top of page

7 elemente dintr-un model de contract solid

Actualizată în: 22 ian.

În lumea afacerilor, contractele sunt punctul de plecare al oricărei colaborări sau tranzacții de succes. Un contract bine-scris conturează drepturile, responsabilitățile și așteptările fiecărei părți implicate, oferind un cadru previzibil de executare. Cu toate acestea, crearea unui model de contract (comercial) nu înseamnă a pune laolaltă câțiva termeni și condiții, folosind un limbaj juridic. Dimpotrivă, redactarea unui model de contract necesită atenție la detalii și logică în îmbinarea diverselor prevederi care pot afecta conduita părților și buna desfășurare a relațiile comerciale dintre ele.


model de contract comercial editabil
Descarcă rapid contractul!

În acest articol, vom explora 7 elemente esențiale care alcătuiesc un șablon de contract comercial solid, pe care îl poți utiliza cu încredere în afacerea ta, fie în domenii populare precum IT & Tehnologie sau eCommerce, fie în domenii mai tradiționale, precum furnizarea de servicii sau consultanță în afaceri. De la definirea clară a părților implicate până la stabilirea unor obiective detaliate pentru executarea contractului, cunoaște aceste aspecte pentru protejarea intereselor afacerii tale și minimizarea riscului de apariție a unor dispute.

Prin înțelegerea și incorporarea prevederilor relevante în contractele tale comerciale, te poți asigura că acordurile tale sunt cuprinzătoare, executabile și benefice pentru ambele părți. Indiferent dacă ești proprietar de afacere, freelancer sau profesionist care oferă servicii, să folosești un model de contract profesionist este punctul de plecare pentru protejarea drepturilor tale și dezvoltarea unor relații de afaceri de succes.

1. Clauze contractuale clare

Un contract bine redactat asigură că toate părțile au o înțelegere uniformă a drepturilor și obligațiilor pe care s-au angajat să le execute. Nu lăsa loc pentru interpretare greșită sau confuzie, ca să nu te confrunți cu dispute nedorite.

Limbajul folosit într-un contract comercial ar trebui să fie accesibil atât pentru părțile implicate, cât și pentru terțe persoane care au legături cu aducerea la îndeplinire a contractului. Utilizarea unui jargon legal complex poate duce la erori de înțelegere și executare, ceea ce poate fi un catalizator pentru diversele dispute dintre părți.

În plus, este recomandabil ca modelul de contract să definească orice termeni tehnici sau terminologie specifică industriei în care părțile lucrează, pentru a asigura viziunea comună asupra  evoluției relației dintre ele. Utilizarea unui limbaj simplu și evitarea formulărilor prea complicate, pot face minuni, mai ales că multe persoane au tendința de a complica clauzele contractuale fără niciun motiv.

2. Rezultatele așteptate de la contract (obiectul contractului)

Modelul de contract pe acre vrei să-l folosești elimină posibile neînțelegeri referitoare la produsele sau serviciile livrate și așteptările părților implicate. Contractul ar trebui să contureze clar produsele sau serviciile care urmează să fie furnizate, cronologia și orice cerințe sau specificații specifice.

Obiectul contractului ar trebui să fie suficient de detaliat pentru a oferi o înțelegere cuprinzătoare a proiectului sau angajamentului asumat, dar și suficient de cuprinzător pentru a putea acoperi orice modificări sau situații neașteptate care pot apărea în cursul executării contractului. Definirea clară a domeniului de lucru ajută ambele părți să gestioneze așteptările și previne disputelor legate de livrabile incomplete sau nesatisfăcătoare.

De asemenea, poate fi o idee bună să incluzi prevederi pentru orice circumstanțe care pot influența obiectul contractului. O soluție rezonabilă este includerea unor prevederi pentru solicitarea și aprobarea schimbărilor privind obiectul contractului, prin ambele părți sunt implicate în discuții constructive și orice modificări sunt documentate corespunzător.

3. Procedura de plată agreată de părți

Termenii și condițiile de plată sunt o componentă critică a oricărui contract comercial, profitul fiind scopul final pentru care părțile și-au asumat obligații. Modelul de contract pe care îl folosești ar trebui să specifice clar suma acordată, programul de plăți și orice costuri sau cheltuieli suplimentare care pot apărea. Specifică prețul convenit, fie că este fix, calculat conform ratelor orar sau procentual, din costul total al proiectului. Precizează cât de des se vor face plățile, fie că sunt lunare, trimestriale sau la finalizarea anumitor etape de implementare.

În plus, contractul ar trebui să abordeze orice penalități de întârziere sau consecințe pentru plăți întârziate sau neefectuate.

4. Prevederi privind confidențialitatea și nedivulgarea informațiilor

Prevederile privind confidențialitatea și nedivulgarea informațiilor confidențiale sunt instrumente eficiente ce nu ar trebui să lipsească din niciun document contractual. Aceste prevederi asigură că ambele părți sunt obligate să păstreze confidențialitatea oricăror informații confidențiale schimbate în timpul colaborării pentru ca acestea să nu ajungă în mâinile competitorilor sau a terților ce pot profita de pe urma lor.

Prevederile privind confidențialitate ar trebui să precizeze semnificația termenului de informații confidențiale între părți, durata obligației de păstrare a confidențialității și orice excepții sau excluderi. Prin includerea acestor prevederi, poți proteja secretele comerciale, liste de clienți, informații proprietare și alte date sensibile.

Poți obține rezultate similare prin implementarea unui Acord de Confidențialitate (NDA), fie unilateral, fie bilateral.

5. Clauze privind rezolvarea litigiilor

Disputele sunt o realitate a relațiilor de afaceri, chiar dacă nimeni nu le dorește. Includerea unor mecanisme clare de rezolvare a disputelor în modelul de contract pe care îl folosești poate ajuta la rezolvarea conflictelor eficient și la minimizarea potențialului pentru litigii costisitoare.

Un contract comercial solid anticipează situațiile care pot crea neînțelegeri între părți și conține soluții pentru preîntâmpinarea escaladării lor. Prin definirea clară a obiectivelor preconizate, a termenelor și condițiilor de plată, a cronologiei executării proiectului sau etapelor de colaborare, poți minimiza șansele de neexecutare sau de apariție a unor întârzieri sau, dacă acestea se ivesc, poți trimite notificări de plată convingătoare în încercarea de a preveni procesele judiciare. De asemenea, unele proceduri judiciare rapidă, precum ordonanța de plată, sunt condiționate de existența unor documente contractuale clare.

Între opțiunile pentru rezolvarea litigiilor, includem procedurile judiciare de drept comun, negocierea, medierea și arbitrajul. În România, cele mai populare soluții sunt instanțele de judecată ale statului și arbitrajul – poți găsi mai multe informații despre ele în acest articol. Contractul ar trebui să specifice metoda preferată și să furnizeze detalii cu privire la modul în care vor fi rezolvate disputele, inclusiv numirea unei terțe părți neutre, dacă este necesar.

6. Clauze privind încetarea sau anularea contractului

Clauzele privind încetarea sau anularea unui contract sunt importante pentru a oferi o strategie de ieșire pentru ambele părți în cazul în care acordul nu mai este util și se dorește încetarea înainte de termen. Aceste clauze ar trebui să definească circumstanțele care pot justifica încetarea, cum ar fi încălcarea semnificativă a obligațiilor unei părți, neexecutarea sau insolvența, sau chiar denunțarea unilaterală, acolo unde părțile convin ca ea să existe.

În plus, contractul ar trebui să abordeze perioadele de notificare necesare pentru încetare, consecințele încetării (precum obligațiile de plată a despăgubirilor sau returnarea proprietății sau a anumitor prestații) și orice obligații post-încetare care pot exista. Te asiguri astfel că ambele părți sunt conștiente de drepturile și obligațiile lor și că există un proces transparent pentru încetarea acordului înainte de termen.

7. Actualizarea clauzelor contractuale

Redactarea unui contract comercial la un moment dat nu este o soluție permanentă. Este important să revizuiești și să actualizezi în mod regulat contractele tale pentru a te asigura că rămân relevante pentru nevoile afacerii tale și că răspund în continuare cerințelor legale.

Pe măsură ce afacerea ta evoluează, modelul de contract pe care îl folosești poate avea nevoie de actualizări pentru a reflecta modificări în domeniul de activitate al afacerii tale, evoluțiile pieței și alți factori relevanți. Revizuirea regulată a contractelor tale îți permite să identifici orice lacune potențiale sau zone pentru îmbunătățirea lor și să faci ajustările necesare înainte să te confrunți cu probleme.

 

Amintește-și că un contract nu este doar un document legal, ci și un instrument pentru comunicare eficientă și gestionare a riscurilor din afacerea ta. O investiție minimă de timp și efort în redactarea și negocierea unui contract bine conceput te poate salva de probleme viitoare și poate contribui la promovarea unor relații de afaceri de lungă durată și reciproc benefice între tine și alți profesioniști. Poți folosi modelele profesioniste de contracte puse la dispoziție de Docs & Deeds sau ne poți scrie pentru perfecționarea celor pe care le folosești deja.

0 comentarii

Comments


Citește și...

bottom of page