top of page

Top 5 greșeli frecvente în redactarea unui contract comercial și cum să le eviți

Actualizată în: acum 4 zile

Crearea unui contract comercial poate fi o sarcină complicată și plină de capcane. Chiar și cele mai mici greșeli și neglijențe pot avea consecințe majore asupra afacerii tale. Prevenția este preferabilă, iar cu informațiile potrivite poți evita cele mai comune greșeli în redactarea unui contract comercial. În acest articol, vom explora top 5 greșeli frecvente în redactarea unui contract comercial și cum să stai departe de ele.


parteneri contractuali
Facem business!

În acest articol, vom explora top 5 greșeli frecvente în crearea unui contract comercial și cum să stai departe de ele. Acestea sunt:

  1. Lipsa clarității și utilizarea unui limbaj complicat.

  2. Neparticiparea părților implicate în procesul de redactare a contractului.

  3. Descrierea insuficientă a obiectului.

  4. Omisiunea unor clauze esențiale, precum remediile aplicabile în cazul încălcării contractului.

  5. Neglijarea revizuirii și actualizării contractului.

Redactarea unui contract comercial este un proces esențial pentru protejarea drepturilor și intereselor tale și ale celorlalte părți implicate. Fiecare detaliu contează și orice greșeală poate avea consecințe negative asupra afacerii tale. De aceea, este important să cunoști cele mai comune greșeli care se fac în contractele comerciale și să creezi contracte solide și eficiente.
Greșeala 1: Lipsa clarității, alături de utilizarea unui limbaj complicat și juridic

Un contract comercial trebuie să fie cât mai clar și concis posibil, astfel încât să nu lase loc interpretărilor greșite. Contractele comerciale puse la dispoziție de Docs & Deeds acordă importanță particulară acestui aspect, tocmai pentru a servi tuturor antreprenorilor și clienților, indiferent de pregătirea juridică.

Atât părțile, cât și orice terță persoană care citește pentru prima dată contractul comercial trebuie să-l poată înțelege, chiar fără să cunoască în prealabil înțelegerea care a stat la baza redactării lui. Contractele nu sunt doar pentru cine le-a scris sau are pregătire juridică, ci pentru orice participant din circuitul comercial. Așadar evită:

Sintaxa complicată a frazei. Nimănui nu-i plac clauzele alambicate sau frazele interminabile într-un contract comercial și cu atât mai puțin judecătorului, dacă se ajunge la un litigiu. Dacă vezi în modelul de contract o fraza mai lungă de 2-3 rânduri, împarte-o în mai multe propoziții. Dacă trebuie să recitești o frază din contractul comercial pentru a-i înțelege sensul, reformuleaz-o. Dacă contractul comercial provine de la un avocat sau alt profesionist al dreptului și conține limbaj juridic greu accesibil, trimite-l înapoi cu solicitarea de a se elimina frazele complicate.

Utilizarea unor termeni învechiți sau lipsiți de utilitate practică. Situația în care contractul comercial conține exces de cuvinte și termeni nefolosiți în limbajul curent, fie că sunt neologisme, arhaisme sau regionalisme, nu folosește nimănui. La fel stau lucrurile cu expresiile în latină și alte limbi ”moarte” din păcate încă au rămas populare în rândul multor avocați. Nu, nu folosește nimănui să consulte 3 dicționare pentru a înțelege ce înseamnă o clauză din contractul comercial. Remediul cel mai potrivit este și cel mai simplu: folosește cuvintele din vorbirea curentă, pe care le înțelege toată lumea. Ai să vezi că și termenii juridici de care ai nevoie pentru a scrie un contract comercial eficient sunt accesibili tuturor.

Folosește semnele de punctuație și cuvintele de legătură în mod corect. O virgulă sau un cuvânt de legătură poate schimba întregul sens al frazei folosite într-un contract comercial. Să luăm un exemplu:

Părțile convin să se presteze servicii de construcții și/sau mentenanță”.

Formularea sugerează că serviciile prestate pot fi de construcții sau de mentenanță, în funcție de necesitate. Totuși, prestatorul este obligat la ambele tipuri de servicii. În funcție de necesitățile beneficiarului, serviciile pot fi într-o lună mixte, de construcții și mentenanță, în altă doar de construcții, iar în ultima doar de mentenanță. Toate variantele sunt posibile.

Părțile doresc să se presteze servicii de construcții sau mentenanță”.

Formularea sugerează că serviciile prestate vor fi doar de un anumit tip. Beneficiarul nu va primi servicii combinate.

Părțile convin să se presteze servicii de construcții și mentenanță”.

Formularea sugerează că serviciile prestate sunt din ambele categorii și ambele se vor presta.

Ce zici, mai au același sens? Desigur că nu, iar un contract comercial care conține omisiuni ale semnelor de punctuație sau cuvinte de legătură folosite eronat este o bombă cu ceas. Va fi extrem de dificil să dovedești că scopul real al clauzelor contractuale este diferit de cel care reiese din fraza propriu-zisă și riști să te trezești parte în procese unde va trebui să discuți interpretările gramaticale și nu problemele de drept sau legate de executare contractului.

 

Greșeala 2: Neparticiparea părților implicate în procesul de redactare a contractului.

Angajarea unui intermediar sau a unui reprezentant convențional (avocat) pentru redactarea și negocierea unui contract comercial este o soluție care te poate ajuta să economisești timp și care aduce plus de profesionism tranzacției. Totuși, detaliile de business relevante trebuie discutate și convenite în prealabil chiar de către părțile implicate în latura comercială, nu prin avocați sau consilieri. Cei din urmă facilitează transpunerea înțelegerii comerciale în termeni juridici, dar nu pune întreaga responsabilitate a contractului pe umerii lor, pentru că s-ar putea să aveți viziuni diferite.

Negocierea directă a unui contract comercial de către părți facilitează comunicarea dintre ele pe aspecte principale și secundare ce pot influența ulterior desfășurarea relațiilor. De asemenea, discutând direct asupra înțelegerii comerciale, părțile își pot da seama că au perspective diferite asupra anumitor elemente sau că, inițial, nu au avut în vedere riscuri importante ce le pot afecta prestațiile din contract. Ulterior, pot înainte instrucțiuni precise și cuprinzătoare avocaților care se ocupă propriu-zis de redactarea contractului comercial.

Nu mai puțin, părțile ar trebui să se implice în procesul de negociere și redactare a contractului comercial pentru a nu fi luate prin surprindere la un moment ulterior. După ce ai semnat un contract comercial, de obicei în pui în sertar și mai revii asupra lui dacă apar probleme. Este târziu, contractul nu mai poate fi schimbat și nu vrei să realizezi că ești în situația înc are nu știi ce ai semnat.

Părțile implicate pot personaliza contractul în funcție de nevoile specifice ale afacerii lor. Prin intermediul negocierii directe, pot adapta clauzele și condițiile în funcție de contextul și circumstanțele unice ale tranzacției.

 

Greșeală 3: Descrierea insuficientă a obiectului contractului comercial.

Obiectul contractului se referă la prestațiile părților. Ce trebuie să facă fiecare.

Dacă obiectul contractului nu este definit cu claritate, părțile ar putea avea înțelegeri diferite cu privire la ceea ce este inclus sau exclus din înțelegerea contractuală. Terții față de contractul comercial, cu atât mai mult.

Deseori, după ce începe executarea unui contract comercial părțile descoperă că au avut așteptări diferite cu privire la ceea ce trebuie livrat sau prestat. Să spunem că ai convenit cu un IT-ist să-ți livreze un website ”la cheie”. Tu poți înțelege prin aceasta că se va ocupa și de design-ul grafic sau de descrierea conținutului, în timp ce prestatorul se referea doar la structura back-end. Cauzele contractului comercial ar trebuie să prevină astfel de situații și tocmai de aceea este important să conțină detalii cuprinzătoare asupra prestațiilor părților.

O descriere clară a obiectului contractului este esențială și pentru a evalua performanța și conformitatea cu termenii contractuali. Fără o definiție clară, devine dificil să se stabilească dacă fiecare parte își îndeplinește responsabilitățile astfel cum a fost convenit sau dacă s-a depășit limita neexecutării contractuale. Un contract comercial care nu este executat conform poate fi reziliat și poate da dreptul părții interesate la despăgubiri. Dar, desigur, ca să determini dacă există sau nu o astfel de răspundere, prestațiile părțile trebuie să rezulte clar din contractul comercial.

Descrierea clară a obiectului contractului comercial servește drept mijloc de protecție pentru ambele părți împotriva unor posibile litigii. Oricare dintre ele părți poate să se refere la termenii și condițiile contractuale atunci când apar întrebări sau posibile dispute, oferind o bază clară pentru rezolvarea problemelor pe cale amiabilă. Dacă folosești un contract de prestări servicii, este posibil să vrei să citești și despre ”armele secrete” dintr-un contract de prestări servicii.
Greșeală 4: Lipsa unor clauze esențiale.

O altă greșeală frecventă în redactarea unui contract comercial este omisiunea unor clauze esențiale pentru înțelegerea juridică, fie pentru că părțile le consideră inaplicabile, fie secundare, fie pentru că sunt, pur și simplu, necorespunzător informate.

Adeseori, părțile omit din contractele comerciale: termenul de plată, modalitățile de facturare, clauzele de confidențialitate, clauzele de reziliere/încetare a contractului, suportarea comisioanelor și a altor costuri, legea aplicabilă (importantă mai ales atunci când părțile provin din țări diferite).

Alteori pur și simplu neglijează redactarea lor, astfel că ajung să include în contractul comercial clauze deficitare, ce nu pot fi folosite în practică. O astfel de clauză este: ”Prețul se va plăti în 15 zile”. De când? De la semnarea contractului comercial? De la livrarea produselor sau bunurilor convenite prin contractul comercial? De la un alt termen?

Am întâlnit și cazuri în care părțile nu dețin informații complete asupra elementelor pe care trebuie să le convină sau cred în mod eronat că nu li se aplică lor. Este exemplu clasic al clauzelor privind drepturile de proprietate intelectuală ce se pot crea ca urmare a contractului comercial. Multe părți omit să le includă în contractul comercial crezând că au nevoie de un contract separat, subsecvent.

Ca să te asiguri că nu este cazul tău, prima soluție recomandată este să consulți un avocat. Îți va putea spune ce clauze ai omis să inserezi în contract și te va ajuta să-l completezi. Dacă nu dorești sau nu dispui de resursele necesare, asigură-te că folosești contracte comerciale redactate profesionist. Din secțiunea de contracte a Docs & Deeds poți descărca o mulțime de astfel de contracte sau poți comanda contract personalizat.

Nu subestima nici riscurile ce pot interveni pe durata executării contractului comercial sau răspunderea asociată acestora. Este important să-ți imaginezi situațiile practice ce pot apărarea în executarea contractului și cum pot ele să afecteze afacerea ta și să le abordezi în mod corespunzător în contract.

De exemplu, dacă se întâmplă un eveniment neașteptat care afectează capacitatea uneia dintre părți de a îndeplini obligațiile contractuale, precizează cum va fi gestionată situația. Poți include, spre exemplu, clauze de forță majoră (atunci când evenimentul este consecința unui fapte naturale dincolo de controlul părților) sau clauze de reziliere (de exemplu, când cealaltă parte nu mai poate executa pentru că a intrat în insolvență sau și-a pierdut licența în domeniu). Poți afla mai multe despre cum încetează contractele din articolul despre încetarea contractelor comerciale.Greșeala 5: Neglijarea revizuirii și actualizării contractului comercial.

Ultima greșeală comună în redactarea contractelor comerciale pe care o avem în vedere în acest articol este neglijarea revizuirii și actualizării regulate a clauzelor contractuale. Afacerile evoluează și legislația se schimbă în timp, iar contractele trebuie să reflecte aceste schimbări pentru a rămâne relevante și eficiente.

Toate afacerile folosesc contracte-cadru sau modele de contracte comerciale, pe care doar le adaptează diverșilor parteneri. Dacă neglijezi actualizarea clauzelor contractuale o lungă perioadă de timp, s-ar putea ca acel contract-cadru sau contract comercial să nu mai fie valabil sau nu mai protejeze în mod corespunzător interesele tale.

Asigură-te că ai un sistem de revizuire și actualizare a contractelor și că acestea sunt verificate și modificate în mod regulat pentru a se conforma noilor cerințe și legislație.

 

P.S.: Ne-am referit la ”contract comercial” ca să comunicăm mai ușor informațiile din acest articol. Codul civil a eliminat distincția între contracte comerciale și contracte civile sau dintre dreptul comercial și dreptul civil de câțiva ani, de la intrarea lui în vigoare. Cel puțin în materie de terminologie. Așadar, din punct de vedere juridic, vorbim despre ”contracte”, indiferent că ele sunt încheiate între profesioniști, societăți sau persoane fizice, pentru aducerea la îndeplinire a unor interese private.

0 comentarii

Comments


Citește și...

bottom of page