baza aceluiași titlu științific de doctor, indiferent de momentul la care s-a acordat cadrului didactic gradul profesional.


Extrase din decizia Curții:

  • dacă s-ar interpreta că dreptul de opțiune reglementat distinct prin a doua teză este limitat doar la personalul didactic de predare care a solicitat și a obținut gradul didactic I, prin echivalare, potrivit prevederilor Ordinului nr. 5.561/2011, cum se apreciază în opinia jurisprudențială minoritară, atunci s-ar crea diferențe de regim juridic aplicabil aceleiași situații”;

  • trebuie subliniat că, impunând cadrelor didactice obligația de a opta pentru indemnizația pentru titlul științific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic I, legiuitorul nu mai distinge în raport cu actul normativ în aplicarea căruia ar fi obținut gradul I prin echivalare”;

  • în raport cu conținutul normelor analizate nu s-ar putea justifica obiectiv și rezonabil crearea unor categorii diferite în cadrul personalului didactic care a solicitat și a obținut gradul didactic I prin echivalare, prin raportare la data la care a urmat procedura de echivalare, iar menținerea cumulului de beneficii în favoarea cadrelor didactice care au dobândit titlul științific de doctor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, respectiv intrării în vigoare a Ordinului nr. 5.561/2011 ar determina o situație de inechitate pentru cadrele didactice care dobândesc titlul științific de doctor ulterior și care doresc să își obțină gradul didactic I prin echivalare”.

0 comentarii

Comentarios


Citește și...

bottom of page